Google Classroom

Google Classroom

Google Inc.
Miễn phí 26/07/2021 1.000+

Google Classroom giúp việc giảng dạy trở nên hiệu quả và có ý nghĩa hơn cho giáo viên và học sinh. Nền tảng giảng dạy và đào tạo này sắp xếp hợp lý các bài tập, tăng cường sự hợp tác và thúc đẩy giao tiếp cho các nhóm lớn. Google Classroom thực hiện điều này bằng cách cho phép bạn tổ chức các lớp học, phân phối dự án và cung cấp phản hồi - tất cả đều nằm trong nền tảng. Người dùng Google cũng có thể tích hợp tài khoản Google Documents và Google Drive vào hệ thống của mình để lưu trữ file trên đám mây.

Google Classroom là gì?

Google Classroom nổi bật so với các hệ thống quản lý học tập hoặc nền tảng thông tin học sinh khác, vì nó kết hợp tất cả các công cụ của G Suites trong một giao diện trực quan cho người dùng. Giáo viên có thể hưởng lợi từ phần mềm này, vì nó cho phép họ theo dõi học sinh của mình và sắp xếp đầu ra. Là một giáo viên, bạn có thể làm điều này trong hai phần đáng chú ý của nền tảng: StudentsStream.

Phần Students giúp bạn kết nối với học sinh của mình. Bạn có thể chọn nhập thủ công từng địa chỉ email Google hoặc sinh viên có thể tham gia lớp học bằng email Google. Nếu bạn thực hiện điều sau, điều quan trọng là phải cung cấp cho học sinh mã lớp. Phần Stream cho phép bạn đăng bài tập, thông báo và câu hỏi cho học sinh của mình.

Bạn sẽ dành phần lớn thời gian của mình ở đây khi tất cả sinh viên đã vào nhóm. Khả năng đáng chú ý nhất của Google Classroom là tạo bài tập về nhà và các dự án. Mỗi bài đăng có thể bao gồm chủ đề, hướng dẫn và ngày cần hoàn thành bài tập. Mã Google Classroom duy nhất nằm ở bên trái trang của nhóm.

Google Classroom giúp việc giảng dạy trở nên hiệu quả
Google Classroom giúp việc giảng dạy trở nên hiệu quả

Google Classroom thực hiện nhiệm vụ gì?

Google Classroom là cầu nối giữa bạn và Google Drive, cung cấp cách quản lý tài liệu lớp học thân thiện với giáo viên và học sinh. Dưới đây là những gì bạn có thể làm với Google Classroom:

Giao bài tập

Điều chính mà bạn, với tư cách là giáo viên, sẽ làm với Google Classroom là giao bài tập về nhà cho học sinh của mình. Khi tạo một bài tập, bạn có thể upload lên các tài liệu cần thiết để học sinh đọc hoặc thực hiện. Học sinh nhận được e-mail thông báo về nhiệm vụ mới, “nộp lại” các bài tập khi hoàn thành và sau đó bạn có thể chấm điểm bài tập.

Thông báo

Nếu bạn có một thông báo nhanh cho toàn bộ lớp học, bạn có thể nhanh chóng nhập thông báo này. Thông báo sau đó sẽ được gửi qua e-mail cho tất cả học sinh trong lớp.

Lưu trữ tài liệu lớp học

Tài liệu bạn thêm vào bài tập không phải là tài liệu duy nhất bạn có thể lưu trữ. Bạn có thể lưu trữ bất kỳ tài liệu cần thiết nào khác cho học sinh trên Google Drive.

Cho phép học sinh tương tác

Học sinh có khả năng nhận xét về bài tập và thông báo, cũng như e-mail cho nhau thông qua giao diện Classroom.

Khi tạo tài liệu cho học sinh của mình, bạn có thể muốn sử dụng các ứng dụng của Google, chẳng hạn như Google Docs và Sheets, thay vì các ứng dụng của bên thứ ba, như Microsoft Word hoặc Excel.

