Hướng dẫn uninstall trong Windows XP

Quản trị mạngTrong hướng dẫn này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách uninstall các chương trình không được liệt kê trong phần Add/Remove Windows Components của Control Panel trong Windows XP.

Một số chương trình (ví dụ như Windows Messenger, WordPad, Pinball,…) bị “ẩn” trong danh sách Add or Remove Programs hay Add/Remove Windows Components, điều này làm cho chúng ta gặp khó khăn trong việc uninstall nó. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách uninstall chúng – lấy Windows Messenger là một ví dụ điển hình.

Bắt đầu bằng việc chọn phần Add/Remove Windows Components bên trong Add or Remove Programs (trong Control Panel).

Bạn sẽ thấy rằng Windows Messenger được liệt kê ở đây, tuy nhiên nếu bạn remove nó thì quá trình remove này chỉ gỡ bỏ entry của nó ra khỏi menu Start. Để remove thực sự Windows Messenger (và các chương trình khác) bạn cần thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Điều hướng đến thư mục C:\windows\inf. Nếu không thấy thư mục inf, bạn cần kích hoạt các file và thư mục ẩn đang được hiển thị. Để thực hiện như vậy, hãy thực hiện theo bước 2 và 3 trong hướng dẫn này. Khi bạn có thể xem thư mục đó, hãy mở nó và sau đó mở file sysoc.inf trong một trình soạn thảo văn bản đơn giản như Notepad.

Đây là phần cốt lõi của hướng dẫn này. Bất cứ mục nào có từ hide bên trong nó sẽ không được hiển thị trong phần Add/Remove Windows Components. Tìm đến dòng bắt đầu với msmsgs. Trong dòng này, bạn tìm từ hide, và remove nó. Thêm vào đó cũng cần bảo đảm remove cả dấu phẩy (,) sau nó. Dòng mới sẽ có dạng như bên dưới.

msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,7

Lúc này mở phần Add/Remove Windows Components của Add or Remove Programs. Bạn sẽ thấy mục Windows Messenger “khác” xuất hiện ở đây – đây là mục cho phép bạn remove thực sự toàn bộ chương trình. Hãy tích hộp kiểm bên cạnh nó và kích nút Next để remove.

Để xác nhận kết quả của mình, hãy kích Start, chọn Run và nhập vào msmsgs.

Lúc này bạn sẽ nhận được một thông báo lỗi rằng Windows không thể tìm thấy msmsgs. Điều đó có nghĩa rằng nó đã được uninstall một cách thực sự.

Tiếp đến, bạn có thể remove một vài chương trình khác của Windows không được liệt kê theo phương pháp này. Tuy nhiên cần phải cẩn thận với những gì bạn uninstall. Một số mục ẩn được ẩn cho những lý do tốt và chúng được sử dụng cho Windows.

Thứ Năm, 10/10/2019 15:18
3,47 👨 16.040
0 Bình luận
Sắp xếp theo