Kết nối mạng Ubuntu 8.04 và Windows – Phần 3

Kết nối mạng Ubuntu 8.04 và Windows - Phần 1
Kết nối mạng Ubuntu 8.04 và Windows – Phần 2

Quản trị mạngTrong phần đầu của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về cách cấu hình Ubuntu thực hiện chia sẻ với các máy tính Windows, thiết lập các giá trị Computer Name và Workgroup. Trong phần hai, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn một số thông tin chi tiết về kết nối mạng trong Ubuntu. Cuối cùng, trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách chia sẻ các file trên máy tính Ubuntu. Những vấn đề cơ bản về chia sẻ các file trên mạng cũng như các tính năng chia sẻ nâng cao, tùy chỉnh các điều khoản hoặc đặc quyền chia sẻ.

Khi bạn đã thiết lập tính năng chia sẻ với các máy tính Windows trong Ubuntu, bạn có thể thực hiện chia sẻ các thư mục. Quá trình thực hiện khá giống với những gì bạn trải nghiệm trong Windows XP. Để chia sẻ file, bạn cần chia sẻ thư mục trước. Tất cả các file và bất cứ thư mục con nào nằm trong thư mục đều được chia sẻ cho các máy tính khác trong mạng. Những gì bạn hoặc những người dùng khác trên mạng có thể thực hiện với các file chia sẻ (ví dụ, chỉ đọc hoặc được quyền chỉnh sửa) từ máy tính của người khác dựa trên các thiết lập mà bạn chọn khi chia sẻ thư mục.

Khi đã chọn ra một thư mục nào đó để chia sẻ, hãy thực hiện theo các bước dưới đây trong 8.04:

 1. Kích phải vào thư mục mà bạn muốn chia sẻ và kích Sharing Options.
  Bạn cũng có thể truy cập các thuộc tính chia sẻ của thư mục từ cửa sổ Properties; kích phải vào thư mục, kích Properties và chọn tab Share.
 2. Trong hộp thoại Folder Sharing, chọn hộp kiểm Share this folder.
 3. Đánh vào tên chia sẻ trong trường Share Name.
  Bạn có thể đánh vào bất cứ tên nào mình muốn, mục đích ở đây là nhằm giúp bạn và người khác nhận ra thư mục cần tìm khi duyệt qua tất cả các thư mục trên máy tính Ubuntu từ cửa sổ Network or My Network Places trên máy tính khác. Tên chia sẻ này có thể khác với tên thực của thư mục.
 4. Nếu bạn muốn mọi người có thể chỉnh sửa, add, hoặc xóa các file nằm trong thư mục, hãy chọn hộp kiểm Allow other people to write in this folder (Cho phép ghi vào thư mục này).
 5. Nếu muốn truy cập thư mục không cần đến username và password, hãy chọn hộp kiểm Guest access.
 6. Kích nút Modify Share để áp dụng các thay đổi và đóng cửa sổ.

Sau khi thực hiện xong, bạn có thể nhìn thấy thư mục chia sẻ khi duyệt trong cửa sổ Network or My Network Places của máy tính Windows.

Dưới đây là một số điều khoản trong hộp thoại Folder Sharing:

 • Users have read-only access, no editing (người dùng có quyền truy cập chỉ đọc, không thể chỉnh sửa): Khi chia sẻ một thư mục, như đã thảo luận, bạn có thể để mặc định các thiết lập về điều khoản bằng cách không chọn hai hộp kiểm tùy chọn. Điều này có nghĩa bất cứ ai trong mạng có mật khẩu SMB cũng có thể truy cập thư mục, tuy nhiên không thể thực hiện bất cứ thay đổi nào. Chỉ người dùng cho phép chia sẻ thư mục này có quyền truy cập hoàn toàn.
 • Users have read/write access (Người dùng có truy cập đọc và ghi): Đánh dấu vào hộp kiểm thứ hai, trên hộp kiểm Folder Sharing, sẽ cho phép người dùng có đặc quyền chỉnh sửa các file trong thư mục.
 • Guests receive read access: Hộp kiểm thứ ba, trên hộp thoại Folder Sharing, cho phép bạn cung cấp sự truy cập khách (không có quyền chỉnh sửa) đến người dùng không có mật khẩu SMB. Nếu chọn cả hai hộp chọn, bất cứ ai không có tài khoản, khi đó người dùng sẽ có đặc quyền điều chỉnh các file trong thư mục mà không cần có tài khoản.
 • Everyone (including guests) has read/write access: Tùy chọn này có được khi bạn chọn cả hộp kiểm thứ hai và thứ ba trong Folder Sharing. Tùy chọn này không được khuyến khích cho các mạng không dây trừ khi bạn có một mạng an toàn, cho ví dụ như bạn đang sử dụng mã hóa WPA.

