Gỡ bỏ IE6 trong Windows XP

Microsoft Windows XP không cho phép bạn gỡ bỏ Internet Explorer. Vậy làm sao bạn có thể sử lỗi cho trình duyệt hay cài đặt lại khi nó bị hỏng?

Nếu bạn không sử dụng phiên bản cuối cùng là IE6 thì bạn có thể ghé website http://windowsupdate.microsoft.com và download bản mới nhất để cài đặt. Nếu bạn đã có phiên bản cuối cùng rồi thì site này không cho phép bạn cài đặt lại.

Bạn phải đánh lừa hệ thống rằng phiên bản bạn đang sử dụng không phải là cái mới nhất. Hãy gõ REGEDIT từ lệnh Run trong menu Start. Sau đó bạn tìm khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Microsoft\Active Setup\Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}.

Trong khung cửa sổ bên phải, double click vào DWORD value IsInstalled và đổi giá trị từ 1 thành 0. Bây giờ bạn hãy thoát khỏi REGEDIT và vào trang web trên lần nữa. Nó sẽ cho phép bạn download về để sửa lỗi.

Bạn có thể làm tương tự với Outlook Express, nhưng khóa cần tìm là HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}.

Thứ Ba, 06/04/2004 00:50
41 👨 2.207
0 Bình luận
Sắp xếp theo