Công thức tính đường chéo hình thoi

Đường chéo hình thoi là đường nối các đỉnh đối diện của hình thoi lại với nhau. Hai đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau tại giao điểm của chúng. Đường chéo là đại lượng quan trọng nhất để tìm ra diện tích hình thoi.

Vậy, cách tính đường chéo hình thoi như thế nào? Mời các bạn tìm cách tính và và các ví dụ dưới đây để nắm được công thức tính đường chéo hình thoi nhé.

Công thức tính đường chéo hình thoi

Mời các bạn cũng xét ví dụ dưới đây để từ đó đưa ra được công thức tính đường chéo hình thoi.

Hình thoi

Giả sử ta cần tính độ dài đường chéo hình thoi ABCD có cạnh a và một góc ABC = 60 độ -> công thức tính đường chéo hình thoi trong trường hợp này như thế nào?

Lời giải:

Vì ABCD là hình thoi nên các cạnh đều bằng a.

Xét tam giác ABC có: AB = BC = a

Lại có: ABC = 60 độ => Tam giác ABC là tam giác đều cạnh a.

=> AB = AC = BC = a

=> Độ dài đường chéo hình thoi chính là AC = BD = a.

Cách giải trên là một trong những công thức tính đường chéo hình thoi đơn giản và dễ hiểu nhất.

Công thức tính đường chéo hình thoi khi biết diện tích và đường chéo còn lại

Từ công thức tính tính diện tích hình thoi:

S = (a x b) : 2

Ta có công thức độ dài đường chéo như sau :

a = S x 2 : b

hoặc

b = S x 2 : a

Trong đó:

  • S là diện tích
  • a và b là độ dài 2 đường chéo

Bài toán về tính đường chéo hình thoi

Bài toán 1: Cho một hình thoi có diện tích là 360 cm vuông, độ dài một đường chéo là 24 cm . Tính độ dài đường chéo thứ hai

Lời giải :

Theo công thức diện tích hình thoi: a x b : 2

Ta có đường chéo thứ 2: 300 x 2 : 24 = 30cm

Đáp án: 30cm

Bài toán 2:

Một hình thoi có diện tích 4dm , độ dài một đường chéo là 3/5 dm. Tính độ dài đường chéo thứ hai.Lời Giải :

Độ dài đường chéo thứ hai là:

(4 x 2) : 3/5 =40/3 (dm)

Thứ Bảy, 11/12/2021 09:01
4,114 👨 28.116
0 Bình luận
Sắp xếp theo