Cách thêm biến môi trường trong Windows 10

Windows 10 cho phép bạn thay đổi hoặc thêm các biến môi trường tùy chỉnh. Dưới đây là các bước để thêm biến môi trường trong Windows 10.

Biến môi trường trong Windows

Windows có một số biến môi trường tích hợp sẵn khác nhau để mở các folder, thư mục và những tiến trình đang chạy. Một số biến tích hợp bao gồm TEMP, userprofile, windir, prefetch, v.v... Trên thực tế, Windows thậm chí còn tạo ra một số biến môi trường tùy chỉnh cho các ứng dụng của riêng nó. Ví dụ, để mở thư mục OneDrive, bạn có thể chỉ cần thực hiện lệnh "OneDrive" trong cửa sổ Run. Điều này xảy ra vì OneDrive đã tạo một biến môi trường mới trong nền.

Nếu bạn có một thư mục hoặc tiến trình mà bạn muốn mở bằng một giá trị động, bạn có thể thêm một biến môi trường cho giá trị đó. Ví dụ, bạn có một biến tùy chỉnh để mở thư mục Downloads. Điều này giúp bạn dễ dàng truy cập thư mục trong các script tùy chỉnh và những ứng dụng khác. Bạn không phải lo lắng về vị trí thư mục thực tế miễn là nó được cấu hình đúng trong biến môi trường.

Trong hướng dẫn nhanh chóng và đơn giản này, Quantrimang.com sẽ chỉ cho bạn các bước để thêm biến môi trường trong Windows 10.

Các bước để thêm biến môi trường trong Windows 10

Để thêm một biến môi trường mới, hãy làm theo các bước được liệt kê bên dưới.

1. Mở menu Start bằng cách nhấn phím Windows.

2. Gõ Environment variables và nhấp vào kết quả Edit the system environment variables.

3. Nhấp vào nút Environment variables trong tab Advanced.

4. Bạn có thể tạo User Variable (biến người dùng) hoặc System Variable (biến hệ thống).

  • User variable: Chỉ khả dụng cho người dùng cụ thể đó.
  • System variable: Có sẵn cho tất cả người dùng bao gồm những chương trình hệ thống.
Bạn có thể tạo User Variable (biến người dùng) hoặc System Variable (biến hệ thống)
Bạn có thể tạo User Variable (biến người dùng) hoặc System Variable (biến hệ thống)

5. Để tạo biến người dùng, hãy nhấp vào New trong phần User Variables.

6. Để tạo biến hệ thống, hãy nhấp vào New trong phần System Variables.

7. Bây giờ, hãy nhập tên biến vào trường đầu tiên. Đảm bảo tên không có khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt.

8. Tiếp theo, nhập giá trị biến vào trường thứ hai. Ví dụ, để mở một thư mục, bạn phải nhập đường dẫn của nó vào trường Value.

Nhập tên và giá trị biến
Nhập tên và giá trị biến

9. Nhấp vào OK để thêm biến môi trường.

10. Nhấp vào OK trong cửa sổ biến môi trường.

Nhấp vào OK trong cửa sổ biến môi trường
Nhấp vào OK trong cửa sổ biến môi trường

11. Trong cửa sổ chính, nhấp vào nút Apply > OK.

12. Khởi động lại Windows 10 để áp dụng biến môi trường mới.

Từ bây giờ, bạn có thể sử dụng biến tùy chỉnh từ cửa sổ Command Prompt hoặc cửa sổ Run. Để sử dụng biến môi trường, hãy thêm "%" vào đầu và cuối của tên biến. Ví dụ: nếu muốn mở thư mục Downloads, bạn cần thực hiện lệnh "%download%". Nếu bạn không thêm dấu "%", Windows sẽ không nhận ra giá trị biến.

Nếu muốn mở thư mục Downloads, bạn cần thực hiện lệnh "%download%"
Nếu muốn mở thư mục Downloads, bạn cần thực hiện lệnh "%download%"
Thứ Ba, 08/09/2020 07:55
3,412 👨 15.973
0 Bình luận
Sắp xếp theo