Cách xem các file ẩn trên máy Mac

macOS ẩn nhiều file hệ thống theo mặc định nhưng làm cách nào bạn có thể xem nếu chúng cần thiết cho mục đích khắc phục sự cố? May mắn thay, bạn có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào sau đây để dễ dàng xem tất cả các file hoặc thư mục ẩn trên máy Mac của mình.

Xem file ẩn bằng phím tắt Mac

Cách dễ nhất để xem các file và thư mục ẩn trên máy Mac là sử dụng phím tắt. Chỉ cần đi tới thư mục mong muốn trong Finder và nhấn Command + Shift + (.) trên bàn phím.

Mac hiển thị các file ẩn trong thư mục Macintosh HD
Mac hiển thị các file ẩn trong thư mục Macintosh HD

Bây giờ, bạn có thể thấy một loạt file hoặc thư mục bị làm mờ trong mục này. Đây là những thứ bị ẩn trong macOS. Nếu không thấy gì nghĩa là không có file ẩn nào trong thư mục này.

Bạn có thể nhấn lại phím tắt này để ẩn lại các file đó khỏi tầm nhìn. Đây chỉ là một trong một số phím tắt hữu ích trên bàn phím Mac giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn.

Phím tắt này cũng sẽ hiện các file và thư mục ẩn trong những thư mục khác. Vì vậy, hãy nhớ nhấn Command + Shift + (.) một lần nữa để ẩn chúng đi.

Hiển thị tất cả các file Mac ẩn bằng Terminal

Một cách khác để xem tất cả các file ẩn trên máy Mac là sử dụng lệnh Terminal. Mở Terminal trên máy Mac từ Applications > Utilities trong Finder hoặc bằng cách sử dụng Spotlight (Command + Space).

Nhập lệnh sau để xem các file hoặc thư mục ẩn và nhấn Return để thực thi nó:

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE

Bạn cũng có thể dùng từ YES ở cuối thay cho TRUE.

Sau đó nhập lệnh sau và nhấn Return để khởi động lại Finder:

killall Finder
Lệnh terminal hiện tất cả các file Mac ẩn
Lệnh terminal hiện tất cả các file Mac ẩn

Bây giờ, tất cả các file hoặc thư mục ẩn trên máy Mac sẽ hiển thị.

Lưu ý: Nếu không nhập lệnh killall Finder, bạn sẽ cần đóng và mở lại Finder theo cách thủ công trước khi có thể xem tất cả các file và thư mục ẩn trên máy Mac của mình.

Sau khi truy cập xong các file ẩn này, bạn có thể ẩn chúng lại bằng cách nhập lệnh sau và nhấn Return:

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE

Bạn cũng có thể dùng từ NO ở cuối thay cho FALSE. Nhưng hãy nhớ nhập lệnh killall Finder sau đó.

Xem các file ẩn trong thư mục bằng Terminal

Có lẽ bạn không muốn hiện tất cả các file và thư mục trên máy Mac của mình. Thay vào đó, bạn muốn xem các file ẩn trong một thư mục cụ thể. Trong trường hợp đó, bạn cần truy cập thư mục trong Terminal bằng lệnh cd.

Ví dụ, nếu muốn xem các file ẩn trên màn hình của mình, hãy nhập nội dung sau vào Terminal và nhấn Return:

cd desktop

Sau đó, nhập lệnh Terminal sau để liệt kê tất cả các file Mac ẩn trong thư mục đó:

ls -a
Lệnh terminal để hiển thị các file ẩn trong một thư mục
Lệnh terminal để hiển thị các file ẩn trong một thư mục

Các file ẩn sẽ được liệt kê trong Terminal nhưng chúng vẫn bị ẩn trên máy Mac. Để thực sự hiện một trong số những file này, hãy gõ lệnh bên dưới, theo sau là tên file hoặc thư mục và nhấn Return:

chflags nohidden [FILE NAME]

Thay thế [FILE NAME] bằng bất kỳ file hoặc thư mục nào muốn hiện. Trong ví dụ, tác giả bài viết đã chọn hiện thư mục có tên "Dubai" bằng cách nhập chflags nohidden Dubai.

Lệnh chflags nohidden trong Terminal
Lệnh chflags nohidden trong Terminal

Để ẩn lại file này, hãy gõ lệnh sau, thêm dấu cách rồi kéo và thả file vào cửa sổ Terminal. Sau đó, nhấn phím Return:

chflags hidden

Lệnh Terminal ở trên chỉ là một trong nhiều cách để ẩn file trên máy Mac. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng FileVault để tạo các thư mục ẩn hoặc đổi tên những file bằng dấu chấm (.) trước tên để làm cho chúng biến mất khỏi tầm nhìn.

Lưu ý: Ẩn thư mục trên máy Mac không ẩn các file bên trong nó. Ngay cả khi người khác không thể nhìn thấy thư mục ẩn của bạn, bạn cũng nên cân nhắc việc ẩn các file này để tăng cường bảo mật.

Hãy nhớ rằng nhiều file và thư mục bị ẩn trên máy Mac vì một lý do nào đó. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn biết rõ mình đang làm gì khi truy cập các file ẩn cần thiết để macOS hoạt động.

Chủ Nhật, 21/04/2024 09:54
52 👨 148
0 Bình luận
Sắp xếp theo