Thiết lập Windows Server 2016 với địa chỉ IP tĩnh

Windows Server 2016 là sự kế thừa của hệ điều hành máy chủ Windows Server 2012 của Microsoft. Ban đầu có tên Windows Server vNext (trước đó là Windows Server Blue), Windows Server 2016 đã được Microsoft phát triển với trọng tâm giúp cho các công ty hoạt động, phát triển trong kỷ nguyên đám mây và di động hiện đại.

Nếu bạn đang thiết lập Windows Server 2016 dưới dạng một domain controller hoặc làm bất kỳ chức năng production server nào khác trong mạng, bạn nên thiết lập nó với một địa chỉ IP tĩnh. Đây là một hướng dẫn nhanh chóng cách làm thế nào để thực hiện điều đó.

Lưu ý: Bạn cần có tài khoản admin trên máy chủ để đặt thiết lập Windows Server 2016 với địa chỉ IP tĩnh.

Đăng nhập vào Windows Server 2016 và nhấp vào nút Start, sau đó nhấn vào Control Panel:

Đăng nhập vào Windows Server 2016 và nhấp vào nút Start, sau đó nhấn vào Control Panel
Đăng nhập vào Windows Server 2016 và nhấp vào nút Start, sau đó nhấn vào Control Panel

Sau đó, bấm vào View network status and tasks trong applet Network and Internet:

Nhấp vào View network status and tasks trong applet Network and Internet
Nhấp vào View network status and tasks trong applet Network and Internet

Sau đó, bấm vào Change adapter settings ở menu bên trái:

Nhấp vào Change adapter settings ở menu bên trái
Nhấp vào Change adapter settings ở menu bên trái

Sau đó, nhấp chuột phải vào kết nối mạng và chọn Properties:

Nhấp chuột phải vào kết nối mạng và chọn Properties
Nhấp chuột phải vào kết nối mạng và chọn Properties

Chọn Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) và sau đó nhấp vào Properties:

Chọn Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) và sau đó nhấp vào Properties
Chọn Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) và sau đó nhấp vào Properties

Nhập địa chỉ IP bạn muốn gán cho máy chủ này, Network Mask, Default Gateway DNS server address:

Nhập địa chỉ IP bạn muốn gán cho máy chủ này, Network Mask, Default Gateway và DNS server address
Nhập địa chỉ IP bạn muốn gán cho máy chủ này, Network Mask, Default Gateway và DNS server address

Nhấn OK và sau đó khởi động lại máy chủ.

Thứ Tư, 24/06/2020 15:58
51 👨 4.715
0 Bình luận
Sắp xếp theo