Vòng lặp while trong Shell

While Linux là gì? Cách dùng While do shell trong Linux như thế nào? Hãy cùng Quantrimang.com tìm hiểu mọi điều cần biết về vòng lặp while trong Linux như thế nào nhé!

Hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều có khái niệm loop - vòng lặp. Nếu muốn lặp lại một nhiệm vụ nhiều lần (chẳng hạn như 20 lần), bạn không cần phải nhập code 20 lần chỉ để điền một thay đổi nhỏ theo thời gian. Kết quả, chúng ta có vòng lặp for và while trong shell Bourne.

Vòng lặp while trong Shell có thể thú vị hơn for. Tất nhiên, tùy thuộc vào ý tưởng và cách bạn dùng nó khi lập trình.

Cú pháp trong Unix/Linux

while command
do
   cac lenh de thuc thi neu command la true
done

Ở đây, command được ước lượng. Nếu giá trị kết quả là true, các lệnh được thực thi. Nếu command là false, thì sau đó, các statement(s) sẽ không được thực hiện và chương trình sẽ nhảy tới dòng lệnh sau lệnh done.

Ví dụ trong Unix/Linux

Dưới đây là một ví dụ đơn giản mà sử dụng vòng lặp while để hiển thị các số từ 0 đến 9.

#!/bin/sh

a=0

while [ $a -lt 10 ]
do
   echo $a
   a=`expr $a + 1`
done

Nó sẽ cho kết quả sau:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cứ mỗi lần vòng lặp này thực thi, biến a được kiểm tra để biết có hay không nó có giá trị là nhỏ hơn 10. Nếu giá trị của a là nhỏ hơn 10, điều kiện này có một trạng thái thoát là 0. Trong trường hợp này, giá trị hiện tại của biến a được hiển thị và sau đó, a được lượng gia thêm 1.

Vòng lặp while vô tận

Infinite loop hay còn gọi là vòng lặp vô tận. Nó được kết hợp với while true. Nó ám chỉ điều kiện luôn đúng hoặc while: (có nghĩa một biểu thức trống), tại nơi dấu hai chấm nghĩa là không có thao tác.

Vòng lặp while trong Shell

Hãy nhìn vào ảnh chụp màn hình trên, như bạn thấy tập lệnh bao gồm cú pháp while true.

Vòng lặp vô tận trong Shell

Ở ảnh chụp màn hình trên, tập lệnh bao gồm cú pháp while:. Cả hai đều cho cùng một kết quả.

Bài trước: ManPage Help trong Unix

Bài tiếp: Vòng lặp for trong Shell

Thứ Năm, 09/02/2023 16:46
51 👨 6.368
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Unix/Linux