Làm thế nào để xóa thư mục Windows.old trên Windows 10?

Chiếm dụng không gian khá lớn trên ổ cứng

Khi bạn nâng cấp từ Windows 7 hoặc Windows 8.1 lên Windows 10, trên hệ thống của bạn sẽ có thư mục có tên Windows.old
Các thư mục Windows.old này chiếm gần 15 GB trên ổ cứng, tỷ lệ chiếm dụng không gian lưu trữ là khá đáng kể. Tuy nhiên bạn có thể xóa thư mục Windows.old này mà không có bất kỳ vấn đề gì.

Trong bài viết dưới đây Quản trị mạng sẽ hướng dẫn bạn cách xóa thư mục này trên máy tính chạy hệ điều hành Windows 10 của bạn.

windows old

Làm thế nào để xóa thư mục Windows.old để giải phóng không gian?

Để xóa thư mục Windows.old trong Windows 10, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1:

 nhập từ khóa Free up disk space

Trên khung Search Windows, bạn nhập từ khóa Free up disk space.

Bước 2:

chọn shortcut Free up disk space...

Click chọn shortcut Free up disk space...

Bước 3:

Chọn OK

Click chọn OK.

Bước 4:

 chọn Clean up system files

Lúc này trên màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ Disk Cleanup. Trong cửa sổ này bạn chọn Clean up system files.

Bước 5:

Chọn OK

Chọn OK.

Bước 6:

chọn Previews Windows installations

Khi cửa sổ Disk Cleanup xuất hiện một lần nữa, bạn đánh dấu tích chọn tùy chọn Previews Windows installations, sau đó chọn OK.

Bước 7:

Chọn Delete Files

Chọn Delete Files để xóa các file.

Bước 8:

Chọn yes

Chọn Yes để đồng ý xóa các file.

Quá trình xóa

Quá trình xóa thư mục Windows.old trên Windows 10 sẽ mất khoảng từ 30 giây đến vài phút.

Bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Năm, 28/01/2016 15:32
51 👨 3.423