• Cách lưu trữ hình ảnh và video trên đám mây Cách lưu trữ hình ảnh và video trên đám mây
    Gần đây, một số độc giả chia sẻ với chúng tôi về cách họ lưu trữ tất cả ảnh và video trên máy tính hoặc điện thoại và thậm chí không sao lưu cục bộ thường xuyên vào ổ đĩa USB hoặc ổ đĩa cứng gắn ngoài. Điều này chắc chắn là nguy hiểm, đó là lý do tại sao bài viết này tổng hợp tất cả các cách lưu hình ảnh và video trực tuyến trên đám mây.
  • Cách lấy mã nhúng ảnh trên Google Photos Cách lấy mã nhúng ảnh trên Google Photos
    Để lấy mã nhúng ảnh trên Google Photos, chúng ta có thể thực hiện qua website hỗ trợ.