Hướng dẫn cài đặt Exchange Server 2010 - Phần 1: Cài đặt

Quản Trị Mạng - Hướng dẫn từng bước về cách cài đặt Exchange Server 2010

Giới thiệu

Đã một thời gian dài kể từ lần cuối cùng chúng tôi giới thiệu cho bạn về một sản phẩm của Microsoft. Chúng tôi để ý rằng Exchange 2010 vẫn chưa được đề cập tới. Vậy thì tại sao không thử và kiểm tra về các tính năng mới của nó?

Chúng tôi đã sử dụng bản copy của Exchange 2010 từ MSDN Library cho bản hướng dẫn này. Hãy lấy một bản copy hoặc download một bản copy từ Microsoft tại:

http://www.microsoft.com/exchange/2010/en/us/default.aspx

Thử nghiệm

Phía dưới là cài đặt Exchange Server 2010 Lab; tất cả các server đều được ảo hóa bằng cách sử dụng VMWARE.

1. Một Windows 2008 R2 Domain controller với tất cả các FSMO Roles đã được cài đặt, bao gồm certificate server (DC01), đây sẽ là domain controller của chúng tôi và sẽ không chứa bất kỳ dịch vụ nào của Exchange. Người dùng không được khuyến cáo cài đặt exchange trên một domain controller nhưng Microsoft vẫn hỗ trợ nó.

2. Windows Domain: Faleh.net

3. Một Windows 2008 R2 server với các yêu cầu cần thiết cho Exchange (Exch01)

4. Server này sẽ nắm giữ tất cả các roles.

Yêu cầu hệ thống cho cài đặt Exchange và Windows 2008

Để chạy Microsoft Exchange Server 2010 bạn cần:

Máy tính—Máy tính với vi xử lý Intel có hỗ trợ Intel Extended Memory 64 Technology (Intel EM64T) hoặc AMD hỗ trợ nền tảng AMD64; Vi xử lý Intel Itanium family IA64 không được hỗ trợ.

Hệ điều hành—Microsoft Windows Server 2008 x64 Standard và Enterprise Edition with Service Pack 2 hoặc Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard và Enterprise Edition.

Hệ điều hành—để cài đặt các công cụ quản lý? Phiên bản 64-bit của Microsoft Windows Vista hoặc Microsoft Windows 7 hoặc Windows Server 2008. Chú ý: Yêu cầu này chỉ dành cho cài dặt các công cụ quản lý.

Yêu cầu phụ khi chạy Exchange Server 2010

Memory—RAM tối thiểu 4 GB cho mỗi server cộng với 5GB cho mỗi mailbox.

Dung lượng ổ cứng

  • Sử dụng ít nhất 1.2 GB dung lượng ổ cứng cho cài đặt.
  • Thêm khoảng 500 MB dung lượng cho mỗi gói Unified Messaging (UM) language pack bạn có thể cài đặt sau.
  • 200 MB dung lượng chưa sử dụng cho ổ hệ thống.

Drive—DVD-ROM drive, có thể truy cập cục bộ hoặc qua mạng.

Định dạng file—Phân vùng đĩa theo định dạng file hệ thống NTFS.

Màn hình—Màn hình có độ phân giải từ 800x600 pixels trở lên.

Điều kiện tiên quyết Exchange Server 2010

Nếu các điều kiện sau không được cài đặt, quá trình cài đặt Exchange Server 2010 sẽ hiển thị và cung cấp các đường link cài đặt; yêu cầu có truy cập Internet nếu các phần mềm cần thiết chưa được cài đặt hoặc không có trong mạng cục bộ.

  • Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
  • Windows PowerShell v2.0

Đây là một Lap ảo đơn giản, trên môi trường thật, bạn sẽ có rất nhiều role khác nhau được cài đặt và sẽ cần một server độc lập cho mỗi role dựa vào cơ sở hạ tầng đã được thiết kế.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi cài đặt một Exchange Server 2010, có một vài điều kiện tiên quyết cần phải được cài đặt trên server trước khi cài Exchange.

