Cách chèn ký hiệu tiền tệ cent bằng phím tắt trong Microsoft Word

Đôi khi trong một số tình huống nhất định (đặc biệt là khi làm việc với văn bản nước ngoài), bạn cần chèn biểu tượng xu (cent - ¢) vào tài liệu Microsoft Word của mình. Cách nhanh nhất là sử dụng phím tắt. Cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Chèn ký hiệu cent trong Word trên Windows

Trên Windows, bạn có hai tùy chọn phím tắt để thêm ký hiệu cent vào tài liệu của mình: Dùng phím số hoặc phím chữ.

Chèn ký hiệu cent bằng bàn phím số

Trước tiên, hãy mở tài liệu của bạn trong Microsoft Word và đặt con trỏ vào vị trí bạn muốn chèn biểu tượng cent trong văn bản.

Đặt con trỏ vào vị trí bạn muốn

Sau đó, trên khu vực bàn phím số, bạn nhấn giữ phím Alt và đồng thời nhấn số 0162.

(Cảnh báo: Phương pháp này không hoạt động nếu bạn sử dụng hàng số ở đầu bàn phím. Thay vào đó, hãy dùng cụm phím số chuyên biệt ở khu vực bên phải bàn phím).

Bạn sẽ thấy ký hiệu cent xuất hiện ở vị trí mong muốn trong tài liệu của mình.

Ký hiệu cent xuất hiện

Trong trường hợp bạn sử dụng bàn phím rút gọn, đã lược bỏ đi khu vực phím số chuyên biệt, hãy chuyển sang phương pháp thứ hai.

Chèn ký hiệu cent bằng phím chữ

Hãy mở tài liệu trong Microsoft Word và đặt con trỏ vào vị trí bạn muốn chèn biểu tượng cent trong văn bản.

Đặt con trỏ vào vị trí bạn muốn

Trên bàn phím, bạn nhấn và giữ phím Ctrl, sau đó nhấn nhanh /C.

Ký hiệu cent sẽ lập tức xuất hiện trong tài liệu của bạn.

Ký hiệu cent sẽ lập tức xuất hiện

Chèn ký hiệu cent trong Word trên Mac

Để thêm biểu tượng cent vào tài liệu Word trên máy Mac, trước tiên, hãy mở tài liệu của bạn bằng ứng dụng Word. Tiếp theo, đặt con trỏ vào vị trí bạn muốn biểu tượng cent xuất hiện trên tài liệu.

Bây giờ, nhấn cụm phím tắt Option + 4. Biểu tượng cent sẽ xuất hiện trong tài liệu của bạn.

Nếu bạn muốn sử dụng lại ký hiệu này, hãy nhấn lại cụm phím tắt trên, hoặc chỉ cần sao chép và dán nó vào bất cứ đâu bạn muốn.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Hai, 31/01/2022 00:49
31 👨 514
0 Bình luận
Sắp xếp theo