Bạn biết gì về Khai phá dữ liệu? - Phần 1

Ngày nay, dữ liệu do con người tạo ra ngày càng nhiều hơn về số lượng, tăng nhanh về khối lượng, phát triển mạnh về quy mô khiến việc phân loại, lựa chọn, khai thác và sử dụng gặp những khó khăn nhất định. Khái niệm Khai phá dữ liệu ra đời hỗ trợ những công việc này.

Vậy bạn đã biết được bao nhiêu về Khai phá dữ liệu? Hãy thử tài kiến thức của mình cùng Quantrimang qua bộ câu hỏi trắc nghiệm về Khai phá dữ liệu sau đây nhé!

Xem thêm:

 • Câu 1: ________ là một tập hợp dữ liệu hướng chủ đề, toàn vẹn, không bị rò rỉ mất mát và có giá trị lịch sử phục vụ cho công tác quản lý, cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác, đồng thời là nền tảng cho việc xây dựng các ứng dụng phân tích dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định của tổ chức
  • Data structure - Cấu trúc dữ liệu
  • Data warehouse - Kho dữ liệu
  • Data base - Cơ sở dữ liệu
  • Data analytics - Phân tích dữ liệu
 • Câu 2: OLAP là tên viết tắt của kĩ thuật nào?
  • Online Advanced Program
  • Online Analytical Program
  • Online Advanced Processing
  • Online Analytical Processing
  Online Analytical Processing - Xử lý phân tích số liệu trực tuyến.
 • Câu 3: OLTP là tên viết tắt của kĩ thuật nào?
  • Online Transaction Processing
  • Online Transaction Program
  • Oracle Transaction Processing
  • Online Terminal Processing
 • Câu 4: Trong khai phá dữ liệu, thao tác cắt lát (slice) giúp người sử dụng phân tích dữ liệu trên mấy chiều?
  • Một chiều.
  • Hai chiều.
  • Nhiều chiều tùy yêu cầu của người sử dụng.
  • Không có đáp án đúng.
 • Câu 5: Trong khai phá dữ liệu, thao tác cắt khối (dice) giúp người sử dụng phân tích dữ liệu trên mấy chiều?
  • Một chiều.
  • Đúng hai chiều.
  • Hai chiều trở lên.
  • Không có đáp án đúng.
 • Câu 6: Thời gian kì vọng sử dụng Data warehouse thường là bao nhiêu lâu?
  • 1-2 năm
  • 3-4 năm
  • 5-6 năm
  • 5-10 năm
 • Câu 7: ________ dự đoán xu hướng và hành vi trong tương lai, hỗ trợ các nhà quản lý đưa ra quyết định tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Data warehouse - Kho dữ liệu
  • Data mining - Khai phá dữ liệu
  • Datamart - Kho dữ liệu cục bộ 
  • Metadata - Siêu dữ liệu
 • Câu 8: Dữ liệu trong Data Warehouse là dữ liệu ________.
  • Chỉ đọc.
  • Chỉ chỉnh sửa bằng cách ghi đè lên nội dung cũ.
  • Chỉ chỉnh sửa bằng cách viết tiếp vào nội dung cũ.
  • Chỉ đọc và chỉnh sửa
 • Câu 9: DSS là tên viết tắt của hệ thống nào trong Data Warehouse?
  • Decision Support System.
  • Decision Single System.
  • Data Storable System.
  • Data Support System.
  Decision Support System - Hệ thống hỗ trợ ra quyết định
 • Câu 10: Đặc điểm cơ bản của Data warehouse là gì?
  • Tính hướng chủ đề (Subject – oriented).
  • Tính toàn vẹn (Integrated).
  • Tính bất biến (Nonvolatile).
  • Tất cả các đáp án trên.
 • Câu 11: Chọn đáp án đúng:
  Lựa chọn và giải thích là chức năng khai phá dữ liệu.
  • Đúng
  • Sai
 • Câu 12: Dữ liệu được lưu trữ, truy xuất và cập nhật trong ________.
  • OLAP
  • OLTP
  • SMTP
  • FTP
 • Câu 13: ________ mô tả dữ liệu chứa trong Kho dữ liệu - Data Warehouse.
  • Dữ liệu quan hệ - Relational data
  • Dữ liệu vận hành - Operational data
  • Siêu dữ liệu - Metadata
  • Dữ liệu thông tin - Informational data
 • Câu 14: Bản ghi, dữ liệu không thể được cập nhật trong ________.
  • OLTP
  • File
  • RDBMS
  • Data Warehouse
 • Câu 15:________ là cầu nối giữa kho dữ liệu và ứng dụng hỗ trợ ra quyết định.
  • Dữ liệu logic - Logical data
  • Dữ liệu phức - Complex data
  • Dữ liệu định danh - Nominal data
  • Siêu dữ liệu - Metadata
Bạn cần cố gắng hơn!
Kết quả của bạn khá đấy!
Kiến thức Khai phá dữ liệu của bạn rất tốt đấy!
Chính xác tuyệt đối!
Kiến thức Khai phá dữ liệu của bạn rất tốt đấy!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Năm, 13/02/2020 15:47
4,67 👨 1.644
0 Bình luận
Sắp xếp theo