Trắc nghiệm kiến thức khoa học máy tính, làm tí cho vui (phần 12)

Series các bài trắc nghiệm về chủ đề khoa học máy tính đề cập tới nhiều lĩnh vực với bộ câu hỏi gồm 4 câu trả lời và đáp án ở cuối trang. Sau phần 11, Quản trị mạng tiếp tục giới thiệu phần 12. Hãy cùng thử sức xem bạn trả lời được bao nhiêu câu?

 1. Trong quy trình giao tiếp, bước đầu tiên là gì?
  1. Mã hóa
  2. Gửi thông điệp
  3. Giải mã
  4. Nhận
 2. Có bao nhiêu kí tự in trong ASCII
  1. 62
  2. 79
  3. 85
  4. 94
 3. Bảng thuật toán là phát minh của ai?
  1. John Douglas
  2. John Doe
  3. John Harrison
  4. John Napier
 4. Đâu là siêu máy tính nhanh nhất thế giới (tính đến 7/2017)
  1. Tianhe-2
  2. Titan
  3. Trinity
  4. Sunway TaihuLight
 5. URL là viết tắt của gì?
  1. Uniform Resource Locator
  2. Universal Resource Locator
  3. Unique Resource Locator
  4. Uniform Reserve Locator
 6. UPS là viết tắt của gì?
  1. Universal Power Supply
  2. Universal Power Source
  3. Uninterruptible Power Stanby
  4. Uninterruptible Power Supply
 7. Mạch bập bênh lưu trữ … dữ liệu
  1. 1 bit
  2. 1 byte
  3. 8 bit
  4. 8 byte
 8. Máy tính thực thi các phần mềm theo thứ tự
  1. Giải mã, nạp lệnh, thực thi
  2. Thực thi, giải mã, nạp lệnh
  3. Nạp lệnh, giải mã, thực thi
  4. Lưu trữ, nạp lệnh, thực thi
 9. Đâu là thứ tự tăng dần của dữ liệu?
  1. Bit - Byte - Bản ghi - Trường - Cơ sở dữ liệu - Tập tin
  2. Byte - Bit - Bản ghi - Tập tin - Trường - Cơ sở dữ liệu
  3. Bit - Byte - Trường - Bản ghi - Tập tin - Cơ sở dữ liệu
  4. Trường - Byte - Bit - Bản ghi - Cơ sở dữ liệu - Tập tin
 10. Trong Database Management System (DBMS), nội dung và địa chỉ của dữ liệu được định nghĩa bằng gì?
  1. Dữ liệu con
  2. Dữ liệu trình tự
  3. Dữ liệu đa hướng
  4. Siêu dữ liệu
 11. Ai được cho là người phát minh ra chuột máy tính?
  1. Douglas Engelbart
  2. Herman Hollerith
  3. Tom Cranston
  4. Jack Kilby
 12. Nơi các phụ kiện kết nối vào máy tính được gọi là gì?
  1. Port
  2. Ring
  3. Bus
  4. Zip
 13. Một website có thể chứa bao nhiêu trang chủ?
  1. Một
  2. Muốn có bao nhiêu cũng được
  3. Phụ thuộc vào kích thước website
  4. Phụ thuộc vào kích thước nội dung
 14. Đâu không phải là chức năng của hệ điều hành?
  1. Quản lý bộ nhớ
  2. Quản lý đầu vào / đầu ra
  3. Lên lịch công việc
  4. Quản lý cơ sở dữ liệu
 15. Phần mềm hệ thống là giao diện giữa…
  1. Phần cứng và phần mềm
  2. Phần mềm và người dùng
  3. RAM và ROM
  4. CPU và UPS

Đáp án

1. A
2. D
3. D
4. D
5. A
6. D
7. A
8. A
9. C
10. D
11. A
12. A
13. A
14. D
15. A
Thứ Tư, 20/06/2018 09:11
51 👨 333
0 Bình luận
Sắp xếp theo