Ngày đẹp tháng 5 năm 2022, ngày tốt tháng 5 năm 2022 là ngày nào?

Ngày đẹp tháng 5 năm 2022 là ngày nào? Ngày tốt tháng 5 năm 2022 là ngày nào? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để có câu trả lời từ đó chọn được ngày tốt, ngày đẹp để thực hiện những công việc quan trọng như mua xe, lên nhà mới, đi xa, khai trương, động thổ, chuyển nhà…

Ngày tốt tháng 5

Tháng 5 năm 2022 dương lịch có 31 ngày, bắt đầu từ ngày 1/4 đến ngày 2/5 âm lịch. Trong đó, có 15 ngày tốt và 16 ngày xấu.

Thứ Sáu: 3/5/2022 (3/4/2022 Âm lịch)

 • Ngày Bính Thìn, tháng Ất Tị, năm Nhâm Dần.
 • Giờ tốt: Canh Dần (3h-5h), Nhâm Thìn (7h-9h), Quý Tị (9h-11h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h), Kỷ Hợi (21h-23h).
 • Hướng xuất hành: Hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Đông.
 • Nên làm: Cắt áo sẽ được tiền tài.
 • Không nên: Chôn cất, cưới gả, xây cất nhà, trổ cửa gắn cửa, các việc thủy lợi.

Thứ Sáu: 5/5/2022 (5/4/2022 Âm lịch)

 • Ngày Mậu Ngọ, tháng Ất Tị, năm Nhâm Dần
 • Giờ tốt: Nhâm Tý (23h-1h), Quý Sửu (1h-3h), Ất Mão (5h-7h), Mậu Ngọ (11h-13h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h).
 • Hướng xuất hành: Hướng Đông Nam gặp Hỷ thần, hướng Bắc gặp Tài thần.
 • Nên làm: Mọi việc đều tốt.
 • Nên tránh: Chôn cất, sửa chữa mộ phần.

Thứ Sáu: 6/5/2022 (6/4/2022 Âm lịch)

 • Ngày Kỷ Mùi, tháng Ất Tị, năm Nhâm Dần
 • Giờ tốt: Bính Dần (3h-5h), Đinh Mão (5h-7h), Kỷ Tị (9h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)
 • Xuất hành: Hướng Đông Bắc gặp Hỷ thần, hướng Nam gặp Tài thần.
 • Nên làm: Cắt may áo màn (sẽ có lộc ăn).
 • Nên tránh: chôn cất, cưới ngả, dựng nhà…

Thứ Sáu: 9/5/2022 (9/4/2022 Âm lịch)

 • Ngày Nhâm Tuất, tháng Ất Tị, năm Nhâm Dần
 • Giờ tốt: Nhâm Dần (3h-5h), Giáp Thìn (7h-9h), Ất Tị (9h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h).
 • Xuất hành: Hướng Nam gặp Hỷ thần, hướng Tây Bắc gặp Tài thần.
 • Nên làm: Làm bất cứ việc gì cũng không hợp với sao Hung tú này.
 • Nên tránh: Xây cất, cưới gả, chôn cất, đóng giường, lót giường, tranh tụng…

Thứ Sáu: 10/5/2022 (10/4/2022 Âm lịch)

 • Ngày Quý Hợi, tháng Ất Tị, năm Nhâm Dần
 • Giờ tốt: Quý Sửu (1h-3h), Bính Thìn (7h-9h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h)
 • Xuất hành: Hướng Đông Nam gặp Hỷ thần: Hướng Đông Nam, hướng Tây Bắc gặp Tài thần.
 • Nên làm: Mọi việc đều tốt, tốt nhất là các vụ khởi tạo, chôn cất, cưới gả, xây cất, đào ao giếng, khai mương rạch, các vụ thủy lợi, khai trương, dọn cỏ phá đất.
 • Nên tránh: Đóng giường, lót giường, đi thuyền.

Thứ Sáu: 12/5/2022 (12/4/2022 Âm lịch)

 • Ngày Ất Sửu, tháng Ất Tị, năm Nhâm Dần
 • Giờ tốt: Mậu Dần (3h-5h), Kỷ Mão (5h-7h), Tân Tị (9h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)
 • Xuất hành: Hướng Tây Bắc gặp Hỷ thần, hướng Đông Nam gặp Tài thần.
 • Nên làm: Khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, may áo, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh.
 • Nên tránh: Rất kỵ đi thuyền.

Thứ Sáu: 15/5/2022 (15/4/2022 Âm lịch)

 • Ngày Mậu Thìn, tháng Ất Tị, năm Nhâm Dần
 • Giờ tốt: Giáp Dần (3h-5h), Bính Thìn (7h-9h), Đinh Tị (9h-11h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h), Quý Hợi (21h-23h)
 • Xuất hành: Hướng Đông Nam gặp Hỷ thần, hướng Bắc gặp Tài thần.
 • Nên làm: Khởi công trăm việc đều tốt. Tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, đi thuyền.
 • Nên tránh: Không có việc gì phải Nên tránh.

