• Cách chuyển, sao lưu danh bạ điện thoại từ iPhone sang Gmail Cách chuyển, sao lưu danh bạ điện thoại từ iPhone sang Gmail
    Việc đồng bộ danh dạ trên iPhone sang Gmail sẽ giúp người dùng có thể di chuyển toàn bộ danh bạ từ thiết bị này sang thiết bị khác, hoặc tạo một bản sao lưu danh bạ nếu điện thoại của bạn gặp vấn đề.
  • Cách tùy chỉnh địa chỉ Gmail Cách tùy chỉnh địa chỉ Gmail
    Bạn có biết bạn có thể tùy chỉnh địa chỉ Gmail để dễ đọc hơn không? Điều này cũng giúp theo dõi người gửi tin nhắn cho bạn dễ dàng hơn. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách tùy chỉnh địa chỉ Gmail.