Sao lưu dữ liệu trên Mac bằng Time Machine

Time Machine, tính năng sao lưu được tích hợp sẵn của Mac sẽ tự động sao lưu các dữ liệu cá nhân của người dùng bao gồm ứng dụng, nhạc, ảnh, email và các tài liệu khác. Có sẵn dữ liệu sao lưu giúp bạn khôi phục file đã bị xóa hoặc mất vì ổ cứng (hoặc SSD) trên Mac bị xóa, hỏng hoặc bị thay thế. Tham khảo cách khôi phục ổ cứng Mac tại đây.

Tạo một bản sao lưu Time Machine

Để tạo các bản sao lưu Time Machine, tất cả những gì bạn cần là một thiết bị lưu trữ ngoài. Sau khi kết nối với thiết bị lưu trữ, chọn nó làm ổ đĩa sao lưu, Time Machine sẽ tự động sao lưu mỗi giờ trong vòng 24 tiếng, sao lưu hàng ngày, hàng tuần. Các bản sao lưu cũ sẽ bị xóa khi ổ đĩa sao lưu của bạn đầy.

Kết nối với thiết bị lưu trữ ngoài

Kết nối với một trong những thiết bị lưu trữ ngoài sau đây:

  • Ổ cứng ngoài được kết nối với Mac ví dụ như ổ USB hoặc Thunderbolt.
  • Thiết bị lưu trữ gắn với mạng (NAS) có hỗ trợ Time Machine qua SMB.
  • Địa điểm sao lưu Time Machine được Mac chia sẻ.
  • AirPort Time Capsule hoặc ổ đĩa ngoài được kết nối với AirPort Time Capsule hoặc AirPort Extreme Base Station (802.11ac).

Chọn thiết bị lưu trữ làm ổ đĩa sao lưu

Mở Time Machine từ thanh menu, hoặc chọn logo Apple > System Preferences > Time Machine.

Chọn Select Backup Disk.

Chọn ổ đĩa sao lưu từ những ổ đĩa có sẵn trong danh sách. Để các dữ liệu sao lưu được bảo vệ tốt hơn, bạn có thể chọn Encrypt backups. Sau đó bấm Use Disk.

Nếu ổ đĩa bạn chọn chưa được format theo yêu cầu của Time Machine, bạn có thể cài đặt để xóa ổ đĩa trước. Bấm Erase để để xóa tất cả thông tin trong ổ đĩa sao lưu.

Sự tiện lợi của tự động sao lưu

Sau khi chọn xong ổ đĩa sao lưu, Time Machine sẽ ngay lập tức thực hiện sao lưu định kỳ, hoàn toàn tự động và bạn không phải thực hiện thêm thao tác nào khác. Lần đầu tiên sao lưu có thể mất khá nhiều thời gian, tuy nhiên các lần sau sẽ nhẹ nhàng và nó sẽ chỉ chạy trong nền hệ thống. Time Machine chỉ sao lưu những file đã thay đổi kể từ lần sao lưu trước, để các sao lưu trong tương lai được nhanh hơn.

Để bắt đầu sao lưu thủ công, chọn Back Up Now từ menu Time Machine trong thanh menu. Dùng cùng menu đó để kiểm tra tình trạng sao lưu và bỏ qua một lưu trong tiến trình.

Thứ Tư, 13/01/2021 08:25
52 👨 4.509
0 Bình luận
Sắp xếp theo