Gia chủ tuổi Mão chọn ai xông đất, xông nhà 2022 thì hợp?

Để mang lại may mắn, tài lộc và sự hanh thông cho cả năm mới, gia chủ tuổi Mão nên chọn những tuổi nào để xông đất, xông nhà năm 2022? Đây là những tuổi hợp để xông đất, xông nhà cho người tuổi Mão (Đinh Mão, Kỷ Mão, Tân Mão, Quý Mão và Ất Mão) và những tuổi không hợp cần tránh.

Tuổi Quý Mão chọn người xông đất 2022

Gia chủ Quý Mão là người sinh năm 1963, nên chọn những tuổi hợp sau đây để xông đất:

 • Đinh Hợi 1947 (Tốt)
 • Đinh Mùi 1967 (Tốt)
 • Nhâm Tuất 1982 (Tốt)
 • Bính Tuất 1946 (Khá)
 • Tân Mùi 1991 (Khá)
 • Qúy Hợi 1983 (Khá)
 • Canh Ngọ 1990 (Khá)
 • Đinh Sửu 1997 (Khá)
 • Bính Ngọ 1966 (Khá)
 • Tân Sửu 1961 (Khá)

Những tuổi sau đây là tuổi kỵ, không nên được lựa chọn để xông nhà cho gia chủ Quý Mão: Qúy Mão 1963, Giáp Tuất 1994, Canh Thìn 2000, Kỷ Hợi 1959, Mậu Tuất 1958, Kỷ Mùi 1979, Giáp Tý 1984, Nhâm Thân 1992, Ất Hợi 1995, Tân Tỵ 2001.

Chọn người xông nhà cho chủ nhà tuổi Mão

Tuổi Ất Mão chọn người xông nhà  2022

Gia chủ Ất Mão là người sinh năm 1975, nên chọn những tuổi hợp sau đây để xông nhà, xông đất 2022:

 • Canh Tuất 1970 (Tốt)
 • Đinh Mùi 1967 (Khá)
 • Nhâm Tuất 1982 (Khá)
 • Ất Mùi 1955 (Khá)
 • Giáp Ngọ 1954 (Khá)
 • Đinh Hợi 1947 (Khá)
 • Tân Hợi 1971 (Khá)
 • Đinh Sửu 1997 (Khá)
 • Bính Tuất 1946 (Trung bình)
 • Mậu Tuất 1958 (Trung bình)

Các tuổi kỵ không nên xông nhà cho gia chủ Ất Mão 1975: Qúy Tỵ 1953, Qúy Sửu 1973, Nhâm Tý 1972, Bính Thìn 1976, Mậu Thìn 1988, Qúy Dậu 1993, Ất Hợi 1995, Kỷ Dậu 1969, Mậu Thân 1968, Kỷ Mùi 1979.

Tuổi Tân Mão chọn người xông đất 2022

Gia chủ Tân Mão sinh năm 1951, nên chọn người xông đất là những tuổi sau:

 • Nhâm Tuất 1982 (Tốt)
 • Đinh Mùi 1967 (Tốt)
 • Bính Ngọ 1966 (Khá)
 • Giáp Dần 1974 (Khá)
 • Qúy Hợi 1983 (Khá)
 • Đinh Sửu 1997 (Khá)
 • Nhâm Thìn 1952 (Khá)
 • Bính Tuất 1946 (Khá)
 • Ất Mão 1975 (Khá)
 • Đinh Hợi 1947 (Trung bình).

Những tuổi không hợp, không nên xông nhà cho gia chủ Tân Mão: Qúy Mùi 1943, Nhâm Dần 1962, Canh Tý 1960, Đinh Dậu 1957, Bính Thân 1956, Tân Mão 1951, Canh Dần 1950, Kỷ Dậu 1969, Đinh Tỵ 1977, Mậu Tý 1948.

Tuổi Đinh Mão chọn ai xông đất 2022?

Gia chủ tuổi Đinh Mão là người sinh năm 1987, nên chọn những người thuộc tuổi sau để xông nhà năm 2022:

 • Đinh Hợi 1947 (Tốt)
 • Bính Tuất 1946 (Tốt)
 • Canh Ngọ 1990 (Khá)
 • Tân Mùi 1991 (Khá)
 • Nhâm Tuất 1982 (Khá)
 • Kỷ Mão 1999 (Khá)
 • Tân Sửu 1961 (Khá)
 • Đinh Mùi 1967 (Khá)
 • Đinh Tỵ 1977 (Khá)
 • Mậu Dần 1998 (Khá).

Những tuổi không hợp để xông đất cho gia chủ Đinh Mão là: Qúy Sửu 1973, Ất Dậu 1945, Giáp Thân 1944, Kỷ Sửu 1949, Mậu Ngọ 1978, Canh Thân 1980, Ất Sửu 1985, Mậu Thìn 1988, Kỷ Tỵ 1989, Đinh Dậu 1957.

Tuổi Kỷ Mão chọn ai xông nhà 2022

Gia chủ Kỷ Mão sinh năm 1999, 1939, nên chọn những người tuổi sau để xông đất, xông nhà năm 2022:

 • Đinh Hợi 1947 (Khá)
 • Canh Tuất 1970 (Khá)
 • Bính Tuất 1946 (Khá)
 • Giáp Ngọ 1954 (Khá)
 • Tân Hợi 1971 (Khá)
 • Tân Mùi 1991 (Khá)
 • Ất Mùi 1955 (Khá)
 • Đinh Mùi 1967 (Khá)
 • Nhâm Tuất 1982 (Khá)
 • Canh Ngọ 1990 (Khá).

Những tuổi kỵ không nên xông nhà cho gia chủ Kỷ Mão bao gồm: Kỷ Hợi 1959, Mậu Tuất 1958, Qúy Dậu 1993, Bính Thân 1956, Ất Tỵ 1965, Nhâm Ngọ 1942, Mậu Tý 1948, Ất Dậu 1945, Bính Tý 1996, Qúy Mùi 1943.

Hi vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho gia chủ tuổi Mão khi chọn người xông nhà, xông đất năm 2022. Kính chúc gia chủ tuổi Mão một năm mới An Khang, Thịnh Vượng!

Thứ Ba, 04/01/2022 16:45
32 👨 13.286
0 Bình luận
Sắp xếp theo