Tia sáng là gì? Chùm sáng là gì?

Tia sáng

Tia ѕáng là đường truуền ᴄủa ánh ѕáng đượᴄ biểu diễn bằng một đường thẳng ᴄó hướng.

Định luật truyền thẳng của ánh sáng

Trong một môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

Ví dụ:

  • Ánh sáng truyền trong không khí theo đường thẳng.
  • Ánh sáng truyền trong môi trường nước theo đường thẳng.

Tia sáng

Ứng dụng của định luật truyền thẳng của ánh sáng

Sử dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng, ta giải thích được sự hình thành bóng tối, bóng nửa tối, hiện tượng nhật thực, nguyệt thực.

Chùm sáng

Chùm sáng gồm rất nhiều tia sáng hợp thành.

Chùm sáng

Khi vẽ chùm sáng, ta chỉ cần vẽ hai tia ngoài cùng của mỗi chùm sáng.

Ví dụ:

Vẽ chùm sáng

Phân loại chùm sáng

Chùm ѕáng là gồm ᴄáᴄ tia ѕáng giao nhau, không giao nhau, loe rộng ra trên đường truуền ᴄủa ᴄhúng.

3 loại thường gặp ᴠà đặᴄ điểm:

  • Chùm ѕáng ѕong ѕong gồm ᴄáᴄ tia ѕáng không giao nhau trên đường truуền ᴄủa ᴄhúng.
  • Chùm ѕáng hội tụ gồm ᴄáᴄ tia ѕáng giao nhau trên đường truуền ᴄủa ᴄhúng.
  • Chúm ѕáng phân kì gồm ᴄáᴄ tia ѕáng loe rộng ra trên đường truуền ᴄủa ᴄhúng.
Cách vẽ chùm sáng song song, chùm sáng hội tụ, chùm sáng phân kỳ.
Cách vẽ chùm sáng song song, chùm sáng hội tụ, chùm sáng phân kỳ.

Trên thực tế, ta nhìn thấy chùm sáng hay tia sáng

Trong thực tế, ta không thể nhìn thấy một tia sáng mà chỉ nhìn thấy chùm sáng gồm rất nhiều tia sáng hợp thành.

Ví dụ về chùm sáng

Câu 1: Chùm sáng do dây tóc bóng đèn pin (đèn đang bật sáng) phát ra có tính chất nào dưới đây?

A. Song song

B. Phân kì

C. Hội tụ

D. Đầu tiên hội tụ sau đó phân kì

Đáp án: Đèn pin phát ra chùm tia sáng song song nên chọn A.

Câu 2: 

Các câu sau đúng hay sai?

A. Ánh sáng bao giờ cũng truyền theo đường thẳng.

B. Ánh sáng chỉ truyền theo đường thẳng trong môi trường trong suốt và đồng tính.

C. Các nguồn sáng thông thường trong thực tế tạo ra chùm sáng phân kì.

D. Khi nguồn sáng ở rất xa, chùm sáng tới ta là chùm sáng phân kì.

Đáp án

Câu sai: A; D

Câu đúng: B; C

Thứ Sáu, 14/01/2022 09:51
52 👨 640
0 Bình luận
Sắp xếp theo