Cách mở và sử dụng Character Map trong Windows

Bạn có thể sử dụng Character Map để xem các ký tự có sẵn cho một phông chữ được chọn. Character Map hiển thị các bộ ký tự sau:

  • Windows
  • DOS
  • Unicode

Character Map trong Windows

Bạn có thể sao chép từng ký tự hoặc một nhóm ký tự vào clipboard, sau đó dán chúng vào bất kỳ chương trình tương thích nào. Hoặc, tùy thuộc vào chương trình bạn đang sử dụng (chẳng hạn như WordPad), bạn thậm chí có thể sao chép các ký tự bằng cách kéo chúng trực tiếp từ Character Map vào một tài liệu mở.

Bạn có thể sử dụng Character Map để tìm kiếm các ký tự, bằng cách xem Unicode character map được liên kết với mỗi phông chữ. Chọn ký tự trong phông chữ bạn chọn để hiển thị định danh Unicode. Nếu bạn biết tùy chọn Unicode tương đương của ký tự mà bạn muốn chèn, bạn cũng có thể chèn trực tiếp một ký tự đặc biệt vào tài liệu mà không cần sử dụng Character Map.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách mở và sử dụng Character Map để sao chép từng ký tự hoặc một nhóm ký tự vào clipboard trong Windows 7, Windows 8 và Windows 10.

Cách mở và sử dụng Character Map trong Windows

Đây là cách thực hiện:

1. Mở Run (Win+R), nhập charmap vào Run và nhấn OK để mở Character Map.

2. Trong menu drop-down Font, chọn phông chữ bạn muốn xem các ký tự có sẵn.

Chọn phông chữ bạn muốn xem các ký tự có sẵn
Chọn phông chữ bạn muốn xem các ký tự có sẵn

3. Nếu bạn thích, hãy chọn Advanced view để chọn bộ ký tự (Character set), nhóm theo (Group by) hoặc tìm kiếm (Search for) ký tự. Nếu không, bạn có thể bỏ qua bước này và chuyển trực tiếp đến bước 7 bên dưới.

Chọn Advanced view để có thể các tùy chọn
Chọn Advanced view để có thể các tùy chọn

4. Chọn để chỉ xem bộ ký tự Unicode, DOS hoặc Windows

  • Trong menu drop-down Character set, chọn bộ ký tự Unicode, DOS hoặc Windows bạn muốn hiển thị.
  • Nếu chọn Unicode, bạn có thể nhập số Unicode (ví dụ: "2022") của tên ký tự đặc biệt (ví dụ: "Bullet") mà bạn muốn vào hộp Go to Unicode để hiển thị nó đầu tiên trong lưới.
Chọn để chỉ xem bộ ký tự Unicode, DOS hoặc Windows
Chọn để chỉ xem bộ ký tự Unicode, DOS hoặc Windows

5. Chọn cách nhóm các ký tự: Trong menu drop-down Group by, chọn cách bạn muốn các ký tự được nhóm.

Chọn cách bạn muốn các ký tự được nhóm
Chọn cách bạn muốn các ký tự được nhóm

6. Tìm kiếm một ký tự: Trong hộp Search for, nhập tên của một ký tự bạn muốn tìm và nhấn vào nút Search.

Lưu ý: Sau khi thực hiện tìm kiếm, bạn có thể nhấp vào nút Reset để reset tìm kiếm.

7. Sao chép một ký tự

A) Chọn một ký tự đặc biệt mà bạn muốn chèn.

Chọn một ký tự đặc biệt mà bạn muốn chèn
Chọn một ký tự đặc biệt mà bạn muốn chèn

B) Nhấp vào nút Select.

Lưu ý: Nếu bạn muốn chèn một nhóm các ký tự, hãy lặp lại các bước 7A và 7B để chọn thêm các ký tự.

Nhấp vào nút Select
Nhấp vào nút Select

C) Khi chọn xong các ký tự để chèn, bấm vào nút Copy để sao chép các ký tự đã chọn vào clipboard. Nếu chỉ chọn một ký tự, bạn sẽ thấy tổ hợp phím bạn có thể nhấn để chèn ký tự đó vào tài liệu.

Bấm vào nút Copy để sao chép các ký tự đã chọn
Bấm vào nút Copy để sao chép các ký tự đã chọn

8. Chèn ký tự đặc biệt vào tài liệu

A) Trong tài liệu, định vị điểm chèn (con trỏ) nơi bạn muốn (các) ký tự đặc biệt xuất hiện.

B) Dán (Ctrl+V) các ký tự được chọn từ clipboard.

Tham khảo thêm: Làm thế nào để tạo font chữ và ký tự độc mang phong cách “made by me” trên Windows?

Thứ Sáu, 10/07/2020 07:58
3,68 👨 5.782
0 Bình luận
Sắp xếp theo