Triển khai Vista – Phần 28: Cấu hình Distribution Shares

Mitch Tulloch

Quản trị mạng – Trong phần này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu về cách thức tự động triển khai Vista bằng cách hướng dẫn cách tạo và cấu hình thư mục chia sẻ Distribution Shares qua Microsoft Deployment Toolkit 2008.

Trong bốn phần trước của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về Microsoft Deployment Toolkit 2008 (MDT 2008) thông qua việc sử dụng hai kịch bản, một có thể được sử dụng để triển khai Windows Vista một cách thủ công cho các máy tính đích mới, một có thể tự động hóa quá trình cài đặt. Trong phần này và một số phần tiếp sau, chúng tôi sẽ giới thiệu sâu hơn về việc cấu hình các khía cạnh khác của MDT 2008.

Tìm hiểu về thư mục chia sẻ - Distribution Shares

Như những gì bạn đã thấy trong các bài trước, distribution share là một nơi trong MDT mà bạn có thể lấy về các file cài đặt của hệ điều hành và các file đóng gói, các file cài đặt ứng dụng và bất cứ driver ngoài cần thiết để thực hiện trong quá trình triển khai. Distribution share bởi vậy cũng là nơi tất cả các file có liên quan đến việc cài đặt của bạn sẽ nằm cư trú, gồm có các file cấu hình được sử dụng bởi MDT cho việc thực hiện các triển khai Light-Touch Installation (LTI). Chúng ta hãy đi khảo sát về cách tạo một thư mục chia sẻ distribution share và chia sẻ các image hệ điều hành, driver, gói phần mềm và các ứng dụng.

Tạo thư mục chia sẻ - Distribution Share

Trước khi tạo thư mục chia sẻ, cần phải bảo đảm rằng bạn có đủ không gian đĩa trống cho tất cả các file cài đặt sẽ được lưu trong nó. Sau đó tạo một thư mục chia sẻ chung, mở Deployment Workbench, kích chuột phải vào mục Distribution Share và chọn Create Distribution Share Directory từ menu xuất hiện như thể hiện trong hình 1 bên dưới:


Hình 1: Tạo thư mục chia sẻ chung

Mặc định, MDT sẽ nhắc nhở bạn định vị thư mục chia sẻ chung trên phân vùng khởi động của bạn (xem trong hình 2):


Hình 2: Chỉ định location cho thư mục chia sẻ chung

Trong trường hợp bạn muốn sử dụng một phân vùng khác cho thư mục chia sẻ, hãy chọn nút Browse. Kích Finish để tạo thư mục chia sẻ của mình.

Lưu ý: Tùy chọn nâng cấp thư mục chia sẻ chỉ áp dụng cho thời điểm bạn đang nâng cấp từ BDD sang MDT.

Bổ sung thêm các file cài đặt của hệ điều hành vào thư mục chia sẻ

Khi bạn đã tạo thư mục chia sẻ của mình, nhiệm vụ tiếp theo đối với bạn lúc này là bổ sung các file cài đặt vào nó. Để bổ sung thêm các file cài đặt của hệ điều hành, kích chuột phải vào mục Operating Systems nằm trong Distribution Share và chọn New từ menu xuất hiện. Thao tác này sẽ khởi chạy New OS wizard, xem thể hiện trong hình 3 bên dưới:


Hình 3: Bổ sung thêm các file cài đặt của hệ điều hành vào thư mục chia sẻ

Sử dụng wizard này bạn có thể bổ sung các kiểu file cài đặt hệ điều hành dưới đây vào thư mục chia sẻ:

  • Các file cài đặt hệ điều hành có trong đĩa DVD Windows Vista hoặc Windows Server 2008
  • File .wim bạn đã capture từ một máy tính tham chiếu đã được sysprep và đã cấu hình phù hợp.
  • Image cài đặt đặt trong phần lưu giữ image trên máy chủ Windows Deployment Services (Windows DS).

Nếu chọn tùy chọn đầu tiên trong hình 3 ở trên, bạn cần phải chỉ định ký tự ổ đĩa của DVD-ROM drive có đĩa DVD cài đặt trong nó. Sau đó cần phải đặt tên cho các file cài đặt, ví dụ như "Windows Vista SP1 Enterprise x86" hay đại loại như vậy. Lưu ý rằng, việc bổ sung các file cài đặt vào thư mục này có thể diễn ra khá lâu.

Nếu chọn tùy chọn thứ hai, bạn phải chỉ định vị trí của file .wim. Sau đó bạn sẽ thấy các sự lựa chọn khác như thể hiện trong hình 4:


Hình 4: Bổ sung thêm file .wim vào thư mục chia sẻ

Nếu đã bổ sung các file cài đặt của hệ điều hành cho hệ điều hành, file .wim để sử dụng, khi đó bạn có thể để tùy chọn đầu tiên ở trạng thái được chọn ở đây. Tuy nhiên nếu đã capture một image của hệ điều hành nhưng các file cài đặt của nó không được bổ sung trước vào thư mục chia sẻ thì bạn phải chọn tùy chọn thứ hai.

