Chọn tuổi xông đất, xông nhà 2022 cho gia chủ tuổi Dần để may mắn cả năm

Gia chủ tuổi Dần nên chọn những tuổi nào để xông đất, xông nhà năm 2022 để mang lại may mắn, tài lộc cho cả gia đình trong năm mới Nhâm Dần. Mời các bạn xem bài viết dưới đây để biết những tuổi hợp để xông đất, xông nhà cho người tuổi Dần.

Tuổi xông nhà hợp cho người tuổi Dần

Tuổi xông nhà hợp cho người tuổi Canh Dần 1950

Gia chủ tuổi Canh Dần 1950 nên chọn những tuổi dưới đây để xông đất, xông nhà năm 2022:

 • Nhâm Tuất 1982 (Tốt)
 • Bính Ngọ 1966 (Tốt)
 • Ất Dậu 1945 (Khá)
 • Đinh Mùi 1967 (Khá)
 • Ất Mão 1975 (Khá)
 • Giáp Tuất 1994 (Khá)
 • Đinh Sửu 1997 (Khá)
 • Nhâm Thìn 1952 (Khá)
 • Canh Ngọ 1990 (Khá)
 • Giáp Dần 1974 (Khá)

Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Canh Dần trong năm Nhâm Dần 2022 là: Tân Hợi 1971 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Tân Mão 1951 (Xấu), Canh Dần 1950 (Xấu), Nhâm Dần 1962 (Xấu), Kỷ Hợi 1959 (Xấu), Nhâm Tý 1972 (Xấu), Bính Thìn 1976 (Xấu), Tân Dậu 1981 (Xấu), Bính Dần 1986 (Xấu)

Tuổi xông nhà hợp cho người tuổi Nhâm Dần 1962

Gia chủ tuổi Nhâm Dần 1962 nên chọn những tuổi dưới đây để xông đất, xông nhà năm 2022:

 • Nhâm Tuất 1982 (Tốt)
 • Canh Ngọ 1990 (Tốt)
 • Đinh Hợi 1947 (Tốt)
 • Bính Tuất 1946 (Tốt)
 • Bính Ngọ 1966 (Tốt)
 • Đinh Mùi 1967 (Tốt)
 • Đinh Sửu 1997 (Tốt)
 • Ất Dậu 1945 (Khá)
 • Giáp Ngọ 1954 (Khá)
 • Nhâm Thìn 1952 (Khá)

Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Nhâm Dần trong năm Nhâm Dần 2022 là: Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Mậu Tuất 1958 (Xấu), Đinh Dậu 1957 (Xấu), Qúy Mão 1963 (Xấu), Mậu Thân 1968 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu), Đinh Mão 1987 (Xấu), Qúy Dậu 1993 (Xấu), Kỷ Hợi 1959 (Xấu), Tân Mão 1951 (Xấu)

Tuổi xông nhà hợp cho người tuổi Giáp Dần 1974

Gia chủ tuổi Giáp Dần 1974 nên chọn những tuổi dưới đây để xông đất, xông nhà năm 2022:

 • Giáp Ngọ 1954 (Tốt)
 • Nhâm Tuất 1982 (Tốt)
 • Bính Ngọ 1966 (Khá)
 • Canh Tuất 1970 (Khá)
 • Nhâm Ngọ 1942 (Khá)
 • Bính Tuất 1946 (Khá)
 • Đinh Mùi 1967 (Khá)
 • Canh Ngọ 1990 (Khá)
 • Đinh Sửu 1997 (Khá)
 • Mậu Tuất 1958 (Trung bình)

Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Giáp Dần trong năm Nhâm Dần 2022 là: Qúy Sửu 1973 (Xấu), Giáp Thân 1944 (Xấu), Qúy Mùi 1943 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu), Mậu Thìn 1988 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu), Mậu Dần 1998 (Xấu), Tân Tỵ 2001 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu), Đinh Dậu 1957 (Xấu)

Tuổi xông nhà hợp cho người tuổi Bính Dần 1986

Gia chủ tuổi Bính Dần 1986 nên chọn những tuổi dưới đây để xông đất, xông nhà năm 2022:

 • Bính Tuất 1946 (Tốt)
 • Canh Ngọ 1990 (Tốt)
 • Tân Sửu 1961 (Khá)
 • Đinh Hợi 1947 (Khá)
 • Tân Mùi 1991 (Khá)
 • Kỷ Dậu 1969 (Khá)
 • Kỷ Mão 1999 (Khá)
 • Bính Ngọ 1966 (Khá)
 • Nhâm Ngọ 1942 (Khá)
 • Canh Tý 1960 (Khá)

Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Bính Dần trong năm Nhâm Dần 2022 là: Qúy Mùi 1943 (Xấu), Giáp Thìn 1964 (Xấu), Ất Mùi 1955 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Kỷ Mùi 1979 (Xấu), Qúy Hợi 1983 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu), Ất Sửu 1985 (Xấu), Ất Hợi 1995 (Xấu)

Tuổi xông nhà hợp cho người tuổi Mậu Dần 1998

Gia chủ tuổi Mậu Dần 1998 nên chọn những tuổi dưới đây để xông đất, xông nhà năm 2022:

 • Canh Tuất 1970 (Tốt)
 • Canh Ngọ 1990 (Tốt)
 • Bính Tuất 1946 (Khá)
 • Giáp Ngọ 1954 (Khá)
 • Giáp Tuất 1994 (Khá)
 • Đinh Hợi 1947 (Khá)
 • Bính Ngọ 1966 (Khá)
 • Mậu Ngọ 1978 (Khá)
 • Nhâm Tuất 1982 (Khá)
 • Ất Mùi 1955 (Trung bình)

Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Mậu Dần trong năm Nhâm Dần 2022 là: Qúy Hợi 1983 (Xấu), Tân Tỵ 2001 (Xấu), Mậu Thân 1968 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu), Ất Tỵ 1965 (Xấu), Kỷ Hợi 1959 (Xấu), Tân Mão 1951 (Xấu), Canh Dần 1950 (Xấu), Tân Dậu 1981 (Xấu), Giáp Thân 1944 (Xấu)

Hi vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho gia chủ tuổi Dân trong việc chọn người xông nhà, xông đất năm 2022.

Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Thứ Tư, 05/01/2022 15:58
31 👨 4.382
0 Bình luận
Sắp xếp theo