Microsoft giới thiệu công cụ đo hiệu suất trình duyệt trên Android và Linux

Hiệu suất thường là một khía cạnh mang tính phổ quát, có ý nghĩa rất quan trọng đối nhiều người trong việc lựa chọn giữa các tùy chọn duyệt web khác nhau. Tất cả các nhà phát triển trình duyệt đều không ngừng tìm cách nâng cao hiệu suất sản phẩm của mình khi chạy trên các hệ điều hành khác nhau.

Nhưng câu hỏi đặt ra là làm thế nào để người dùng nhận biết một cách chính xác nhất về những thay đổi về hiệu suất, vốn cần rất nhiều sự tinh tế để cảm nhận. Để giải quyết vấn đề này, Microsoft vừa giới thiệu một bộ công cụ mã nguồn mở có tên “Microsoft-Performance-Tools for Linux-Android”, được thiết kế để giúp đo lường và “khái quát hóa” hiệu suất của các trình duyệt trên nhiều hệ thống khác nhau.

Mặc dù bộ công cụ này dường như hỗ trợ mục đích chung, nghĩa là đánh giá hiệu suất của nhiều khía cạnh khác trên hệ điều hành. Nhưng Microsoft nhấn mạnh rằng nó có thể được sử dụng để theo dõi và đo lường một cách hiệu quả hiệu suất của trình duyệt web. Bộ công cụ có thể được sử dụng để cung cấp thêm thông tin chi tiết về hệ điều hành và mã ứng dụng đang hoạt động tại một thời điểm và nếu muốn, bạn cũng có thể tương quan các số liệu với Windows Performance Analyzer (WPA). Bản thân bộ công cụ này được xây dựng trên .NET Core và microsoft-performance-toolkit-sdk, có nghĩa là về mặt lý thuyết, nó có thể tương thích và chạy trên bất kỳ hệ điều hành nào mà .NET Core hỗ trợ.

Microsoft-Performance-Tools for Linux-Android

Đối với môi trường Linux, bộ công cụ bao gồm LTTng, perf và Perfetto. Trong khi đó, chỉ Perfetto được hỗ trợ trong môi trường Chromium và Android. Các chỉ số theo dõi được hỗ trợ bởi từng công cụ riêng lẻ như sau:

  • LTTng (Linux Kernel CPU scheduling, Processes, Threads, Block IO/Disk, Syscalls, File event, etc, v.v.)
  • Perf Linux CPU Sampling (CPU-clock).
  • Perfetto Android & Chromium (CPU Scheduling, CPU Sampling, CPU Frequency, FTrace, Android Logs, Generic Events/Default Tracks, GPU Counter).

Thông qua bộ công cụ, bạn có thể phân tích theo dõi, ghi lại dấu vết, quản lý truy cập theo chương trình, và thậm chí tích hợp nó với WPA để có GUI hỗ trợ phân tích dễ dàng hơn.

Ngoài ra, Microsoft cũng lưu ý rằng "mọi chương trình hoặc GUI nào trên bất kỳ hệ điều hành nào cũng đều có thể xử lý các sự kiện bằng plugin Microsoft-Performance-Tools SDK & Linux-Android". Như hiện tại, bản thân Microsoft đang sử dụng bộ công cụ này để đo hiệu suất trong Windows Subsystem for Android (WSA), Azure Linux VMs, Windows Subsystem for Linux (WSL2), và trình duyệt Edge trên nhiều nền tảng.

Bạn có thể xem dự án mã nguồn mở Microsoft-Performance-Tools for Linux-Android trên GitHub tại ĐÂY.

Thứ Ba, 14/12/2021 23:24
31 👨 197
0 Bình luận
Sắp xếp theo