Code Play Together 17/04/2024 nhận kim cương và tiền sao

Code Play Together luôn được cập nhật từ nhà phát hành game và dành tặng cho người chơi hàng loạt tiền sao, kim cương, những vật phẩm giá trị, các loại vé, trang phục và nhiều hơn thế nữa.

Quantrimang.com sẽ thường xuyên cập nhật thêm code game để các bạn đổi code, hãy thường xuyên cập nhật code mới và đổi code ra các phần thưởng nhé.

Code Play Together mới nhất hiện tại

Dưới đây là list code Play Together mới nhất hiện tại, bạn hoàn toàn có thể đổi code lấy thưởng và sử dụng cho những tính năng cá nhân hoặc mua các vật phẩm mà bạn muốn.

Code gamePhần thưởng khi đổi codePhần thưởng khi đổi code
HELLOSPRINGNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
DRAGONYEARNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
2024NAMMOIVUIVENhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
2024NEWYEARNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
THANKSFORNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Còn trong thời gian sử dụng
GAMEVERSE2024Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Còn trong thời gian sử dụng
XOXO2024Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Còn trong thời gian sử dụng
EVENMOREFIXESNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Còn trong thời gian sử dụng
MOREFIXESNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Còn trong thời gian sử dụng
CHRISTMASPART1Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Còn trong thời gian sử dụng
REWARDSSUMVAY (nhập tại trang nhập code Play Together VNG)Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Còn trong thời gian sử dụng
MRYXMASHNYNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Còn trong thời gian sử dụng
REWARDSCHAOMUNGNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Còn trong thời gian sử dụng
REWARDSDONGHENNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Còn trong thời gian sử dụng
PTTIKTOK288KNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Còn trong thời gian sử dụng

Code Play Together cũ hơn

CodeĐổi thưởngThời gian hoạt động của code
HAPPYHALLOWEENNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Còn trong thời gian sử dụng (Mới)
FALLINGSLOWLY23Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Còn trong thời gian sử dụng
PTTIKTOK288KNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Hết thời gian sử dụng
PLAYWITHSIMMY1VXNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Hết thời gian sử dụng
PLAYWITHKAMUI55ENhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Hết thời gian sử dụng
DONVENHANhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Hết thời gian sử dụng
KAIAHAPPYNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Hết thời gian sử dụng
MUAHEVUINHONNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Hết thời gian sử dụng
QUADACBIETNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Hết thời gian sử dụng
LAMQUENNHABANNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Hết thời gian sử dụng
CHINHTHUCRAMATNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Hết thời gian sử dụng
PLAYWITHMENhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Hết thời gian sử dụng
CHUCMUNGMUNGBANMOINhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Hết thời gian sử dụng
CHILLCHIENTHANGNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Hết thời gian sử dụng
PTGXGOMALLNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Hết thời gian sử dụng
PTGTIKTOKDAOKHOBAUNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Hết thời gian sử dụng
LETAONPTGNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Hết thời gian sử dụng
MOTNAMVENHAMOINhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Hết thời gian sử dụng
CHICMNG2023Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Hết thời gian sử dụng
HAPPY2023Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Hết thời gian sử dụng
PLAYTOGETHER2023Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Hết thời gian sử dụng

Code Play Together hết hạn

 • VUOTMOC145KSUB
 • HALLOWEENVUIQUADI - 1 hộp vịt và 1 vé bốc thăm chủ đề
 • PTGCHAOBANMOITOI
 • CODEDOCQUYENPTG - 1 hộp tiền sao may mắn, 1 hộp con voi, 1 hộp khối lách cách, 1 hộp vũ trụ thần bí, 1 kim cương.
 • VETHONGHANH
 • BAIHATCHAOBAN
 • DONVENHA
 • PLAYWITHSIMMY1VX
 • KAIAHAPPY
 • MUAHEVUINHON
 • QUADACBIET
 • LAMQUENNHABAN
 • CHINHTHUCRAMAT
 • PLAYWITHME
 • QUAVIPKAIA2022
 • PLAYTOGETHERVIP2022
 • CHUCMUNGPTG
 • PLAYWITHMINMINS77
 • PLAYWITHKAMUI55E
 • PLAYWITHLINH131
 • PLAYWITHVEVEA1A
 • PLAYWITHMISTHYM8
 • PLAYWITHTHACDUC544
 • PLAYWITHSEPMAM19J
 • PLAYWITHMEOC2A
 • PLAYWITHCPTV597
 • PLAYWITHVITMRXE5
 • Tiktok100k
 • S9ETHX8P1
 • PT1STBIRTHDAY
 • KAIAISLAND100MDL
 • MINTNCCHOCO
 • STRBIGCHOCO
 • WHITEDCCHOCO
 • MINTNCCHOCO
 • MILKVFBCHOCO
 • DARKFBCHOCO
 • HAPPYSEOLLAL
 • SHAKEIT2022
 • GOODBYE2021
 • KEP20HAT21DE
 • XMASCOINYUM21
 • 2021NUTCRACKER
 • KURUMIWARI2021
 • WINTERISLAND
 • HODUKKAGI2021
 • FORYOU2KSTARS
 • FORYOU20GEMS
 • YouAreTheBest2021
 • LFTOGETHER2021
 • HALLOWEENTOGETHER - 3.000 tiền sao + 1 trứng cao cấp + 1 kẹo bông
 • HOTTODOGU - 500 tiền sao và 1 set đồ ăn
 • SARANGHAE - 9 sữa, 1928 tiền sao, 10 đá quý
 • HAPPYCHUSEOK - 2 vé du lịch, 5000 tiền sao, trứng cao cấp
 • VIETOPTOGETHER - 1 vé du lịch, 5000 tiền sao
 • THANKS20KVIEW - Đồ ăn đăc biệt cho thú cưng và chuồng pet
 • ENJOYDANCEPEACE - 100 đá quý
 • ForForestFairy - 300 vương miện
 • TEWTIY - Quần, Áo sơ mi, Mặt và Tóc của Tewtiy
 • LANKYBOX - Foxy Hat và Boxy Hat
 • HAPPYTOGETHER2021 - 5000 tiền sao
 • Together2021 - 10.000 tiền sao

