• Cách xóa phiên bản file tự động trên macOS Cách xóa phiên bản file tự động trên macOS
    Lợi ích của việc sử dụng máy Mac cho công việc hàng ngày là nếu bạn sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau của Apple, macOS sẽ tự động lưu file, giúp bạn giảm bớt căng thẳng khi phải lưu công việc của mình sau mỗi vài phút.
  • Chia sẻ các tập tin giữa 2 máy tính bằng Target Disk Mode Chia sẻ các tập tin giữa 2 máy tính bằng Target Disk Mode
    Target disk mode cho phép bạn chia sẻ các tập tin giữa 2 máy tính Mac với nhau bằng cổng FireWire, Thunderbolt 2, USB-C, hoặc Thunderbolt 3 (USB-C). Tính năng này cực kỳ hữu ích khi bạn cần chuyển các dữ liệu với tốc độ nhanh hoặc nếu muốn hiển thị các tập tin mà bạn nhận được từ máy tính không hoạt động.