Những điều kiện tiên quyết này có thể cài đặt thông qua một mã script hoặc bằng cách sử dụng Graphical User Interface. Thông tin chi tiết có thể tìm thấy ở đây: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb691354.aspx

Hãy chú ý tới các phần khác nhau dành cho Windows 2008 Server và Windows 2008 R2

Có các script khác nhau cho mỗi bối cảnh cài đặt khác nhau.

Thêm vào đó, trước khi bắt đầu cài đặt Exchange 2010, hãy cân nhắc những điều sau:

  • Để các email message được truyền chính xác, bạn cần cài đặt cả role Mailbox server và role Hub Transport server trong cùng một trang Active Directory.
  • Người dùng có thể cài đặt role Mailbox server, role Hub Transport, role Client Access server, role Unified Messaging server trên cùng một máy tính hoặc trên các máy khác nhau.

Từng bước

Trước tiên, hãy cùng để ý tới các yêu cầu trước:

1. Chuẩn bị forest và organization trong Active Directory

Trước tiên, chúng ta cần chuẩn bị Schema. Do đây là cài đặt mới, không phải là bản cập nhật hay tích hợp, vậy nên chúng tôi sẽ thực hiện quá trình chuẩn bị trên domain controller trong My Case: DC01

Khi chuẩn bị cho active directory schema, chúng ta cần các quyền Schema admin. Tài khoản chạy quá trình chuẩn bị cần phải là thành viên của nhóm Schema admin trên active directory.

Mở một lệnh trên domain controller với quyền đã được phân (Run as command).

Chạy Setup từ sổ địa chỉ nơi có chứa các file cài đặt của Exchange 2010. Dưới đây là cmdlets

Setup /PrepareSchema or Setup /ps

Và dưới đây là bản chụp màn hình thể hiện quá trình chuẩn bị đã được hoàn thành trên domain controller của chúng tôi.

Hướng dẫn cài đặt Exchange Server 2010 - Phần 1: Cài đặt

Nếu đã đến được phần này, có nghĩa là bạn đã hoàn thành tất cả các điều kiện tiên quyết, hãy bắt đầu quá trình cài đặt.

Chạy setup.exe từ folder cài đặt hoặc đĩa CD, một menu cài đặt sẽ xuất hiện

Như bạn có thể thấy, .Net framework 3.5 và windows power shell đã được cài đặt, vậy nên các lựa chọn này đã được tô màu xám. Nếu chúng vẫn chưa được cài đặt, bạn vẫn có thể cài đặt chúng ở bước này.

Chọn gói ngôn ngữ cho Exchange 2010; trong trường hợp này, chúng tôi chọn tất cả các ngôn ngữ từ DVD.

Chọn tiếp bước 4: Cài đặt Microsoft Exchange

Kích vào Next và chấp nhận các điều khoản trong License agreement (chắc chắn bạn biết điều gì sẽ xảy ra nếu không chấp nhận các điều khoản này).

Hướng dẫn cài đặt Exchange Server 2010 - Phần 1: Cài đặt

Kích Next và chọn tham gia vào thông báo lỗi - Error reporting - hoặc không.

Hướng dẫn cài đặt Exchange Server 2010 - Phần 1: Cài đặt

Kích vào Next và chọn Select Typical Exchange Server Installation.

Hướng dẫn cài đặt Exchange Server 2010 - Phần 1: Cài đặt

Giải thích: Một số role exchange không thể cùng tồn tại trên cùng một server, ví như Edge Transport và unified Messaging Role. Nếu cần các role này bạn sẽ phải chọn “Custom Exchange Server Installation”. Hãy chú ý rằng nếu bạn chọn “Edge Transport” hoặc “Unified Messaging Role” bạn sẽ không thể cài đặt role khác trên cùng một server và ngược lại.

