Cách nâng cấp từ Debian 11 "Bullseye" lên Debian 12 "Bookworm"

Bản phát hành Debian 12 mới nhất cuối cùng đã có sẵn, cung cấp nhiều tùy chọn mới cho người dùng cuối. Debian nổi tiếng về tính ổn định và sự đa dạng.

Nếu bạn đã sử dụng Debian 11 "Bullseye", bạn có thể nâng cấp trực tiếp lên Debian 12 "Bookworm" từ terminal. Đây là cách để làm điều đó.

Nâng cấp từ Debian 11 lên Debian 12 qua CLI

Bạn có thể sử dụng bản cài đặt Debian 11 hiện có của mình để nâng cấp lên phiên bản mới nhất. Thực hiện theo các bước dưới đây để bắt đầu:

Bước 1: Cập nhật các gói hiện có

Nếu đã sử dụng Debian một thời gian, bạn có thể đã biết các lệnh cập nhật/nâng cấp. Mặc dù có sự khác biệt giữa các lệnh cập nhật và nâng cấp, nhưng bạn có thể gộp chúng lại với nhau trong một câu lệnh để cập nhật các gói phần mềm một cách dễ dàng:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Cửa sổ terminal Debian với các đoạn code cập nhật hệ thống
Cửa sổ terminal Debian với các đoạn code cập nhật hệ thống

Sau khi cập nhật hoàn tất, hãy xóa các gói không cần thiết trước khi nâng cấp lên Debian 12 bằng:

sudo apt --purge autoremove

Bước 2: Chỉnh sửa file sources.list

Với các gói đã cài đặt được cập nhật và nâng cấp, bạn cần chỉnh sửa file sources.list để cập nhật chi tiết của các nguồn gói. Mở file nguồn bằng trình soạn thảo văn bản yêu thích của bạn:

sudo nano /etc/apt/sources.list

Tiếp theo, thay thế tất cả các phiên bản của "bullseye" trong file bằng "bookworm".

Phiên bản soạn thảo văn bản trong terminal Debian 11
Phiên bản soạn thảo văn bản trong terminal Debian 11

Nếu bạn đang sử dụng Nano, hãy lưu các thay đổi bằng cách nhấn Ctrl + O. Sau đó, thoát khỏi trình chỉnh sửa bằng cách nhấn Ctrl + X.

Bước 3: Cập nhật các gói đã cài đặt trên Debian

Bây giờ, bạn đã có các nguồn trỏ đến kho Debian 12, đã đến lúc cập nhật các gói của bạn. Bạn có thể làm như vậy với lệnh apt update:

sudo apt update

Khi hệ thống cập nhật, đã đến lúc nâng cấp các gói hiện tại của bạn mà không cần thêm bất kỳ gói mới nào vào quy trình nâng cấp:

sudo apt upgrade --without-new-pkgs -y
Cửa sổ terminal Debian với các đoạn code
Cửa sổ terminal Debian với các đoạn code

Trong quá trình cập nhật, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình và cung cấp thông tin đầu vào nếu cần.

Bước 4: Thực hiện nâng cấp toàn bộ hệ thống

Với tất cả các bản cập nhật đã sẵn sàng, đã đến lúc nâng cấp lần cuối lên Debian 12 "Bookworm". Chạy lệnh sau để nâng cấp hệ thống của bạn lên phiên bản Debian mới nhất:

sudo apt full-upgrade -y
Các lệnh nâng cấp đầy đủ của Debian trong cửa sổ terminal
Các lệnh nâng cấp đầy đủ của Debian trong cửa sổ terminal

Sau khi thực hiện lệnh nâng cấp đầy đủ, bạn phải nhập mật khẩu sudo của mình. Quá trình nâng cấp cũng tốn thời gian, vì vậy bạn nên ngồi lại và đợi cho đến khi hệ thống nâng cấp.

Bước 5: Khởi động lại vào Debian 12

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại hệ thống bằng lệnh reboot hoặc thông qua nút Restart:

sudo reboot

Khi hệ thống khởi động lại, bạn sẽ thấy màn hình đăng nhập có logo của Debian 12. Xác nhận việc nâng cấp bằng cách kiểm tra số phiên bản của hệ điều hành bằng lệnh lsb_release và cat:

lsb_release -d
cat /etc/debian_version
Lệnh kiểm tra phiên bản hệ điều hành trên Debian 12
Lệnh kiểm tra phiên bản hệ điều hành trên Debian 12

Bước bổ sung: Xóa các gói không mong muốn

Khi quá trình nâng cấp Debian 12 cuối cùng đã hoàn tất, bạn có thể xóa mọi gói không mong muốn có thể đã được chuyển từ bản cài đặt hệ điều hành trước đó sang bằng:

sudo apt --purge autoremove -y
Đoạn code terminal Debian 12 với các lệnh
Đoạn code terminal Debian 12 với các lệnh

Tải xuống và cài đặt Debian 12 qua ISO image

Có một cách khác để tải xuống và dùng thử Debian 12 nếu bạn chưa sử dụng Debian 11 Bullseye. Bạn có thể tải xuống ISO image chính thức từ trang web của Debian và cài đặt nó trực tiếp trên máy của bạn hoặc trên một máy ảo nếu bạn muốn dùng thử trước khi cài đặt.

Thứ Năm, 22/06/2023 10:27
32 👨 296
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Linux