Ngày 21/3 là ngày gì?

Ngày 21 tháng 3 là ngày gì?

Ngày Quốc tế Xoá bỏ kỳ thị, phân biệt chủng tộc

Ngày 21/3 năm 1960, trong một cuộc tuần hành hòa bình ở Sharpeville, Nam Phi nhằm chống lại việc thông qua đạo luật apartheid, cảnh sát đã nổ súng và giết chết 69 người. Vào năm 1966, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc công bố lựa chọn ngày 21/3 hàng năm là ngày Quốc tế Xoá bỏ kỳ thị, phân biệt chủng tộc (International Day for the Elimination of Racial Discrimination).

Ngày Nhân quyền ở Nam Phi

Ở Nam Phi, Ngày Nhân quyền là ngày tưởng nhớ những người đã hy sinh cuộc sống để đấu tranh cho dân chủ và bình đẳng nhân quyền ở Nam Phi trong thời gian tồn tại chế độ Apartheid (một chế độ chấp nhận sự phân biệt chủng tộc).

Ngày thơ thế giới (Quốc tế thơ của UNESCO)

Trong phiên họp ngày 15 tháng 11 năm 1999, UNESCO đã quyết định chọn ngày 21/3 là ngày Thơ Thế giới nhằm nhấn mạnh thơ là nhu cầu xã hội, khuyến khích con người, đặc biệt là thế hệ trẻ tìm về cội nguồn.

Ngày Thơ Việt Nam được tổ chức vào rằm tháng Giêng âm lịch nhằm tôn vinh thơ ca Việt Nam.

Ngày Hội chứng Down thế giới

Ngày 21 tháng 3 được Down Syndrome International chọn làm "Ngày Hội chứng Down thế giới". Vào ngày này, các tổ chức hội chứng Down trên khắp thế giới tổ chức các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức của mọi người về hội chứng Down.

Ngày Quốc tế về Rừng

Ngày 28/11/2012 theo Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc Nghị quyết A/RES/67/200, công nhận ngày 21/3 hàng năm là ngày Quốc tế về Rừng, viết tắt là IDF (International Day of Forests).

Ngày Quốc tế ngủ

Ngày Quốc tế ngủ - World Sleep Day do tổ chức Sức khỏe tinh thần và Khoa học thần kinh quốc tế phát động, nhằm tăng cường cảnh báo người dân các vấn đề về giấc ngủ.

Những sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 21/3

Ngày 21/3 năm1556 – Tổng giám mục Thomas Cranmer bị thiêu sống vì tội dị giáo. Ông là một trong những người sáng lập Anh giáo.

Ngày 21/3 năm 1804 – Bộ luật Napoléon được thông qua làm luật dân sự của Pháp.

Ngày 21/3 năm 1871 – Người sáng lập Đế quốc Đức là Otto von Bismarck được bổ nhiệm làm thủ tướng đầu tiên của chính phủ đế quốc.

Ngày 21/3 năm 1919 – Cộng hòa Xô viết Hungary được thành lập, đây là chính phủ cộng sản đầu tiên hình thành tại châu Âu sau Cách mạng Tháng Mười tại Nga.

Ngày 21/3 năm 1921 – Đảng Bolshevik thi hành Chính sách kinh tế mới nhằm ứng phó với phá sản kinh tế bắt nguồn từ Cộng sản thời chiến.

Ngày 21/3 năm 1935 – Ba Tư đổi tên thành Iran.

Ngày 21/3 năm 1990 – Lãnh thổ Tây-Nam Phi trở thành một quốc gia độc lập với tên gọi nước Cộng hòa Namibia.

Ngày 21/3 năm 2006 – Choummaly Sayasone được bầu làm Tổng bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, ông được bầu giữ thêm chức Chủ tịch nước Lào vào tháng 6 cùng năm.

Thứ Ba, 21/03/2023 08:18
4,52 👨 4.018
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Đỗ Đạt
    Đỗ Đạt

    ngày này thật ý nghĩa


    Thích Phản hồi 02:38 29/07