Windows Subsystem cho Linux chuẩn bị xuất hiện trên Windows Server

Mới đây, Microsoft đã thông báo rằng Windows Subsystem cho Linux (WSL) chuẩn bị xuất hiện trên Windows Server. Microsoft thêm tính năng này vào Windows Server bởi những lí do tương tự như khi thêm vào Windows: Hãng muốn các nhà phát triển có bất kì công cụ nào họ mong đợi.

Những người quản lý hệ thống trên Redmond cho biết: Nếu bạn là một kĩ sư máy chủ cần chạy các tập lệnh node.js, Ruby, Python, Perl, Bash hoặc các công cụ khác mong đợi các hành vi, môi trường hay bố cục hệ thống tập tin Linux thì khả năng cài đặt và chạy Linux với WSL sẽ mở rộng các công cụ theo ý bạn trên Windows Server.

WSL trên Windows Server

Redmond đã lặng lẽ mang WSL vào Windows Server Insider Build 16237 mà không hề thông báo công khai nhưng hiện nay, hãng đã đưa ra những hướng dẫn về cách cài đặt WSL. Dưới đây là một dòng PowerShell khi bạn đăng nhập với quyền quản trị viên:

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

Microsoft cảnh báo: "Hiện tại, bạn không thể sử dụng WSL để chạy các dịch vụ Linux liên tục, daemons, công việc... dưới các tác vụ nền". Tuy nhiên, tương lai thì có thể.

Thứ Ba, 05/09/2017 08:22
51 👨 247
0 Bình luận
Sắp xếp theo