Cách Undo nhiều lần trong Photoshop

Thao tác undo trong Photoshop rất cần thiết để chúng ta có thể sửa lại những lỗi sai, thao tac sai trên hình ảnh khi tiến hành chỉnh sửa. Theo mặc định thì thao tác undo sẽ được thực hiện nhiều lần, nhưng trong Photoshop sẽ chỉ thực hiện được 1 lần. Có nghĩa là khi bạn nhấn phím tắt undo Ctrl + Z thì sẽ trở lại hành động lúc trước, nếu nhấn tiếp Ctrl + Z lần nữa thì hành động sau sẽ quay trở lại và sẽ không thay đổi cho dù chúng ta nhấn nhiều lần đi chăng nữa. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể tăng số lần Undo trong Photoshop, với cách thực hiện rất đơn giản trong bài viết dưới đây.

1. Cách undo nhiều lần Photoshop CC

Với bản CC trở lên thì để undo thao tác thì bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + Z trên Windows (Command + Z đối với Mac) để quay trở lại. Photoshop CC cho phép bạn thực hiện nhiều lần bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + Z. Ngoài ra chúng ta cũng có thể kiểm tra lịch sử hành động bằng cách nhấn Window > History. Nếu muốn quay lại thao tác nào thì nhấn vào thao tác đó.

Lịch sử hành động

2. Cách undo nhiều lần trong Photoshop CS6 trở xuống

1. Để thực hiện Undo nhiều lần, bạn nhấn vào Edit rồi chọn Step Backwards (Alt + Ctrl + Z) trên Windows hoặc nhấn Alt + Command + Z trên Mac. Sau đó thực hiện thao tác này đến khi quay lại với bước chỉnh sửa mình muốn.

Step Backwards

2. Hoặc bạn cũng có thể mở lịch sử các thao tác chỉnh sửa History để xem đầy đủ danh sách các thao tác chỉnh sửa trên ảnh, và quay lại thao tác mình muốn.

3. Trong trường hợp bạn muốn đổi phím tắt Ctrl + Z thành Alt + Ctrl + Z để undo nhiều lần, thì có thể thay đổi lại phím tắt. Tại giao diện trong Photoshop, nhấn Edit > Keyboard Shortcuts.

Đổi phím tắt

Trong giao diện mới phần Application Menu Command tìm tới Edit và chúng ta sẽ thấy danh sách các phím tắt kèm tính năng tương ứng.

Danh sách phím tắt

Tại phần Step Backward chúng ta sẽ đổi sang thành Ctrl + Z. Sau đó bạn phải đổi thao tác tại Undo/Redo thành tổ hợp phím tắt khác hoặc bỏ trống để không trùng với tổ hợp phím của Step Backward. Cuối cùng nhấn Accept để lưu lại và cuối cùng là OK.

Đổi phím tắt Step Backward

3. Cách tăng số lần Undo trong Photoshop

Khi quay lại thao tác trong Photoshop mặc định sẽ được 20 lần thực hiện. Nếu muốn thì chúng ta cũng có thể tăng số lần undo để dễ dàng hơn trong quá trình chỉnh sửa hình ảnh.

Chúng ta truy cập vào Edit > Preferences > Performance…

Nhấn Performance

Chuyển sang giao diện mới, tại phần History States tăng số lượng History lên để phù hợp với nhu cầu của bạn, tối đa chỉ được chỉnh 1000 History.

Tăng số lần undo

Xem thêm:

Thứ Năm, 09/07/2020 21:46
3,810 👨 31.881
0 Bình luận
Sắp xếp theo