Các điều khoản chia sẻ nâng cao

Bạn có thể chỉnh sửa các điều khoản nâng cao bằng cách kích phải vào thư mục chia sẻ và chọn Properties, sau đó kích tab Permissions. Bạn sẽ thấy các tùy chọn giống như những gì thể hiện trong hình 2. Bạn có thể cấu hình kiểu truy cập cho Owner (chính mình), Group (nhóm), và Others (những người khác). Việc chọn None hoặc List Only Files sẽ không cung cấp bất cứ sự truy cập nào, chọn Access Files sẽ cung cấp truy cập mức chỉ đọc (read-only), còn Create and Delete Files cho phép truy cập hoàn toàn.

Trong quá trình làm việc với các thiết lập về điều khoản cho Group và Others, bạn có thể có sử dụng một số điều khoản chia sẻ sau:

 • No one has access, except for folder owner: Tùy chọn này là cách tốt nhất để chia sể các thư mục mà bạn không muốn chia sẻ với người dùng; chỉ bạn có thể thấy và chỉnh sửa chúng. Thực hiện bằng cách chọn None trong Folder Access của các hạng mục Others và Group.
 • General users have no access; accounts belonging to a certain group have read/write access: Kịch bản này là một cách tuyệt vời cho việc chia sẻ đối với một số người dùng nào đó. Cho ví dụ, bạn có thể tạo nhóm Parents hoặc Management để chia sẻ các file giữa bạn và vợ hoặc giữa bạn và các đồng nghiệp trong nhóm quản lý, khi đó trẻ nhà bạn và các đồng nghiệp khác không hề hay biết. Để thực hiện kịch bản này, bạn cần chọn None cho Folder Access đối với Others và chọn Create and Delete Files cho Folder Access đối với Group. Sau đó có thể thiết lập Group mà bạn muốn áp dụng điều khoản này. Nếu chưa thiết lập Group, bạn có thể tham khảo các phần tiếp theo trước khi thực hiện kịch bản này.
 • General users have read-only access; accounts belonging to a certain group have read/write access: Bạn có thể thực thi kịch bản này bằng cách chọn Access Files cho Folder Access đối với Others và chọn Create and Delete Files cho Folder Access đối với Group. Như tùy chọn trước có liên quan tới Groups, bạn cần phải tạo và gán các nhóm cho các tài khoản Ubuntu của mình bằng các phần theo sau nó, sau đó chọn Group mà bạn muốn áp dụng điều khoản này.

Tạo và gán các nhóm cho tài khoản

Nếu bạn muốn sử dụng kịch bản điều khoản chia sẻ với các nhóm Group, như được thảo luận trước đây, bạn cần phải tạo Groups. Sau đó gán các tài khoản cho Groups đó, hãy thiết lập đặc quyền chia sẻ duy nhất cho một số tài khoản chọn lọc. Việc tạo Groups hoàn toàn đơn giản, bạn chỉ cần thực hiện các bước dưới đây:

 1. Kích System | Administration | Users and Groups.
 2. Trong cửa sổ User Settings, kích nút Unlock, chọn một tài khoản Administrator, sau đó nhập vào mật khẩu và kích nút Authenticate.
 3. Trong cửa sổ User Settings, kích nút Manage Groups.
 4. Kích nút Add Group (xem trong hình 3) và trong hộp thoại New Group, nhập vào Group Name và chọn các tài khoản mà bạn muốn đưa vào nhóm, sau đó kích OK.
Lúc này bạn có thể sử dụng Groups khi thiết lập các điều khoản cho thư mục chia sẻ.
Thứ Tư, 17/03/2010 09:15
31 👨 1.238
0 Bình luận
Sắp xếp theo