Laptop đưa doanh số PC toàn cầu tăng cao

Doanh số PC toàn cầu sẽ tăng 12,8% trong năm 2008, đạt 302 triệu đơn vị sản phẩm. Tuy nhiên, đạt mức dự đoán này, công lớn thuộc về laptop, theo báo cáo mới nhất của IDC.

Sang năm 2009, mức tăng trưởng tiếp tục đạt trên 11%. Cho đến năm 2012, dự đoán mức tăng của doanh số PC trên toàn cầu vẫn đạt hai chữ số, đưa số PC tiêu thụ được hàng năm là trên 426 triệu.

Giá laptop tiêu dùng ngày càng hạ thấp tiếp tục đưa doanh số PC trên thế giới tăng cao

Tổng giá trị doanh thu từ PC trong năm 2008 dự kiến sẽ tăng 7,4%, đạt gần 280 tỷ USD. Từ năm 2009 đến 2012, mức doanh thu sẽ tăng 4% hàng năm, đạt gần 330 tỷ USD. laptop vẫn là động lực chính thúc đẩy doanh số PC tăng mạnh tại tất cả các khu vực.

Bob O'Donnell, phó giám đốc khách hàng của IDC, cho rằng giá laptop tiêu dùng ngày càng hạ thấp tiếp tục đưa doanh số PC trên thế giới tăng cao.

Người tiêu dùng ngày càng nhận thấy laptop là công cụ truyền đạt thông tin và giao tiếp cá nhân cần thiết. Chúng tôi cho rằng điều ngày sẽ tiếp tục, đưa tỷ lệ thâm nhập PC tăng lên trong những năm tới”.

Thứ Sáu, 14/03/2008 08:46
31 👨 50
0 Bình luận
Sắp xếp theo