Cách tìm và thay thế văn bản trong Notepad trên Windows 10

Notepad là một trình soạn thảo văn bản đơn giản có trong Windows và là một chương trình chỉnh sửa văn bản cơ bản cho phép người dùng máy tính tạo tài liệu. Bạn có thể tìm và thay thế văn bản trong Notepad.

Bắt đầu với Windows 10 build 17713, Microsoft đã thực hiện những cải tiến đáng kể đối với trải nghiệm tìm/thay thế trong Notepad. Microsoft đã thêm tùy chọn để thực hiện tìm/thay thế vào hộp thoại Find và Notepad giờ đây sẽ ghi nhớ các giá trị đã nhập trước đó và trạng thái của hộp kiểm, tự động điền chúng vào lần tiếp theo bạn mở hộp thoại Find. Ngoài ra, khi bạn đã chọn văn bản và mở hộp thoại tìm kiếm, văn bản đã chọn sẽ tự động điền vào trường tìm kiếm.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách tìm và thay thế văn bản trong tài liệu Notepad trên Windows 10.

Cách tìm văn bản trong Notepad

1. Khi ở trong Notepad, hãy thực hiện một trong các tác vụ sau để tìm văn bản:

 • Nhấn các phím Ctrl + F.
 • Chọn (highlight) văn bản bạn muốn tìm kiếm và nhấn các phím Ctrl + F.
 • Nhấp vào Edit trên thanh menu và nhấn vào Find.

2. Nhập nội dung bạn muốn tìm vào trường Find what nếu trường đó chưa có thông tin bạn muốn.

3. Chọn hoặc bỏ chọn hộp Match case tùy theo vào những gì bạn muốn.

4. Chọn hoặc bỏ chọn hộp Wrap around tùy theo những gì bạn muốn.

Lưu ý: Tính năng Wrap around chỉ khả dụng bắt đầu với Windows 10 build 17713.

5. Chọn Up hoặc Down cho Direction nơi đặt con trỏ ở trong văn bản bạn muốn tìm.

6. Khi bạn đã sẵn sàng bắt đầu tìm văn bản đã nhập ở bước 2, hãy thực hiện một trong các hành động sau:

 • Nhấp vào nút Find Next.
 • Nhấn phím F3. Nếu hộp thoại Find đang mở, thì bạn cần phải nhấn vào nút Find Next ít nhất một lần trước tiên.
 • Nhấp vào Edit trên thanh menu và nhấn vào Find Next. Tùy chọn này sẽ không hoạt động nếu hộp thoại Find hiện đang mở.

7. Lặp lại bước 6 để tìm tất cả các trường hợp khớp với văn bản đã nhập ở bước 2...

Tìm tất cả các trường hợp khớp với văn bản đã nhập ở bước 2
Tìm tất cả các trường hợp khớp với văn bản đã nhập ở bước 2

...và/hoặc nhấn OK khi không thể tìm thấy bất kỳ trường hợp nào khác.

Nhấn OK khi không thể tìm thấy bất kỳ trường hợp nào khác
Nhấn OK khi không thể tìm thấy bất kỳ trường hợp nào khác

Cách thay thế văn bản trong Notepad

1. Khi ở trong Notepad, hãy thực hiện một trong các tác vụ sau để tìm văn bản và thay thế:

 • Nhấn các phím Ctrl + H.
 • Chọn (highlight) văn bản bạn muốn tìm kiếm và nhấn các phím Ctrl + H.
 • Nhấp vào Edit trên thanh menu và nhấn vào Replace.

2. Nhập nội dung bạn muốn tìm vào trường Find what nếu trường đó chưa có thông tin bạn muốn.

3. Nhập nội dung bạn muốn thay thế văn bản từ bước 2 vào trường Replace with.

4. Chọn hoặc bỏ chọn hộp Match case tùy theo những gì bạn muốn.

5. Chọn hoặc bỏ chọn hộp Wrap around tùy theo những gì bạn muốn.

Lưu ý: Tính năng Wrap around chỉ khả dụng bắt đầu với Windows 10 build 17713.

6. Khi bạn đã sẵn sàng bắt đầu tìm văn bản đã nhập ở bước 2, hãy thực hiện một trong các hành động sau:

 • Nhấp vào nút Find Next.
 • Nhấn phím F3. Nếu hộp thoại Replace hiện đang mở, thì bạn cần phải nhấp vào nút Find Next ít nhất một lần trước tiên.

7. Nếu bạn muốn thay thế văn bản cụ thể này bằng văn bản đã nhập ở bước 3, hãy nhấp vào nút Replace.

Lưu ý: Bạn có thể nhấp vào nút Replace All nếu bạn muốn tự động thay thế tất cả văn bản tìm thấy từ bước 2 bằng văn bản đã nhập ở bước 3.

8. Lặp lại bước 6 và bước 7 để tìm và thay thế tất cả các trường hợp khớp với văn bản bạn muốn và/hoặc nhấn OK khi không thể tìm thấy bất kỳ trường hợp nào khác.

Tìm và thay thế tất cả các trường hợp khớp với văn bản bạn muốn
Tìm và thay thế tất cả các trường hợp khớp với văn bản bạn muốn

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Năm, 20/05/2021 11:57
51 👨 2.766
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Windows 10