Trong trường hợp thử nghiệm, chúng tôi không cài đặt Unified Messaging hoặc Edge Transport. Các role này yêu cầu nhiều tùy biến và có thể thêm bất kì lúc nào sau lần cài đặt đầu tiên. Vậy nên, chúng tôi sẽ bỏ qua chúng.

Kích Next và đổi tên “First Organization” sang tên của công ty/tổ chức của bạn. Chúng tôi sẽ đổi tên thành “New York”.

Hướng dẫn cài đặt Exchange Server 2010 - Phần 1: Cài đặt

Tiếp đến, kích Next và chọn nếu bạn có muốn kích hoạt Public Folders hay không. Trong các phiên bản trước của Exchange, chúng tôi thường sử dụng các folder này. Trên exchange 2007 và 2010 chúng ta có thể cài đặt exchange mà không cần cơ sở dữ liệu của folder public.

Trong thử nghiệm, chúng tôi sẽ không sử dụng Public Folders nên chọn No, xác nhận rằng chúng tôi không có bất kì tài khoản nào của Outlook 2003. Hãy chú ý rằng, bạn vẫn có thể thêm các Public Folders sau khi cài đặt.

Hướng dẫn cài đặt Exchange Server 2010 - Phần 1: Cài đặt

Tiếp đến, kích Next và điền địa chỉ Public Client Access server của bạn vào. Đây sẽ là địa chỉ mà tất cả người dùng sử dụng để truy cập vào Outlook web access, kích hoạt đồng bộ hóa,...

Hướng dẫn cài đặt Exchange Server 2010 - Phần 1: Cài đặt

Xác nhận FQDN và chọn next

Chọn bạn có muốn tham gia vào chương trình Customer Improvement Program hay không. Chúng tôi chọn No

Giờ kích tiếp vào Next để bắt đầu kiểm tra

Cài đặt Exchange sẽ chạy một kiểm tra và xác nhận rằng nó đã sẵn sàng để cài đặt.

Hướng dẫn cài đặt Exchange Server 2010 - Phần 1: Cài đặt

Nếu tất cả đều ổn, bạn sẽ thấy một bản xác nhận. Nếu thiếu bất kì bước nào, cài đặt exchange sẽ thông báo cho bạn biết.

Thông báo màu vàng trong trường hợp của chúng tôi thể hiện rằng cài đặt sẽ chạy cài đặt/chuẩn bị.

Bạn có thể chạy nó trước khi chạy cài đặt exchange; Chúng tôi muốn chạy nó với giao diện GUI.

Nếu exchange đã sẵn sàng, nút Install sẽ hiển thị. Nếu bạn thiếu một vài bước nào đó, cài đặt exchange sẽ không thể tiếp tục và dẫn bạn tới cài đặt các yêu cầu còn thiếu với một nút Retry được kích hoạt.

Nếu nhận được màn hình như bên trên, có nghĩa là bạn đã có thể cài đặt tiếp. Kích vào nút Install và chờ đợi trong vài phút.

Đây là cài đặt được hướng dẫn từng bước một cho một server đơn chạy tất cả các role ngoại trừ role unified messaging và Edge Transport. Cài đặt Exchange thực sự vẫn là một tác vụ phức tạp. Nếu bạn đang cài đặt trong môi trường thực tế, nó còn liên quan tới việc thiết kế và lên kế hoạch cho cơ sở hạ tầng exchange trước khi thực thi bất kì role nào. Trong một số trường hợp, bạn có thể phải tích hợp từ các phiên bản trước của exchange; bạn sẽ phải thực hiện một tích hợp từ các server mail khác. Tất cả các trường hợp này đều cần thiết kế, lên kế hoạch và thời gian. Những vấn đề đó không nằm trong phạm vi của bài viết này và chúng tôi sẽ cố gắng bao gồm phần cấu hình exchange trong bài hướng dẫn sau.

Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thấy bài báo này có ích và chúc bạn thực hiện thành công.

Thứ Năm, 30/06/2011 13:30
53 👨 22.416
0 Bình luận
Sắp xếp theo