Lý do là các ứng dụng của Google được tích hợp hoàn toàn với Classroom, trong khi với những ứng dụng của bên thứ ba, bạn cần thực hiện nhiều thao tác tải xuống, chuyển đổi và upload lại tài liệu.

Vì vậy, khi sinh viên mở Google Docs để làm bài tập, các thay đổi sẽ tự động được lưu vào tài liệu trên Google Drive, sau đó bạn có thể chấm điểm khi hoàn thành mà không cần phải tải xuống hoặc upload lên lại tài liệu.

Làm cách nào để học sinh có thể sử dụng Google Classroom?

Mã duy nhất để vào lớp học nằm ở bên trái trang của nhóm. Sinh viên cần nhập mã này để vào nhóm. Theo mặc định, chỉ giáo viên mới có thể đăng thông báo và bài tập trong nhóm. Để thay đổi các cài đặt này, bạn có thể truy cập vào Student, phần này cho phép sinh viên đăng câu hỏi, gửi các bài tập và nhận xét về những bài đăng.

Công cụ học tập tự động theo dõi ngày trên lịch. Công cụ chấp nhận tất cả các bài tập do học sinh nộp đúng hạn và đánh dấu các bài tập nộp muộn là quá hạn. Học sinh cũng có thể linh hoạt đính kèm file vào bài tập.

Nếu sinh viên muốn đính kèm file với bài tập, file đó có thể được lấy từ ổ cứng, YouTube, Google Drive và các liên kết khác trong danh mục tài liệu tham khảo và giáo dục trên web. Ngoài ra, sinh viên có thể đính kèm tác phẩm trên một bài đăng dưới dạng file DOCX hoặc Google Doc. Bạn có thể mở chúng ngay trong giao diện của Google Classroom. Giáo viên có thể chấm điểm bài làm bất cứ khi nào chúng có sẵn trực tuyến hoặc kết nối với trang tổng quan của chương trình.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Google Classroom đã trở thành một nền tảng giáo dục hàng đầu cho sinh viên cũng như giáo viên. Nếu bạn là giáo viên, chương trình sẽ giúp bạn theo dõi sự tiến bộ của học sinh. Ngoài ra, bạn có thể cung cấp phản hồi theo thời gian thực cho học sinh, giúp chúng học hỏi và cải thiện theo cách hiệu quả hơn.

Mặt khác, nếu là học sinh, bạn có thể sắp xếp tất cả các bài tập. Vì chương trình tích hợp với các sản phẩm của Google nên việc đính kèm file, lưu trữ nội dung gửi trên đám mây và truy cập tất cả các môn học từ mọi nơi vào bất kỳ lúc nào trở nên dễ dàng hơn. Trong thời đại ngày nay, Google Classroom chắc chắn là một lựa chọn tuyệt vời để học tập và phát triển, giúp học sinh dễ dàng kết nối với giáo viên.

Công cụ đơn giản và thiết thực cho giáo viên

Google Classroom là một cách nhanh chóng để tiến hành các lớp học cho giáo viên và sinh viên. Là một giáo viên, bạn có thể xem học sinh nào đang tham gia tích cực vào lớp học và cung cấp phản hồi trực tiếp theo thời gian thực cho từng học sinh. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thời gian của mình một cách hiệu quả hơn, vì học sinh có thể gửi bài tập của mình qua mạng. Cùng với học sinh của mình, bạn có thể khám phá các công cụ G Suite và cách những công cụ đó có thể áp dụng cho lớp học của bạn.

Ưu điểm

  • Tất cả người dùng Gmail đều có thể truy cập được
  • Gửi và phản hồi đồng thời
  • Tích hợp với các công cụ G Suite

Nhược điểm

  • Không tương thích với các ứng dụng email khác
3,914 👨 3.455
0 Bình luận
Sắp xếp theo