Cách bật/tắt tự động kết nối mạng không dây trong Windows 10

Khi bạn kết nối với mạng không dây mới, Windows sẽ tạo một profile cho mạng không dây đó. Profile mạng không dây (WiFi) chứa SSID (tên mạng), mật khẩu và thông tin bảo mật để có thể kết nối với mạng không dây.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn các cách khác nhau để bật hoặc tắt tính năng tự động kết nối với mạng không dây trong Windows 10.

Bật tự động kết nối với mạng không dây

Trong khi kết nối với mạng không dây, hãy chọn hộp Connect automatically.

Chọn Connect automatically
Chọn Connect automatically

Tắt tự động kết nối với mạng không dây bằng cách ngắt kết nối

Hãy ngắt kết nối mạng không dây. Bạn sẽ cần kết nối thủ công với mạng không dây này khi muốn kết nối lại với mạng đó.

Tắt tự động kết nối với mạng không dây bằng cách ngắt kết nối
Tắt tự động kết nối với mạng không dây bằng cách ngắt kết nối

Bật/tắt kết nối tự động với mạng không dây trong Settings

1. Mở Settings và nhấp vào biểu tượng Network & Internet.

2. Nhấp vào Wi-Fi ở bên trái và nhấn vào mạng không dây được kết nối (ví dụ: "Brink-Router2") ở bên phải.

Nhấp vào Wi-Fi ở bên trái và nhấn vào mạng không dây được kết nối
Nhấp vào Wi-Fi ở bên trái và nhấn vào mạng không dây được kết nối

3. Bật hoặc tắt tùy chọn Connect automatically when in range, tùy theo những gì bạn muốn cho mạng không dây này.

Bật hoặc tắt tùy chọn Connect automatically when in range
Bật hoặc tắt tùy chọn Connect automatically when in range

4. Bây giờ, bạn có thể đóng Settings nếu muốn.

Bật/tắt kết nối tự động với mạng không dây trong trong Network Connections

1. Nhấn các phím Win+R để mở Run, nhập ncpa.cpl vào Run và nhấp OK để mở Network Connections.

2. Nhấp vào mạng không dây (ví dụ: "Brink-Router2").

3. Nhấp vào nút Wireless Properties.

Nhấp vào nút Wireless Properties
Nhấp vào nút Wireless Properties

4. Chọn (để bật) hoặc bỏ chọn (để tắt) Connect automatically when this network is in range, tùy thuộc vào những gì bạn muốn và nhấn OK.

5. Nhấp vào Close.

6. Bây giờ, bạn có thể đóng Network Connections nếu muốn.

Bật/tắt kết nối tự động với mạng không dây trong trong Command Prompt

1. Mở Command Prompt.

2. Sao chép và dán lệnh netsh wlan show profiles vào Command Prompt, nhấn Enter và ghi chú tên profile mạng không dây (ví dụ: "Brink-Router2") mà bạn muốn bật hoặc tắt tự động kết nối.

3. Nhập lệnh bên dưới vào Command Prompt, nhấn Enter và xem Connection mode của mạng không dây này hiện được đặt thành Connect automatically hay Connect manually.

netsh wlan show profile "name"

Lưu ý: Thay thế name trong lệnh trên bằng tên thực của profile mạng không dây từ bước 2.

Ví dụ:

netsh wlan show profile "Brink-Router2"
Xem Connection mode được đặt thành Connect automatically hay Connect manually
Xem Connection mode được đặt thành Connect automatically hay Connect manually

4. Nhập lệnh bạn muốn sử dụng bên dưới vào Command Prompt và nhấn Enter.

  • Để bật kết nối tự động với mạng không dây:
netsh wlan set profileparameter name="name" connectionmode=auto
  • Để tắt kết nối tự động với mạng không dây:
netsh wlan set profileparameter name="name" connectionmode=manual

Thay thế name trong các lệnh trên bằng tên thực tế của profile mạng không dây từ bước 2.

Ví dụ:

netsh wlan set profileparameter name="Brink-Router2" connectionmode=auto
netsh wlan set profileparameter name="Brink-Router2" connectionmode=manual
Nhập lệnh để bật/tắt kết nối tự động với mạng không dây
Nhập lệnh để bật/tắt kết nối tự động với mạng không dây

5. Bây giờ, bạn có thể đóng Command Prompt nếu muốn.

Thứ Tư, 24/06/2020 14:26
52 👨 11.051
0 Bình luận
Sắp xếp theo