Tính năng News and Interests mới của Windows 10 sẽ ra mắt toàn thế giới

Tính năng News and Interests (tin tức và sở thích) trên taskbar của Windows 10 hiện đang được triển khai cho các thiết bị Windows 10 trên toàn thế giới.

Đầu năm nay, Microsoft đã bắt đầu thử nghiệm tính năng News and Interests nhằm hiển thị tin tức, thời tiết, giá cổ phiếu và thông tin giao thông tự động cho người dùng trên taskbar.

Tính năng Tin tức và Sở thích của Microsoft.
Tính năng Tin tức và Sở thích của Microsoft.

Tương tự như Google Discover, News and Interests sẽ dựa trên nội dung mà người đã đọc trước đây để cung cấp các tin tức về chủ đề đó và sẽ hiển thị trên taskbar của Windows 10. Ngoài ra, bạn cũng có thể cá nhân hóa nguồn cấp dữ liệu sau khi đăng nhập vào website của Microsoft bằng tài khoản đã dùng để đăng ký trên thiết bị của bạn, từ đó, bạn sẽ chọn được nhiều chủ để theo sở thích để có nguồn tin tức đa dạng hơn.

Các chủ đề trong tính năng Tin tức và Sở thích của Microsoft.
Các chủ đề trong tính năng Tin tức và Sở thích của Microsoft.

News and Interests hiện đang được triển khai trên các thiết bị Windows 10 1909 trở lên cũng như các thiết bị cài bản cập nhật bảo mật Patch Tuesday Windows vào tháng 5 năm 2021, dự kiến là ngày 11 tháng 5.

Người dùng Windows 10 muốn truy cập tính năng News and Interests có thể cài bản xem trước của bản cập nhật tích lũy Windows 10 May vào tuần này. Bạn có thể cài bản cập nhật xem trước Windows 10 bằng cách thực hiện thủ công “Kiểm tra bản cập nhật” (Check for update) trong Windows Update, sau đó chọn cài đặt (install) bản cập nhật tích lũy.

Chủ Nhật, 25/04/2021 07:58
51 👨 1.698
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10