Hướng dẫn xét duyệt người tham gia nhóm WhatsApp

Nhóm chat WhatsApp vẫn có thể bị người khác xem trộm nội dung tin nhắn khi có những người lạ mặt truy cập. Và để bảo mật nhóm WhatsApp cùng những nội dung trong nhóm chat WhatsApp, thì Admin nên kiểm soát người tham gia nhóm. Khi đó những ai muốn tham gia nhóm WhatsApp thì phải gửi đề nghị và Admin xét duyệt mới có thể truy cập nhóm. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn xét duyệt người tham gia nhóm WhatsApp.

Cách xét duyệt người tham gia nhóm WhatsApp

Bước 1:

Đầu tiên người dùng truy cập vào ứng dụng WhatsApp rồi nhấn vào nhóm WhatsApp mà bạn đang làm quản lý và muốn kiểm soát người tham gia nhóm. Tiếp đến nhấn vào tên nhóm WhatsApp hiện ở bên trên giao diện.

Hiển thị các tùy chọn thiết lập cho nhóm WhatsApp, người dùng nhìn xuống bên dưới rồi nhấn chọn vào Group Settings ở bên dưới.

Cài đặt nhóm WhatsApp

Bước 2:

Chuyển sang giao diện các tùy chọn cho nhóm WhatsApp. Người dùng nhấn chọn vào thiết lập Approve New Participants để tùy chỉnh chế độ xét duyệt người tham gia nhóm chat.

Chế độ xét duyệt vào nhóm WhatsApp

Sau đó bên dưới giao diện màn hình hiển thị tùy chọn, chúng ta sẽ nhấn vào On để bật chế độ xét duyệt người tham gia vào nhóm chat WhatsApp.

Bật xét duyệt vào nhóm WhatsApp

Ngay khi kích hoạt chế độ này thì những người muốn tham gia vào nhóm WhatsApp qua link truy cập sẽ phải gửi lời đề nghị và Admin của nhóm chat đó sẽ xét duyệt có cho người đó vào nhóm chat hay không.

Thứ Hai, 15/05/2023 20:58
31 👨 72
0 Bình luận
Sắp xếp theo