Cách nhập code Play Together VNG

Nhập qua link của Play Together VNG

Bạn chỉ cần truy cập đường link nhập code Play Together VNG ở dưới đây. Đăng nhập tài khoản đang chơi Play Together VNG của mình vào, chọn nhân vật và nhập một trong các code bên trên vào, tiếp đến nhập mã xác nhận và chọn Nhận Quà thôi

Link nhập code Play Together VNG

nhap code play together vng

Nhập code Play Together quốc tế

Bạn hãy tải Play Together về máy và chơi, sau đó truy cập vào link nhập code Play Together ở dưới đây để vào trực tiếp trang nhập code Play Together. Nhập một trong những mã coupon bên trên vào và bấm OK, kế đến bấm Open.

Link nhập code Play Together

Nếu có thông báo mở Play Together bạn hãy chọn Mở, lưu ý là hiện tại game thường xuyên có thông báo bảo trì. Nên bạn hãy mở game trước khi nhập code Play Together trên web.

code play together mới nhất

Bước 2: Sau đó bạn sẽ nhận được thông báo Quà đã được gửi đến hộp thư của bạn khi vào game.

nhập code play together

Bước 3: Và phần thưởng sẽ hiển thị trong hòm thư của bạn. Hãy kiểm tra để nhận các phần thưởng và bấm Nhận.

nhap code play together

Các nhiệm vụ trong Play Together có thể giúp bạn đạt được tiền và những vật phẩm kèm theo trong nhiệm vụ. Và nó cũng có thể cho bạn đạt được kim cương theo các mốc hoạt động trong game.

Khi có tiền, bạn có thể mua thú cưng, hoặc mua nội thất để trang trí cho căn nhà của mình. Ngoài việc làm nhiệm vụ thì bạn có thể nhận phần thưởng bằng code, hoặc còn gọi là coupon. Dưới đây là code Play Together mới nhất và cách nhập.

Do Play Together trên iOS không có nút nhập code, cho nên người chơi vẫn phải nhập theo link nhập code Play Together riêng của Haegin. Chúng ta hãy đợi trong các bản cập nhật tiếp theo xem Haegin có update thêm tính năng này cho Play Together iOS không nhé.

Cách nhập mã coupon Play Together Android

Tải Play Together cho Android

Bước 1: Trong giao diện Play Together Android, bạn hãy chọn biểu tượng smartphone.

code play together kim cương

Chọn Cài Đặt.

code 100kc play together

Chọn Nhập Coupon và nhập một trong những mã code bên trên vào rồi chọn Nhận Quà.

code playtogether

Bằng cách này, bạn sẽ nhận được những phần quà hỗ trợ ngay từ đầu game. Bao gồm quần áo, kiểu tóc, đá quý và tiền sao. Những thứ đó sẽ hỗ trợ thêm cho người mới chơi.

Link nhập code Play Together trên máy tính

code play together 2021

Cách nhập code Play Together trên máy tính cũng tương tự như cách nhập code Play Together trên Android, vì đa số người chơi sẽ sử dụng giả lập Android để chơi Play Together trên PC. Cho nên việc nhập code Play Together trên máy tính hoàn toàn giống với cách nhập code trên Android.

Nhận thêm code Play Together ở đâu?

