Hướng dẫn sử dụng Facetime trên iPhone/iPad

Facetime là ứng dụng gọi điện âm thanh và video miễn phí cho toàn bộ người dùng hệ điều hành iOS. Facetime có thể được sử dụng khi được kết nối Wifi trên một trong những thiết bị sau:

 • iPhone 4 trở lên
 • iPad 2 trở lên
 • iPad mini mọi phiên bản
 • iPod touch thế hệ 4 trở lên (chỉ có iPod touch thế hệ 5 mới hỗ trợ gọi Facetime âm thanh)

Ta có thể sử dụng Facetime mà không cần kết nối Wifi đối với những dòng sản phẩm có sử dụng dữ liệu di động:

 • iPhone 4s trở lên
 • iPad thế hệ thứ 3 trở lên

Để có thể sử dụng Facetime, ta làm theo các bước sau đây:

Cài đặt Facetime

Mở ứng dụng Facetime và đăng nhập Apple ID của bạn (bạn cũng có thể đăng nhập Apple ID bằng cách vào Settings (cài đặt) > Facetime). Nếu bạn sử dụng iPhone, Facetime sẽ tự động đăng nhập theo số điện thoại của bạn. Nếu bạn muốn sử dụng Facetime theo Apple ID, vào Settings (cài đặt) > Facetime > Use your Apple ID for Facetime (dùng ID Apple cho Facetime).

Nếu bạn sử dụng iPad hoặc iPod touch, hãy sử dụng Facetime theo Apple ID bằng cách vào Settings (cài đặt) > Facetime > Use your Apple ID for Facetime (dùng ID Apple cho Facetime).

Cài đặt Facetime

Thực hiện cuộc gọi Facetime

Để thực hiện cuộc gọi Facetime cho người nào đó, bạn cần phải biết số điện thoại hoặc tài khoản mà người đó đăng nhập vào ứng dụng Facetime. Có một vài cách để thực hiện cuộc gọi Facetime:

 • Tại ứng dụng Facetime, nhập số điện thoại hoặc email của người mà bạn cần gọi, sau đó nhấn vào biểu tượng tương ứng để gọi Facetime video hoặc Facetime âm thanh.
 • Nếu bạn đã lưu số điện thoại hoặc email của người bạn cần gọi vào danh bạ, bạn có thể tìm tên của họ rồi nhấn vào biểu tượng tương ứng để gọi Facetime video hoặc Facetime âm thanh.

Thực hiện cuộc gọi Facetime

Trong quá trình thực hiện cuộc gọi, bạn có thể thay đổi từ gọi Facetime âm thanh sang Facetime video hoặc ngược lại bằng cách nhấn vào biểu tượng tương ứng.

Sử dụng chức năng chờ cuộc gọi khi thực hiện cuộc gọi Facetime âm thanh

Nếu thiết bị của bạn sử dụng hệ điều hành iOS 8 trở lên, bạn có thể sử dụng chức năng chờ cuộc gọi. Khi đang thực hiện cuộc gọi Facetime mà có người khác gọi điện đến (bất kể là gọi bình thường hay gọi Facetime) bạn có thể lựa chọn một trong ba cách sau:

 • Kết thúc cuộc gọi hiện tại và chấp nhận cuộc gọi mới.
 • Chấp nhận cuộc gọi mới và đặt cuộc gọi hiện tại ở chế độ chờ.
 • Từ chối cuộc gọi mới.

Chức năng chờ cuộc gọi

Chúc các bạn thành công!

Thứ Ba, 19/06/2018 08:27
31 👨 3.142