Các nhà khoa học dạy AI để chẩn đoán ung thư não

Trong nỗ lực nghiên cứu mới, nhóm các nhà khoa học quốc tế nhận thấy thuật toán machine learning có thể là một công cụ mạnh mẽ cho y học. Nhóm đã công bố công trình của họ trên tạp chí Nature, đào tạo và huấn luyện AI thành công trong việc xác định các loại u não khác nhau với độ chính xác ấn tượng nhất.

Để xác định giữa các loại ung thư não khác nhau, nhóm nghiên cứu cần một số tiêu chí mà máy tính có thể sử dụng để phân biệt giữa chúng. Với hơn 100 loại khối u não đã có trong hồ sơ bệnh án, quá trình nhận dạng có thể rất khó khăn ngay cả đối với bác sĩ là con người.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng một quá trình DNA gọi là methyl hóa như là một loại "dấu vân tay" sinh học và dạy AI biết sự khác biệt giữa những "dấu vân tay" đó với các loại ung thư cụ thể.

Các nhà khoa học dạy AI để chẩn đoán ung thư não

Giống như tất cả các thuật toán machine learning, AI cần một kiến thức cơ bản để so sánh. Nhóm nghiên cứu cho biết số liệu của 2.800 bệnh nhân ung thư là điểm xuất phát, cho phép xác định được 91 dấu hiệu khác nhau của khối u. Sau đó, họ yêu cầu máy tính xác định loại khối u trong hơn 1.000 mẫu đã biết và phát hiện ra rằng phán đoán của AI không phù hợp với chẩn đoán của con người trong một số trường hợp.

Tuy nhiên, không chỉ riêng máy tính dự đoán không chính xác trong việc nhận dạng; các bác sĩ đã chẩn đoán sai khoảng 12% các mẫu nghiên cứu trước đây, và AI thì lại chẩn đoán đúng. Sự chính xác ấn tượng của hệ thống này làm cho nó trở thành một công cụ mạnh mẽ cho cộng đồng y khoa.

Các nhà nghiên cứu viết: "Để có khả năng tiếp cận rộng hơn, chúng tôi đã thiết kế một công cụ phân loại trực tuyến miễn phí, việc sử dụng nó không đòi hỏi bất kỳ quá trình xử lý dữ liệu bổ sung nào. Kết quả của chúng tôi cung cấp một kế hoạch cho việc tạo ra các cơ sở phân loại khối u dựa trên việc AI dùng machine learning để học về các thực thể ung thư khác nhau, bao gồm cả những biến đổi bệnh lý cơ bản của các khối u".

Thứ Hai, 23/04/2018 11:20
31 👨 228
0 Bình luận
Sắp xếp theo