Sử dụng PowerShell để tải một file bất kỳ trên Windows 10

Windows PowerShell là một công cụ được tích hợp sẵn trên Windows 10

Windows PowerShell là một công cụ được tích hợp sẵn trên Windows 10. Công cụ này có khả năng thiết lập nhiều tính năng đa dạng hơn Command Prompt, kiểm soát hệ điều hành tốt hơn…. Nhiều khả năng trong tương lai PowerShell còn có thể thay thế Command Prompt.

Microsoft đã phát triển PowerShell với mục đích để tự động hóa công việc và quy trình quản lý cấu hình. Dựa trên nền tảng .NET Framework, PowerShell bao gồm một giao diện dòng lệnh và ngôn ngữ script.

Sử dụng PowerShell để tải một file bất kỳ như thế nào?

Để tải một file bất kỳ trên Windows 10 bằng cách sử dụng PowerShell, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

1. Mở PowerShell dưới quyền Admin. Để làm được điều này bạn nhấn phím Windows, sau đó nhập powershell vào khung Search. Trên danh sách kết quả tìm kiếm, kích chuột phải vào Windows PowerShell (Desktop App) và chọn Run as administrator.

Tại cửa sổ popup UAC, click chọn Yes.

2. Tiếp theo sao chép đường link của file mà bạn muốn tải bằng PowerShell.

sao chép đường link của file mà bạn muốn tải bằng PowerShell

3. Sao chép và dán câu lệnh dưới đây vào Notepad:

$client = new-object System.Net.WebClient

$client.DownloadFile(“Download Link”,“File Destination\file name.file extension”)

4. Trong câu lệnh trên, thay thế Download Link bằng link mà bạn sao chép ở bước 2. Chèn đường dẫn vị trí tải về cùng tên file bạn muốn lưu có kèm theo đuôi mở rộng thay thế mục Destination\file name.file extension.

Chẳng hạn như ví dụ dưới đây:

$client = new-object System.Net.WebClient

$client.DownloadFile(“http://thewindowsclub.thewindowsclub.netdna-cdn.com/wp-content/upload/2016/Windows-Explorer-Process-Task-Manager-600x405.png”,“C:\Users\Digdarshan\Pictures\TWC\Task-Manager.png”)

5. Sao chép câu lệnh mà bạn đã chỉnh sửa xong ở bước trên, dán vào cửa sổ PowerShell rồi nhấn Enter để tải file.

Sao chép câu lệnh mà bạn đã chỉnh sửa xong

6. Lúc này bạn có thể điều hướng đến đường dẫn thư mục tải về để tìm các file tải về được lưu trữ tại đây.

đường dẫn thư mục tải

Nếu bạn tải một file bất kỳ nào đó yêu cầu phải nhập một số thông tin khác như thông tin chi tiết đăng nhập server,... khi đó bạn có thể sử dụng câu lệnh dưới đây để tải file:

$client = new-object System.Net.WebClient

$client.Credentials = Get-Credential

$client.DownloadFile(“http://thewindowsclub.thewindowsclub.netdna-cdn.com/wp-content/upload/2016/Windows-Explorer-Process-Task-Manager-600x405.png”,“C:\Users\Digdarshan\Pictures\TWC\Task-Manager.png”)

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Hai, 27/06/2016 07:51
31 👨 2.294
0 Bình luận
Sắp xếp theo