Tùy chọn thứ ba (Windows DS) khá phức tạp do đó chúng tôi sẽ giới thiệu về nó trong các bài viết sau.

Lưu ý: Khi bạn đã bổ sung các file cài đặt của hệ điều hành vào thư mục chia sẻ, chúng sẽ được liệt kê trong panel chi tiết (xem hình 5):


Hình 5: Thư mục chia sẻ với các file cài đặt của hệ điều hành đã được bổ sung

Lưu ý rằng bốn đĩa DVD được sử dụng cho mục Operating Systems của thư mục chia sẻ này là:

  • Windows Vista SP1 Enterprise x86
  • Windows Vista SP1 Enterprise x64
  • Windows Server 2008 x86
  • Windows Vista SP1 Retail x86

Vậy tại sao lại có 15 hệ điều hành khác nhau ở đây? Điều đó là do một image cài đặt (file .wim) trên DVD sản phẩm có thể gồm có nhiều phiên bản hệ điều hành. Bạn có thể xem các thông tin chi tiết bổ sung có liên quan đến mỗi một hệ điều hành bằng cách kéo danh sách bên phải panel chi tiết của Deployment Workbench. Thêm vào đó bạn cũng có thể xem các thông tin chi tiết về mỗi một hệ điều hành nào đó bằng cách kích chuột phải vào nó và chọn Properties (xem hình 6):


Hình 6: Thuộc tính của một hệ điều hành

Bổ sung thêm driver thiết bị vào Distribution Share

Nếu hệ điều hành mà bạn sẽ triển khai không có các driver kèm theo cho tất cả các phần cứng của máy tính đích, khi đó bạn có thể sử dụng Deployment Workbench để bổ sung thêm các driver bên ngoài vào thư mục chia sẻ. Cho ví dụ, bạn có thể cần phải bổ sung thêm các driver ngoài cho các adapter boot-critical SCSI để Setup có thể phát hiện các đĩa cứng và cài đặt Windows.

Để thêm vào một driver ngoài, bạn chỉ cần kích chuột phải vào mục Out-of-Box Drivers nằm trong phần Distribution Share và chọn New để khởi chạy New Driver Wizard. Duyệt đến vị trí có các file driver (có thể là file .inf hoặc file khác) (xem trong hình 7):


Hình 7: Bổ sung thêm các driver ngoài vào thư mục chia sẻ

Bạn có thể gán một driver của mình vào nhóm các driver All Drivers hoặc có thể tạo một nhóm mới và bổ sung các driver của bạn vào đó nếu bạn có kế hoạch sử dụng các nhóm driver khác cho việc cài đặt các phần cứng khác, tuy nhiên lưu ý rằng nếu làm như vậy, bạn phải chỉnh sửa file CustomSettings.ini của mình để có thể làm việc đúng cách.

Khi bạn đã bổ sung thêm các driver vào thư mục chia sẻ của mình, chúng sẽ xuất hiện trong panel chi tiết như thể hiện trong hình 8:


Hình 8: Các driver ngoài (Out-of-box) và được đưa vào thư mục chia sẻ

Để xem các thông tin chi tiết có liên quan đến một driver nào đó, hãy kích chuột phải vào nó và chọn Properties (xem hình 9):


Hình 9: Thuộc tính của một driver

Lưu ý: Mặc định, bất cứ một driver nào bạn đưa vào để chia sẻ cũng đều được kích hoạt. Tuy nhiên bạn có thể vô hiệu hóa một driver nào đó bằng cách hủy chọn hộp kiểm ở phía dưới hình 9. Bên cạnh đó bạn cũng có thể xóa một driver nào đó khỏi thư mục chia sẻ nếu nó không cần thiết bằng cách kích chuột phải vào driver đó và chọn Delete.

Kết luận

Trong phần này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách tạo một thư mục chia sẻ và cách bổ sung các file cài đặt của hệ điều hành và các driver thiết bị vào thư mục đó. Phần tiếp theo của loạt bài này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cách bổ sung thêm vào thư mục này các gói dữ liệu cũng như các ứng dụng.

Tham khảo các phần trước của loạt bài này:

Triển khai Vista – Phần 1
Triển khai Vista – Phần 2
Triển khai Vista – Phần 3
Triển khai Vista – Phần 4
Triển khai Vista – Phần 5
Triển khai Vista – Phần 6
Triển khai Vista – Phần 7
Triển khai Vista – Phần 8
Triển khai Vista – Phần 9
Triển khai Vista – Phần 10
Triển khai Vista – Phần 11
Triển khai Vista – Phần 12
Triển khai Vista – Phần 13
Triển khai Vista – Phần 14
Triển khai Vista – Phần 15
Triển khai Vista – Phần 16
Triển khai Vista – Phần 17
Triển khai Vista – Phần 18
Triển khai Vista – Phần 19
Triển khai Vista – Phần 20
Triển khai Vista – Phần 21
Triển khai Vista – Phần 22
Triển khai Vista – Phần 23
Triển khai Vista – Phần 24
Triển khai Vista – Phần 25
Triển khai Vista – Phần 26
Triển khai Vista – Phần 27

Thứ Năm, 09/04/2009 09:18
51 👨 1.210
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp