Thay đổi đường dẫn thư mục Screenshots trong Windows 8

Tính năng chụp ảnh màn hình Screenshot trong Windows 8 đã được thiết kế lại và chắc hẳn bạn sẽ không còn dùng đến tính năng Snipping Tool hay bất cứ công cụ chụp ảnh Screenshot nào khác. Bạn có thể chụp nhanh màn hình Windows của mình chỉ bằng thao tác kích hoạt tổ hợp phím tắt Windows + Print Screen.

Theo mặc định, các hình ảnh screenshot được lưu trữ theo đường dẫn "C:\Users\<user name>\Pictures\Screenshots". Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng thay đổi đường dẫn mặc định này theo ý muốn chỉ với vài thao tác đơn giản như sau:

Truy cập vào thư mục Screenshots theo đường dẫn mặc định trước đó của Windows. Tại đây, bạn nhấn phải chuột và chọn lệnh "Properties".

Thay đổi đường dẫn thư mục Screenshots trong Windows 8

Hộp thoại Screenshots Properties sẽ xuất hiện. Bạn chọn tab "Location".

Thay đổi đường dẫn thư mục Screenshots trong Windows 8

Tại đây bạn sẽ thấy được đường dẫn thư mục Screenshot mặc định. Nếu muốn thay đổi, bạn nhấn "Move". Kế đến bạn hãy thiết lập đường dẫn thư mục Screenshot mới.

Thay đổi đường dẫn thư mục Screenshots trong Windows 8

Sau khi đã thiết lập xong, bạn sẽ trở lại hộp thoại Screenshots Properties. Sau đó bạn nhấn OK.

Thay đổi đường dẫn thư mục Screenshots trong Windows 8

Một hộp thoại xác nhận việc thay đổi đường dẫn Screenshot sẽ xuất hiện. Bạn hãy nhấn "Yes" để đồng ý và "No" để hủy bỏ.

Thay đổi đường dẫn thư mục Screenshots trong Windows 8

Nếu muốn thiết lập lại đường dẫn mặc định, bạn hãy chọn lệnh "Restore Default" trong Screenshots Properties > Location.

Thay đổi đường dẫn thư mục Screenshots trong Windows 8

Rất đơn giản và dễ thực hiện phải không? Chúc bạn thành công!

Thứ Ba, 14/05/2013 14:00
31 👨 2.362
0 Bình luận
Sắp xếp theo