Làm thế nào để kiểm duyệt bình luận trên kênh YouTube của bạn?

Duyệt hoặc xóa bình luận giống Spam trên video của bạn

Nếu người dùng YouTube khác đăng bình luận, nhận xét video hoặc kênh YouTube của bạn, bạn có thể sử dụng thanh công cụ để kiểm duyệt hoặc xóa những bình luận đó đi (trong trường hợp những bình luận bạn cảm thấy không phù hợp, bạn có thể xóa).

1. Xóa, báo cáo hoặc ẩn bình luận

Khi một người nào đó bình luận trên video của bạn, bạn sẽ nhận được thông báo. Click vào mũi tên phía trên cùng bên phải bình luận để quản lý bình luận:

  • Xóa: Xóa bình luận và trả lời YouTube
  • Báo cáo Spam hoặc lạm dụng: Báo cáo những bình luận mà bạn cho là Spam hoặc lạm dụng với nhóm phát triển YouTube.
  • Ẩn bình luận của người dùng này trên kênh: Chặn người dùng đăng tải bình luận, nhận xét video trên kênh YouTube của bạn. Ngoài ra bạn có thể xóa người dùng này từ danh sách người dùng bị ẩn (hidden users list in your community settings).

2. Xem lại bình luận được lọc là Spam

Nếu có người nào đó để lại bình luận giống spam, bạn sẽ nhìn thấy biểu ngữ màu xanh lam trên kênh hoặc video. Bạn có thể xem xét, phê duyệt hoặc xóa những nhận xét này.

Vào Creator Studio > Cộng đồng > Bình luận hoặc truy cập trang youtube.com/comments và xem ở bên dưới tab Likely Spam (Có thể là spam).

Kiểm duyệt bình luận trên video của bạn

3. Giữ lại những bình luận để phê duyệt

Bạn có thể yêu cầu phê duyệt tất cả nhận xét mới trước khi đăng lên video hoặc kênh của bạn.

Bình luận video

1. Tìm video trên Trình quản lý video (Video Manager).

2. Dưới video, bạn click vào Edit (chỉnh sửa).

3. Click vào Cài đặt nâng cao (Advanced Settings).

4. Dưới mục Cho phép nhận xét (Allow comments), bạn chọn Đã phê duyệt (Approved).

Bình luận kênh (channel)

Làm theo hướng dẫn để bật cài đặt này cho kênh của bạn trong cài đặt Điều hướng kênh.

4. Chọn chế độ xem bình luận mặc định trên video của bạn

Bạn có thể thay đổi chế độ xem bình luận mặc định cho từng video mà bạn upload lên. Chọn chế độ xem Bình luận mới nhất (Newest first) nếu bạn muốn sắp xếp các bình luận theo thời gian hoặc chọn Bình luận hàng đầu để xếp hạng các bình luận theo thuật toán.

1. Upload một video mới lên hoặc chỉnh sửa một trong các video hiện có của bạn.

2. Mở tab Cài đặt nâng cao (Advanced Settings) trong phần Thông tin và cài đặt (Info and Settings) trên video của bạn.

3. Trong mục Bình luận (Comment), bạn sẽ thấy một menu dạng thả có tùy chọn "Sắp xếp theo" (Sort by).

4. Sử dụng menu dạng thả này để chọn chế độ xem mặc định những bình luận trên video của bạn là chế độ xem Bình luận mới nhất hoặc chế độ xem Nhận xét hàng đầu.

5. Lưu thay đổi của bạn.

Chọn chế độ xem bình luận mặc định

Tham khảo thêm:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Ba, 29/12/2015 14:09
4,310 👨 11.658
0 Bình luận
Sắp xếp theo