• 5 giải pháp sao lưu Mac cục bộ thay thế Time Machine 5 giải pháp sao lưu Mac cục bộ thay thế Time Machine
    Time Machine đi kèm với mọi máy Mac. Nó đã sẵn sàng để chạy và tạo một tùy chọn tuyệt vời để sao lưu máy tính vào ổ cứng ngoài. Nhưng bên ngoài có rất nhiều tùy chọn khác và những tùy chọn này có các tính năng mà ứng dụng sao lưu mặc định của Apple không thể cạnh tranh được.
  • 5 thư mục trên macOS bạn không nên động vào 5 thư mục trên macOS bạn không nên động vào
    Apple làm ẩn một số thư mục. Việc làm lộn xộn các thư mục này có thể làm hệ thống hoạt động không ổn định. Bài viết sau đây sẽ cho bạn thấy những nơi không nên chạm vào trong hệ thống file macOS.