10 câu đố thử thách IQ trong 150 giây, mời thử sức để xem liệu bạn có phải người thông minh hay không?

Dưới đây là 10 câu đố thử thách IQ đa dạng hóa các lĩnh vực từ toán, địa lý đến tiếng Anh nhưng yêu cầu phải giải trong 150 giây. Tức là mỗi câu, bạn chỉ có 15 giây để tìm lời giải. Mời các bạn thử sức để xem liệu mình có phải là người thông minh không nhé.

Câu 1: Một nửa của một phần tư của 8000 là bao nhiêu?

Một nửa của một phần tư của 8000 là bao nhiêu?

Câu 2: Hãy tìm hình khác nhất so với các hình còn lại?

 Hãy tìm hình khác nhất so với các hình còn lại?

Câu 3: Từ cái nhìn đầu tiên liệu bạn có đoán được đây là bản đồ của nước nào?

Từ cái nhìn đầu tiên liệu bạn có đoán được đây là bản đồ của nước nào?

Câu 4: Hãy điền số tiếp theo vào dấu hỏi chấm?

Hãy điền số tiếp theo vào dấu hỏi chấm?

Câu 5: Hãy trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh "Finger is to hand as leaf to?"

Hãy trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh "Finger is to hand as leaf to?"

Câu 6: Bạn có tự tin tìm ra ô tô đang đậu ở vị trí số mấy không?

Bạn có tự tin tìm ra ô tô đang đậu ở vị trí số mấy không?

Câu 7: 20% của 30 USD là bao nhiêu?

20% của 30 USD là bao nhiêu?

Câu 8: Trong dãy số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 100, số 5 xuất hiện bao nhiêu lần?

Trong dãy số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 100, số 5 xuất hiện bao nhiêu lần?

Câu 9: Hãy trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh: "What day was yesterday if monday is in two days?".

Hãy trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh: "What day was yesterday if monday is in two days?"

Câu 10: HCAEP = 46251. PEACH = ?

HCAEP = 46251. PEACH = ?

Đáp án

Câu 1:

Đáp án câu 1

1/4 của 8000 là 2000. 1/2 của 2000 là 1000.

8000 x 1/4 x 1/2 = 1000. B là đáp án đúng.

Câu 2: Trừ hình khoanh tròn, hình vuông trong 5 hình còn lại đều nằm ở phía mũi tên có cán vuông.

Đáp án câu 2

Câu 3: Bản đồ của nước Mỹ nhé (D. USA)

Đáp án câu 3
Câu 4: Quy luật của dãy số:

1+1 = 2

2+ 2 = 4

4 + 3 = 7

7 + 4 = 11

11 + 5 = 16

=> Số cần tìm là 16 + 6 = 22

Đáp án câu 4

Câu 5:

Câu hỏi có nghĩa "Ngón tay trên bàn tay như lá trên..."?

Đáp án là "twig", nghĩa là cành cây.

Đáp án câu 5

Câu 6: Số thứ tự trong bãi đỗ xe đã bị nhìn ngược. Số cần điền là 87.

Đáp án câu 6

Câu 7: Câu này dễ quá nè:

20% x 30 = 6. Đáp án là 6 USD.

Đáp án câu 7

Câu 8:

Trong dãy số tự nhiên từ 50 đến 59, số 5 xuất hiện 11 lần.

Ngoài ra, số 5 xuất hiện một lần trong mỗi dãy số tự nhiên: 0 - 9, 10 - 19, 20 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 60 - 69, 70 - 79, 80 - 89, 90 - 100, tổng là 9 lần nữa.

Như vậy số 5 xuất hiện 20 lần trong dãy số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 100.

Đáp án câu 8

Câu 9:

Câu hỏi có nghĩa "Nếu hai ngày nữa là thứ Hai thì hôm qua là thứ mấy?".

Đáp án là Friday (thứ sáu) vì hôm nay là thứ bảy.

Câu 9

Câu 10:

Vì HCAEP = 46251 nên H = 4, C = 6, A = 2, E = 5 và P = 1

PEACH = 15264. D là đáp án đúng.

Câu 10

Thứ Bảy, 02/04/2022 11:50
53 👨 1.333
0 Bình luận
Sắp xếp theo