Bạn biết gì về Khai phá dữ liệu? - Phần 2

Tiếp tục series "Bạn biết gì về Khai phá dữ liệu?", phần 2 tiếp tục với những câu hỏi xoay quay các kiến thức về data mining, data warehouse cùng các kĩ thuật, ứng dụng khai phá dữ liệu. Bạn hãy thử tài kiến thức của mình cùng Quantrimang qua bộ câu hỏi trắc nghiệm sau đây nhé!

Xem thêm:

 • Câu 1: KDD là tên viết tắt của kĩ thuật nào trong Data Mining?
  • Knowledge Data Developer
  • Knowledge Develop Database
  • Knowledge Discovery Database
  • Không có đáp án đúng
 • Câu 2: Khẳng định nào sau đây là đúng về KDD?
  • Output của KDD là dữ liệu.
  • Output của KDD là truy vấn.
  • Output của KDD là thông tin.
  • Output của KDD là thông tin tiềm ẩn có giá trị.
 • Câu 3: Đâu không phải là một ứng dụng của Data Warehouse?
  • Xử lý thông tin - Information processing
  • Xử lý phân tích số liệu - Analytical processing
  • Xử lý giao dịch - Transaction processing
  • Khai phá dữ liệu - Data mining
 • Câu 4: Chọn đáp án đúng:
  Dữ liệu có thể được cập nhật trong môi trường tác nghiệp (Operational Environment)
  • Đúng
  • Sai
 • Câu 5: Quá trình KDD có bao nhiêu giai đoạn?
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  Giai đoạn 1: Chọn lọc dữ liệu (selection)
  Giai đoạn 2: Tiền xử lý dữ liệu (preprocessing)
  Giai đoạn 3: Chuyển đổi dữ liệu (transformation)
  Giai đoạn 4: Khai phá dữ liệu (Data ming)
  Giai đoạn 5: Đánh giá kết quả mẫu
 • Câu 6: Transient data là kiểu dữ liệu gì?
  • Là dữ liệu được tạo trong phiên làm việc với ứng dụng và được lưu trong cơ sở dữ liệu sau khi ứng dụng kết thúc.
  • Là dữ liệu được tạo trong phiên làm việc với ứng dụng nhưng không được lưu trong cơ sở dữ liệu sau khi ứng dụng kết thúc.
  • Là dữ liệu không bao giờ bị thay đổi hoặc bị xóa sau khi chúng được thêm vào.
  • Là dữ liệu không bao giờ bị xóa sau khi chúng được thêm vào.
 • Câu 7: Kiến trúc Data Warehouse dựa trên:
  • Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu - DBMS
  • Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu quan hệ - RDBMS
  • Ngôn ngữ truy vấn cấu trúc - SQL
  • Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu ORACLE
 • Câu 8: Loại cơ sở dữ liệu nào có thể được sử dụng để tối ưu hóa kho dữ liệu và OLAP?
  • Retional Database
  • Relational Database
  • Structural Database
  • Multidimensional Database
 • Câu 9: ODS là viết tắt của:
  • Online Data Store
  • Online Data Storage
  • Operational Data Stand
  • Operational Data Store
  Operational Data Store - Vùng chứa dữ liệu hoạt động 
 • Câu 10: Một tập hợp con của kho dữ liệu Data Warehouse chứa tất cả dữ liệu về một chủ đề cụ thể được gọi là:
  • Data Pocket
  • Metadata
  • Data Mart
  • Data Mining
Bạn cần cố gắng hơn!
Kết quả của bạn khá đấy!
Kiến thức Khai phá dữ liệu của bạn rất tốt đấy!
Chính xác tuyệt đối!
Kiến thức Khai phá dữ liệu của bạn rất tốt đấy!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Tư, 17/07/2019 20:37
52 👨 1.036
0 Bình luận
Sắp xếp theo