Thứ Sáu: 18/5/2022 (18/4/2022 Âm lịch)

 • Ngày Tân Mùi, tháng Ất Tị, năm Nhâm Dần.
 • Giờ tốt: Canh Dần (3h-5h), Tân Mão (5h-7h), Quý Tị (9h-11h), Bính Thân (15h-17h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h)
 • Xuất hành: Hướng Tây Nam gặp Hỷ thần, hướng Tây Bắc gặp Tài thần.
 • Nên làm: Khởi công, xây cất nhà, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thuỷ lợi, chặt cỏ phá đất, cắt áo thêu áo, khai trương, xuất hành.
 • Nên tránh: Không có việc gì phải Nên tránh.

Thứ Sáu: 21/5/2022 (21/4/2022 Âm lịch)

 • Ngày Giáp Tuất, tháng Ất Tị, năm Nhâm Dần
 • Giờ tốt: Bính Dần (3h-5h), Mậu Thìn (7h-9h), Kỷ Tị (9h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h), Ất Hợi (21h-23h)
 • Xuất hành: Hướng Đông Bắc gặp Hỷ thần, hướng Đông Nam gặp Tài thần.
 • Nên làm: Xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống.
 • Nên tránh: Đi thuyền.

Thứ Sáu: 22/5/2022 (22/4/2022 Âm lịch)

 • Ngày Ất Hợi, tháng Ất Tị, năm Nhâm Dần
 • Giờ tốt: Đinh Sửu (1h-3h), Canh Thìn (7h-9h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)
 • Xuất hành: Hướng Tây Bắc gặp Hỷ thần, hướng Đông Nam gặp Tài thần.
 • Nên làm: Xây dựng, tạo tác.
 • Nên tránh: Chôn cất (đại kỵ), cưới gả, trổ cửa dựng cửa, khai ngòi phóng thủy, khai trương, xuất hành, đóng giường lót giường. Các việc khác cũng không hay.

Thứ Sáu: 24/5/2022 (24/4/2022 Âm lịch)

 • Ngày Đinh Sửu, tháng Ất Tị, năm Nhâm Dần
 • Giờ tốt: Nhâm Dần (3h-5h), Quý Mão (5h-7h), Ất Tị (9h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h)
 • Xuất hành: Hướng Nam gặp Hỷ thần, hướng Đông gặp Tài thần.
 • Nên làm: Không có sự việc gì hợp.
 • Nên tránh: Khởi công tạo tác việc gì cũng không tốt.

Thứ Sáu: 27/5/2022 (27/4/2022 Âm lịch)

 • Ngày Canh Thìn, tháng Ất Tị, năm Nhâm Dần
 • Giờ tốt: Mậu Dần (3h-5h), Canh Thìn (7h-9h), Tân Tị (9h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h), Đinh Hợi (21h-23h)
 • Xuất hành: Hướng Tây Bắc gặp Hỷ thần, hướng Tây Nam gặp Tài thần.
 • Nên làm: Chôn cất, cắt áo.
 • Nên tránh: Khởi tạo việc gì cũng xấu.

Thứ Sáu: 29/5/2022 (29/4/2022 Âm lịch)

 • Ngày Nhâm Ngọ, tháng Ất Tị, năm Nhâm Dần
 • Giờ tốt: Canh Tý (23h-1h), Tân Sửu (1h-3h), Quý Mão (5h-7h), Bính Ngọ (11h-13h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h)
 • Xuất hành: Hướng Nam gặp Hỷ thần: Hướng Nam, hướng Tây gặp Tài thần.
 • Nên làm: Xây dựng phòng mới.
 • Nên tránh: Chôn cất, cưới gả, mở thông đường nước.

Thứ Sáu: 31/5/2022 (2/5/2022 Âm lịch)

 • Ngày Giáp Thân, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần
 • Giờ tốt: Giáp Tý (23h-1h), Ất Sửu (1h-3h), Mậu Thìn (7h-9h), Kỷ Tị (9h-11h), Tân Mùi (13h-15h), Giáp Tuất (19h-21h)
 • Xuất hành: Hướng Đông Bắc gặp Hỷ thần, hướng Đông Nam gặp Tài thần.
 • Nên làm: Cắt áo sẽ được tiền tài.
 • Nên tránh: Chôn cất, cưới gả, xây cất nhà, trổ cửa gắn cửa, các việc thủy lợi.

Ngày tốt tháng 5 năm 2022 là các ngày 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 29, 31 dương lịch

Ngày xấu tháng 5 năm 2022 dương lịch là các ngày còn lại.

Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và trải nghiệm.

Thứ Ba, 03/05/2022 14:40
31 👨 13.323
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyen Hoai
  Nguyen Hoai

  Cứ ngày nào bình yên là ngày đẹp nhất.

  Thích Phản hồi 10:19 03/05
  • Pham Ngoc
   Pham Ngoc

   xem để chọn ngày đi cắt tóc nào!

   Thích Phản hồi 10:19 03/05