 • Fanpage của Play Together: Fanpage chính thức của Play Together thường xuyên cập nhật các code mới nhất. Bạn có thể theo dõi fanpage này để cập nhật các giftcode Play Together mới nhất, ngoài ra cũng sẽ có thông tin về event mà nhà phát triển game tung ra để người chơi tham gia và nhận code
 • Trang chủ của Play Together: Đây cũng là trang thông tin sẽ thường xuyên cập nhật các giftcode mới nhất. Ở đó bạn sẽ có các thông tin về đợt cập nhật game cũng như giftcode và sự kiện của nhà phát triển game.
 • Những trang thông tin về Play Together: Không chỉ có trang web chính của Play Together, người chơi có thể theo dõi các trang thông tin khác của Play Together mà chủ yếu sẽ là trên Fanpage hoặc Group Facebook. Có thể khi theo dõi các trang này, bạn sẽ nhận được thông tin từ nhiều luồng chứ không chỉ Fanpage hay trang chủ chính thức của Play Together.
 • Streamer, Youtuber: Một số streamer, youtuber thường tặng code và cũng cập nhật code mới nhất cho người xem của họ. Nên ngoài những video chơi game vui nhộn thì bạn cũng có thể thấy những video họ giới thiệu giftcode mới nhất của nhà phát triển game.

Không nhập được code Play Together?

Cũng như nhiều tựa game mobile khác, bạn có thể nhận được thông báo code không đổi được trong Play Together. Khi bạn nhận được thông báo như này, có thể code bạn nhập đã hết hạn, hoặc code đó bạn đã nhập trước đó rồi. Thì lúc đó bạn sẽ nhận được thông báo không đổi được code.

Nhà phát hành game tung ra code Play Together kèm theo thời gian sử dụng cho chúng. Và thường thì từ lúc ra mắt game đến nay, code game Play Together thường có thời gian sử dụng khá ngắn.

Code Play Together đổi được những gì?

 • Tiền sao: Tiền sao là đơn vị tiền tệ chính trong trò chơi, được sử dụng để mua các vật phẩm trong cửa hàng. Đây là phần thưởng dễ thấy nhất khi người chơi đổi giftcode lấy thưởng.
 • Kim Cương: Kim Cương là loại tiền tệ mà ai cũng muốn có trong Play Together, đây là loại tiền tệ vạn năng trong Play Together. Bạn có thể sử dụng kim cương để mua được rất nhiều vật phẩm, sử dụng nhiều dịch vụ trong game.
 • Quần áo và phụ kiện: Những vật phẩm này có thể được sử dụng để trang trí cho ngôi nhà của bạn. Ngoài ra còn những trang phục mà bạn có thể sử dụng lên nhân vật của mình.

Play Together là game gì?

Play Together là một trò chơi điện tử giả lập xã hội (social simulation game) được phát triển bởi nhà phát triển Haegin. Trong game, người chơi có thể tạo và tùy chỉnh nhân vật của mình, khám phá thế giới ảo mở, gặp gỡ và tương tác với các người chơi khác.

Game cho phép người chơi tham gia vào các hoạt động xã hội như chơi cùng bạn bè, trò chuyện, câu cá, thiết kế và trang trí nhà cửa, tham gia các sự kiện và nhiều hoạt động giải trí khác nếu muốn.

Trò chơi này có sẵn trên các nền tảng di động, bao gồm Android và iOS, và người chơi có thể tải về và cài đặt nó từ cửa hàng ứng dụng tương ứng trên điện thoại của họ.

4,41.064 👨 2.315.813
43 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyễn Tiên
  Nguyễn Tiên

  a ơi có code nào 100kc k ạ 29/7/2022 á 

  Thích Phản hồi 29/07/22
  • Đặng Ngọc Trung
   Đặng Ngọc Trung

   Sao nhập code nó toàn bảo code sai ko vậy

   Thích Phản hồi 13:31 31/05
   • Tường Vy Phan
    Tường Vy Phan

     code mới nhất đi ạ , mấy cái code này hết hạn rồi 😭

    Thích Phản hồi 06/01/23
    • Nguyễn Thị Nhật
     Nguyễn Thị Nhật

     sao code tháng 7 lại ko nhập được bn ơi ?


     Thích Phản hồi 02/07/22
     • Yuna Tran
      Yuna Tran

      Coupon không hợp lệ là sao

      Thích Phản hồi 13:54 31/08
      • Kun cute
       Kun cute

       là hết hạn đó pa

       Thích Phản hồi 08:23 04/09
     • Hải Phong Nguyễn
      Hải Phong Nguyễn ko có code 3/2022
      Thích Phản hồi 13/03/22
      • Ý Nguyễn
       Ý Nguyễn Có code 500 kc kh z
       Thích Phản hồi 07/03/22
       • Hải Phong Nguyễn
        Hải Phong Nguyễn code play together tháng 3/2022 đâu
        Thích Phản hồi 07/03/22
        • Yến Tên H.Yến
         Yến Tên H.Yến mong bảo trì sắp tới đc nhận 100 đá quý nhó:D love game:33
         Thích Phản hồi 01/03/22
         • Nguyễn Tuấn Kiệt XD
          Nguyễn Tuấn Kiệt XD good
          Thích Phản hồi 27/02/22
          ❖ Game Mobile