Trắc nghiệm kiến thức khoa học máy tính, làm tí cho vui (phần 11)

Series các bài trắc nghiệm về chủ đề khoa học máy tính đề cập tới nhiều lĩnh vực với bộ câu hỏi gồm 4 câu trả lời và đáp án ở cuối trang. Sau phần 10, Quản trị mạng tiếp tục giới thiệu phần 11. Hãy cùng thử sức xem bạn trả lời được bao nhiêu câu?

 1. Gói thông tin trao đổi giữa trình duyệt và máy chủ web được gọi là
  1. Malware
  2. Adware
  3. Spyware
  4. Cookie
 2. Thiết bị được các ngân hàng sử dụng để tự động đọc các con số đặc biệt trên cuống séc được gọi là gì?
  1. MICR
  2. OMR
  3. UPC
  4. UDIC
 3. Tình trạng máy tính đột ngột ngừng hoạt động được gọi là gì?
  1. Sập
  2. Lỗi
  3. Treo
  4. Nghẽn
 4. Máy tính không thể “boot” nếu không có…
  1. Trình biên dịch
  2. Trình khởi động
  3. Trình lắp ráp
  4. Hệ điều hành
 5. Trình biên dịch tự động phát hiện trạng thái song song được gọi là gì?
  1. Trình biên dịch tối ưu hóa
  2. Trình biên dịch run-time
  3. Trình thông dịch
  4. Không đáp án nào đúng
 6. Thông tin chuyển giữa CPU và bộ nhớ đệm dưới dạng
  1. Byte
  2. Bit
  3. Từ ngữ
  4. Không đáp án nào đúng
 7. Bộ nhớ đĩa từ là một ví dụ của….
  1. Bộ lưu trữ trực tuyến
  2. Bộ lưu trữ ngoại tuyến
  3. Bộ lưu trữ offset
  4. Không đáp án nào đúng
 8. Bộ nhớ đệm thường được tạo thành từ…
  1. SRAMS
  2. DRAMS
  3. PROM
  4. EEPROM
 9. Đâu là ngôn ngữ thường được thực hành trong trình thông dịch?
  1. PASCAL
  2. Hợp ngữ
  3. COBOL
  4. BASIC
 10. Với máy tính, Assember là…
  1. Phần mềm
  2. Người lắp ráp các bộ phận
  3. Biểu tượng
  4. Không đáp án nào đúng
 11. Virus là… máy tính
  1. Tập tin
  2. Cơ sở dữ liệu
  3. Mạng
  4. Phần mềm
 12. COBOL là viết tắt của…
  1. Common Bulck Language
  2. Common Block Oriented Language
  3. Common Business Oriented Language
  4. Không đáp án nào đúng
 13. SQL là viết tắt của…
  1. Structured Query Language
  2. Standard Query Language
  3. Simple Query Language
  4. Standard Quality Language
 14. Bộ nhớ nào sau đây dùng để lưu trữ lượng lớn dữ liệu?
  1. Bộ nhớ chính
  2. Bộ nhớ bổ sung
  3. Bộ nhớ đệm
  4. Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
 15. Giá trị của Terabyte là bao nhiêu?
  1. 210
  2. 220
  3. 230
  4. 240

Đáp án

1. D
2. A
3. C
4. D
5. A
6. C
7. B
8. A
9. B
10. A
11. D
12. C
13. A
14. B
15. D
Thứ Sáu, 29/06/2018 06:45
52 👨 371
0 Bình luận
Sắp xếp theo