Cách kiểm tra trang web có thể truy cập vị trí của bạn trong Google Chrome

Trong Google Chrome, các trang web mà bạn đã cho phép (cấp quyền) truy cập dữ liệu vị trí sẽ có thể âm thầm theo dõi vị trí của bạn trong các lần truy cập sau này, mà không cần bất cứ sự cho phép nào. Đây có thể là một mối lo ngại về quyền riêng tư.

Bàn viết này sẽ hướng dẫn bạn kiểm tra trang web đang được cấp quyền truy cập vị trí trong Google Chrome, cũng như cách thu hồi quyền này khi cần.

Kiểm tra trang web có thể truy cập vị trí trong Google Chrome PC

Để xem danh sách các trang web có quyền truy cập vào vị trí của bạn trong Chrome trên máy tính Windows, Mac, Linux hoặc Chromebook, trước tiên, hãy khởi chạy ứng dụng Chrome. Trong giao diện mở ra, nhấp vào dấu ba chấm dọc ở góc trên cùng bên phải cửa sổ để mở menu hệ thống.

Nhấp vào dấu ba chấm dọc

Tiếp theo, bấm chọn “Settings” (Cài đặt).

Bấm chọn “Settings”

Trên trang “Settings”, trong danh sách ở bên trái, bạn nhấp vào mục “Privacy and Security” (Quyền riêng tư và bảo mật).

Nhấp vào mục “Privacy and Security”

Tròng phần cài đặt “Quyền riêng tư và bảo mật” tương ứng hiện ra bên phải, hãy nhấp vào “Site Settings” (Cài đặt trang web).

Nhấp vào “Site Settings”

Trên trang “Site Settings”, trong phần “Permissions” (Quyền), hãy nhấp vào “Location” (Vị trí).

Nhấp vào “Location”

Lập tức, danh sách các trang web đang có quyền truy cập vị trí của bạn trong Chrome sẽ được hiển thị đầy đủ.

Danh sách các trang web đang có quyền truy cập vị trí của bạn trong Chrome

Để ngăn một trang web cụ thể truy cập vào vị trí của mình, bạn nhấp vào trang web đó trong danh sách. Trên màn hình tiếp theo, bên cạnh mục “Location” (Vị trí), hãy nhấp vào menu thả xuống “Allow” (Cho phép) và chọn “Block” (Chặn).

Chọn “Block”

Khi hoàn tất, hãy thoát Settings và các trang web đó sẽ không còn có thể theo dõi vị trí của bạn nữa.

Kiểm tra trang web có thể truy cập vị trí trong Google Chrome Android

Trước tiên, khởi chạy Chrome trên điện thoại, máy tính bảng Android của bạn. Ở góc trên cùng bên phải màn hình nhấn vào dấu ba chấm dọc.

Trong menu hiện ra, bấm chọn “Settings” (Cài đặt).

Bấm chọn “Settings”

Trong giao diện Settings, cuộn xuống phần “Advanced” (Nâng cao) và nhấn vào “Site Settings” (Cài đặt trang).

Nhấn vào “Site Settings”

Tiếp theo, bấm vào “Location” (Vị trí).

Bấm vào “Location”

Trên trang “Location”, trong phần “Allowed”, bạn sẽ thấy danh sách các trang web có quyền truy cập vào vị trí của mình.

danh sách các trang web có quyền truy cập vào vị trí

(Mẹo: Để xem các trang web bị chặn truy cập vào vị trí của bạn trong Chrome, hãy nhấn vào tùy chọn "Blocked").

Nếu bạn muốn ngăn một trang web theo dõi vị trí của mình, hãy nhấn vào trang web đó trong danh sách và chọn “Block” (Chặn) từ menu.

Chọn “Block”

Khi bạn hoàn tất, hãy thoát Settings. Các trang web đó sẽ không còn có thể theo dõi vị trí của bạn nữa.

Chủ Nhật, 24/10/2021 00:14
52 👨 860
0 Bình luận
Sắp xếp theo