• Lấy lại tin nhắn đã xoá trên Android như thế nào? Lấy lại tin nhắn đã xoá trên Android như thế nào?
    Nếu tìm đến bài viết này chắc hẳn bạn vừa mới lỡ tay xóa hoặc mất tất cả các tin nhắn quan trọng và muốn lấy lại chúng. Có một cách đơn giản là thiết lập sao lưu tự động tin nhắn và nhật ký điện thoại để có thể lấy lại chúng trong tương lai.
  • 3 ứng dụng quản lý file tốt nhất cho Android TV 3 ứng dụng quản lý file tốt nhất cho Android TV
    Hầu hết các Android TV đi kèm với ứng dụng quản lý file tích hợp nhưng khá cơ bản và thiếu nhiều tính năng hữu ích. Do đó bài viết này sẽ giới thiệu bạn một số ứng dụng quản lý file tốt nhất cho Android TV.