Cách sao lưu chứng chỉ và khóa mã hóa file EFS trong Windows 10

Encrypting File System (EFS) là công cụ mã hóa tích hợp trong Windows được sử dụng để mã hóa các file và thư mục trên ổ NTFS, nhằm bảo vệ chúng khỏi bị truy cập không mong muốn.

EFS cho phép mã hóa và giải mã minh bạch các file cho tài khoản người dùng, bằng cách sử dụng các thuật toán mã hóa tiêu chuẩn, nâng cao. Bất kỳ cá nhân hoặc ứng dụng nào không có khóa mã hóa file thích hợp đều không thể mở bất kỳ file và thư mục được mã hóa nào. Mã hóa là biện pháp bảo vệ mạnh nhất mà Windows cung cấp để giúp bạn giữ an toàn cho các file và thư mục cá nhân của mình.

Tạo bản sao lưu chứng chỉ và khóa mã hóa file PFX giúp bạn tránh mất quyền truy cập vĩnh viễn vào các file và thư mục được mã hóa, nếu chứng chỉ và khóa gốc bị mất hoặc hỏng.

Nếu bạn mất quyền truy cập vào các file và thư mục được mã hóa của mình, bạn sẽ không thể mở lại chúng trừ khi bạn có thể khôi phục chứng chỉ và khóa mã hóa file được sử dụng với EFS.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sao lưu chứng chỉ và khóa mã hóa file được sử dụng với Encrypting File System (EFS) trong các phiên bản Windows 10 Pro, Enterprise và Education.

Sao lưu chứng chỉ và khóa mã hóa file EFS hiện tại từ biểu tượng hoặc thông báo EFS

Bạn sẽ thấy biểu tượng và thông báo EFS bất cứ khi nào chứng chỉ và khóa mã hóa file mới được tạo.

Điều này thường xảy ra sau lần đầu tiên bạn mã hóa file hoặc thư mục hay tạo khóa mới theo cách thủ công bằng lệnh Cipher.

1. Nhấp vào biểu tượng thanh tác vụ hoặc thông báo EFS.

Nhấp vào biểu tượng thanh tác vụ hoặc thông báo EFS
Nhấp vào biểu tượng thanh tác vụ hoặc thông báo EFS

2. Nhấp vào Back up now.

3. Nhấp vào Next.

4. Chọn hộp Password, nhập mật khẩu bạn muốn bảo vệ bản sao lưu khóa cá nhân, nhập lại mật khẩu này để xác nhận và nhấn vào Next.

Nhập mật khẩu bạn muốn
Nhập mật khẩu bạn muốn

5. Nhấp vào nút Browse, điều hướng đến nơi bạn muốn lưu bản sao lưu, nhập tên file bạn muốn, nhấp vào Save > Next.

6. Nhấp vào Finish.

7. Khi quá trình xuất kết thúc thành công, hãy nhấn OK.

Sao lưu chứng chỉ và khóa mã hóa file EFS trong Certificates Manager

1. Nhấn phím Win + R để mở Run, nhập certmgr.msc vào Run và nhấn OK để mở Certificates Manager.

2. Trong bảng điều khiển bên trái của certmgr, hãy mở rộng Personal và mở Certificates.

3. Trong bảng điều khiển bên phải của Certificates, chọn tất cả chứng chỉ cho Encrypting File System trong cột Intended Purpose, nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào các chứng chỉ đã chọn này, nhấp vào All Tasks > Export.

Nhấp vào All Tasks > Export
Nhấp vào All Tasks > Export

4. Nhấp vào Next.

5. Chọn Yes, export the private key và nhấp vào Next.

6. Nhấp vào Next.

7. Chọn hộp Password, nhập mật khẩu bạn muốn bảo vệ bản sao lưu khóa cá nhân, nhập lại mật khẩu này để xác nhận và nhấp vào Next.

8. Nhấp vào nút Browse, điều hướng đến nơi bạn muốn lưu bản sao lưu, nhập tên file bạn muốn cho bản sao lưu, nhấp vào Save > Next.

9. Nhấp vào Finish.

10. Khi quá trình xuất kết thúc thành công, hãy nhấp vào OK.

Sao lưu chứng chỉ và khóa mã hóa file EFS hiện tại trong Command Prompt

1. Mở Command Prompt.

2. Sao chép và dán lệnh bên dưới vào Command Prompt, rồi nhấn Enter.

cipher /x "%UserProfile%\Desktop\MyEFSCertificates"

3. Nhấp vào OK.

4. Nhập mật khẩu bạn muốn bảo vệ bản sao lưu khóa cá nhân trong Command Prompt và nhấn Enter.

5. Gõ lại mật khẩu này để xác nhận và nhấn Enter.

Nhập mật khẩu vào Command Prompt
Nhập mật khẩu vào Command Prompt

6. Khi chứng chỉ EFS đã được sao lưu thành công, bạn có thể đóng Command Prompt nếu muốn.

7. File MyEFSCertificates.PFX hiện đã được lưu vào desktop. Đây là bản sao lưu của khóa và chứng chỉ mã hóa file hiện tại của bạn.

Thứ Sáu, 25/12/2020 08:07
3,52 👨 1.736
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10