Trắc nghiệm về an toàn bảo mật thông tin có đáp án - Phần 2

Trong những bài viết trước Quản trị mạng đã gửi đến bạn đọc những câu hỏi về an toàn bảo mật thông tin, tiếp seri bài viết về chủ đề này dưới đây mời các bạn tham gia trả lời câu hỏi.

Xem thêm:

 • Câu 1. Cho bản mã y = 126 khóa riêng là p = 7, q = 23, e = 5. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây?
  • 12
  • 26
  • 42
  • 62
 • Câu 2. Cho bản rõ x = 29 khóa công khai n = 161, e = 13. Khi mã hóa bản rõ x với khóa trên theo hệ mã RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?
  • 6
  • 36
  • 63
  • 129
 • Câu 3. Cho bản mã y = 36 khóa riêng là p = 7, q = 23, e = 13. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây?
  • 9
  • 19
  • 29
  • 92
 • Câu 4. Cho bản rõ x = 20 khóa công khai n = 161, e = 35. Khi mã hóa bản rõ x với khóa trên theo hệ mã RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?
  • 13
  • 16
  • 83
  • 186
 • Câu 5. Cho bản mã y = 83 khóa riêng là p = 7, q = 23, e = 35. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây?
  • 10
  • 20
  • 25
  • 30
 • Câu 6. Cho bản rõ x = 22 khóa công khai n = 265, e = 11. Khi mã hóa bản rõ x với khóa trên theo hệ mã RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?
  • 22
  • 28
  • 138
  • 238
 • Câu 7. Cho bản mã y = 238 khóa riêng là p = 5, q = 53, e = 11. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây
  • 10
  • 12
  • 20
  • 22
 • Câu 8. Người A chọn các thông số p =17, q = 3, e = 5. Hỏi khóa riêng của A là gì?
  • 51,5
  • 36,5
  • 13
  • 17,3, 13
 • Câu 9. Cho bản rõ x = 24 khóa công khai n = 33, e = 7. Khi mã hóa bản rõ x với khóa trên theo hệ mã RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?
  • 16
  • 18
  • 20
  • 28
 • Câu 10. Cho bản mã y = 66 khóa riêng là p = 5, q = 19, e = 11. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây?
  • 2
  • 9
  • 16
  • 32
Quá kém 
Cần cố gắng 
Bạn khá đấy 
Tuyệt vời 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 16/10/2018 11:12
46 👨 4.200
0 Bình luận
Sắp xếp theo