Triển khai Vista – Phần 22: Triển khai image bằng Windows Deployment Services

Mitch Tulloch

Quản trị mạng – Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các ban cách triển khai các image vào những phần cứng máy tính còn mới nguyên bằng cách sử dụng Windows Deployment Services.

Phần này sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn về Windows Deployment Services (Windows DS) server role bằng cách khảo sát cách triển khai các image của Windows vào phần cứng máy tính còn mới nguyên bằng cách sử dụng Windows Deployment Services

Lưu ý: Các độc giả quan tâm đến các vấn đề cơ bản trong triển khai Vista bằng Windows Automated Installation Kit (Windows AIK) nên tham khảo 13 phần đầu của loạt bài này.

Trong phần trước của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách sử dụng capture boot image để capture một install image từ một cài đặt chủ Windows Vista được cấu hình trước để có thể nhân bản cài đặt vào cho nhiều máy tính. Hay nói một cách khách, chúng ta đã hoàn tất năm bước đầu tiên trong quá trình gồm có sáu bước cho việc sử dụng Windows DS nhằm triển khai các image:

  1. Cài đặt máy tính tham chiếu
  2. Tùy chỉnh máy tính tham chiếu
  3. Sysprep máy tính tham chiếu
  4. Tạo một capture boot image và bổ sung nó vào kho lưu trữ Windows DS server.
  5. Khởi động máy tính tham chiếu và chọn capture image từ menu khởi động, sau đó vào các trang của Capture Image Wizard để capture image của máy tính tham chiếu, upload image vào máy chủ Windows DS và bổ sung image như một install image.
  6. Sử dụng Windows DS để triển khai image đã được capture của máy tính tham chiếu vào các máy tính đích.

Những gì còn lại là minh chứng về cách thực hiện bước cuối cùng, đó là cách lấy image đã được capture từ máy tính tham chiếu của chúng ta, image này được lưu trong kho lưu trữ image trên máy chủ Windows DS và sử dụng image đã được capture này trên các máy tính đích mới cho phép PXE.

Triển khai thủ công image bằng Windows DS

Chúng ta hãy khảo sát cách triển khai thủ công các image từ máy chủ Windows DS. Mục đích của chúng ta trong lần thực hiện này là để triển khai image đã được capture từ máy tính tham chiếu của mình vào các máy tính mới cho phép PXE. Dựa trên những phần trước trong loạt bài này, bảng dưới đây sẽ thể hiện được trạng thái của mỗi máy chủ Windows DS và trạng thái của các boot image và install image trên mỗi máy chủ:


Server

Boot image

Install image

SEA-WDS (running)

Default boot image (disabled)
WDS discover image (enabled)
WDS2 discover image (enabled)

Windows Vista Enterprise (enabled)

SEA-WDS2 (running)

Default boot image (disabled)
Capture image (disabled)
WDS discover image (enabled)
WDS2 discover image (enabled)

Windows Vista Enterprise (enabled)
VistaMaster03 captured image (enabled)

Những gì chúng ta muốn thực hiện ở đây là khởi động máy khách mới toanh từ máy chủ SEA-WDS2 bằng WDS2 discover boot image trên máy chủ đó, sau đó là triển khai image đã capture từ máy tính tham chiếu vào máy khách.

Bắt đầu bằng cách bảo đảm rằng máy tính mới đã có BIOS được cấu hình để khởi động từ mạng (xem trong hình 1 bên dưới):


Hình 1: Khởi động máy tính mới

Những gì diễn ra trong hình trên là máy khách đang phát quảng bá DHCP DISCOVER đến bất cứ DHCP server nào đang lắng nghe trên mạng. DHCP server trong ví dụ này là SEA-DC1.contoso.com đã đáp trả bằng DHCP OFFER, cung cấp một địa chỉ IP có sẵn cho máy khách đang yêu cầu. Sau đó máy khách sẽ đáp trả bằng DHCP REQUEST, hỏi máy chủ DHCP rằng nó có thể phóng thích địa chỉ IP được cung cấp không. DHCP server đáp trả bằng tín hiệu DHCP ACK để chỉ thị rằng máy khách đã phóng thích địa chỉ được cấp.

Ở đây, máy khách phát quảng bá DHCP REQUEST lần nữa, thời điểm này là phát đến bất cứ máy chủ PXE nào đang lắng nghe trên mạng. Các máy chủ Windows DS là các máy chủ PXE, chính vì vậy một trong số chúng sẽ đáp trả bằng tín hiệu DHCP REPLY. Sau đó máy khách sẽ download chương trình khởi động mạng mặc định (WDSNBP.com) chạy trên máy tính khách đang sử dụng Trivial File Transfer Protocol (TFTP), phát hiện kiểu kiến trúc của máy khách (ở đây là x86), hiển thị tên (địa chỉ IP) của máy chủ Windows DS đang đáp trả (ServerHostName), hiển thị tên của chương trình khởi động mặc định cho kiến trúc phần cứng của máy khách (trong trường hợp này là pxeboot.com vì nền tảng phần cứng máy khách là x86), và nhắc nhở người dùng nhấn F12 để tiếp tục quá trình khởi động mạng (xem hình 2):


Hình 2: Bắt đầu quá trình khởi động mạng

Khi người dùng nhấn F12, chương trình khởi động mặc định (pxeboot.com) sẽ được download vào máy khách và sau đó chạy, hiển thị menu Windows Boot Manager (như trong hình 3). Menu này sẽ hiển thị các boot image có sẵn trên máy chủ Windows DS đang đáp trả và trong ví dụ này chúng ta sẽ thấy có hai discover image mà chúng ta đã tạo từ trước trong phần 20. Hãy chọn boot image có tên "Microsoft Windows Longhorn Setup (x86) – WDS2" để triển khai install image từ SEA-WDS2 vào máy khách.


Hình 3: Chọn máy chủ Windows DS muốn triển khai image

Nhấn ENTER sẽ hiển thị cho bạn màn hình kế tiếp (xem trong hình 4), đây là màn hình thể hiện boot image đang được download thông qua TFTP từ máy chủ Windows DS vào máy khách:


Hình 4: Download một boot image từ máy chủ Windows DS.

Khi boot image đã được download và khởi tạo, Windows Preinstallation Environment (Windows PE) lúc này sẽ chạy trên máy khách. Để có thêm thông tin về Windows PE, bạn hãy đọc lại phần 10 và phần 11 của loạt bài này. Màn hình đầu tiên khi boot image khởi tạo nhắc bạn chọn location và ngôn ngữ bàn phím của mình (hình 5):


Hình 5: Màn hình khởi tạo khi boot image hoạt động

Kích Next sẽ làm cho bạn thấy xuất hiện hộp thoại nhập các chứng chỉ, bạn cần phải nhập vào đó các chứng chỉ để thực hiện triển khai (hình 6). Do nhóm các image có các điều khoản Allow Read và Execute cho những người dùng có thẩm quyền đi kèm sự nhận dạng với tất cả các image của họ nên bất cứ chứng chỉ người dùng nào nằm trong miền cũng đều làm việc ở đây. Lưu ý rằng hộp nhập các chứng chỉ cũng hiển thị cả tên của máy chủ Windows DS mà bạn đã kết nối ở phần tiêu đề thanh bar.


Hình 6: Nhập vào các chứng chỉ để triển khai image.

Kích Ok để hiển thị danh sách các install image có sẵn trên máy chủ Windows DS (hình 7). Do chúng ta muốn triển khai image đã được capture từ trước từ máy tính tham chiếu nên chúng ta cần phải chọn tùy chọn đầu tiên (VistaMaster03) từ danh sách install image được hiển thị trong màn hình này.


Hình 7: Chọn install image để triển khai cho máy tính khách

Kích Next sẽ cho phép chúng ta chọn ổ đĩa muốn cài đặt Windows Vista (hình 8):


Hình 8: Chọn đĩa để sử dụng cho quá trình cài đặt

Kích Next để máy khách đợi máy chủ Windows DS nhằm bắt đầu triển khai image (hình 9):


Hình 9: Máy chủ Windows DS đang chuẩn bị triển khai image.

Sau đó một khoảng thời gian ngắn, máy chủ sẽ bắt đầu triển khai iamge vào hệ thống khách (xem trong hình 10):

Hình 10: Install image đang được triển khai vào máy khách

Ở đây, Windows Setup tiếp tục thực hiện như thường lệ cho tới khi máy tính OOBE (xuất hiện màn hình Windows Welcome) bắt đầu thể hiện như hiển thị trong hình 11 bên dưới:


Hình 11: Màn hình đầu tiên của máy khi được cài đặt (OOBE)

Máy khách khi được cài đặt sẽ cho phép người dùng tùy chỉnh một số thành phần như tên, tạo tài khoản người dùng nội bộ, chọn màn hình nền cho desktop và,… Khi hoàn tất các tùy chỉnh này, bạn sẽ được nhắc nhở nhập vào các điều khoản cần thiết để đăng nhập vào miền (xem hình 12).


Hình 12: Người dùng mang tên John Chen đăng nhập vào máy tính của anh ta vào thời điểm đầu

Ở đây, bạn có thể thẩm định quá trình cài đặt. Image mà chúng ta đã capture có một trò chơi Freecell đã được cài đặt, bạn có thể tìm thấy trong phần Games trong menu Start (như thể hiện trong hình 13):


Hình 13: Thẩm định rằng máy tính của John đã được triển khai bằng image đã capture từ máy tính tham chiếu

Kết luận

Trong phần này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách triển khai một image Vista được capture bằng Windows Deployment Services. Trong phần tiếp theo của loạt bài này chúng tôi sẽ giới thiệu về cách tự động một quá trình như vậy bằng cách sử dụng answer file.

Tham khảo các phần trước của loạt bài này:

Triển khai Vista – Phần 1
Triển khai Vista – Phần 2
Triển khai Vista – Phần 3
Triển khai Vista – Phần 4
Triển khai Vista – Phần 5
Triển khai Vista – Phần 6
Triển khai Vista – Phần 7
Triển khai Vista – Phần 8
Triển khai Vista – Phần 9
Triển khai Vista – Phần 10
Triển khai Vista – Phần 11
Triển khai Vista – Phần 12
Triển khai Vista – Phần 13
Triển khai Vista – Phần 14
Triển khai Vista – Phần 15
Triển khai Vista – Phần 16
Triển khai Vista – Phần 17
Triển khai Vista – Phần 18
Triển khai Vista – Phần 19
Triển khai Vista – Phần 20
Triển khai Vista – Phần 21

Thứ Năm, 05/02/2009 15:44
31 👨 1.719
0 Bình luận
Sắp xếp theo