Từ 2021, lương của chồng có thể được chuyển thẳng vào tài khoản vợ

Bộ Luật Lao động 2019, thay thế cho Bộ Luật Lao động 2012 hiện nay đã được Quốc hội khóa XIV chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 8. Một trong những nội dung mới đáng chú ý và thu hút được sự quan tâm của nhiều người trong bộ Luật Lao động 2019 này là quy định về nguyên tắc trả lương và thưởng đối với người lao động.

Đáng chú ý nhất là quy định tại Điều 94 của Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp trong trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp.

Lương của chồng có thể chuyển trực tiếp vào tài khoản của vợ

Việc cho phép người lao động ủy quyền cho người khác nhận lương trước đó không được quy định tại Bộ luật Lao động 2012. Quy định mới được cho là hợp lý, nhất là trong trường hợp người lao động không thể trực tiếp nhận lương do bị ốm đau hoặc tai nạn…

Theo quy định trên, người chồng có thể ủy quyền hợp pháp cho vợ để nhận lương của mình. Khi đó, tiền lương của chồng có thể được chuyển thẳng vào tài khoản của vợ.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Điều 2 khoản 94 của Bộ Luật Lao động 2012 trước đó quy định, người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về các loại phí liên quan đến việc mở và duy trì tài khoản khi trả lương qua tài khoản.

Nhưng tại khoản 2, điều 96, Bộ luật mới bắt buộc người sử dụng lao động phải trả các phí liên quan đến mở và chuyển lương qua tài khoản cho người lao động.

Khoản 2 Điều 96 của Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định rõ rằng, lương của người lao động được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng.

Thứ Hai, 16/12/2019 08:06
51 👨 448
0 Bình luận
Sắp xếp theo